Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Rechtsgeleerdheid

De arbeidsmarkt voor juristen is al een paar jaar niet om over naar huis te schrijven. Toch begint elk jaar een grote groep studenten aan een rechtenopleiding, en stroomt het grootste deel daarvan door naar een rechtenmaster. Zij staan voor de keuze: door met een algemeen programma over een van de grote rechtsgebieden, of juist een heel specifieke opleiding kiezen? Wat de beste tactiek is, is moeilijk te zeggen. Maar een goede oriëntatie kan al een hoop schelen.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

De meeste masters in dit artikel hebben ‘civiel effect’, wat inhoudt dat je de togaberoepen mag uitoefenen. Maar met een rechtenmaster kun je natuurlijk heel veel kanten op. Zoek het breed, want juristen komen de laatste jaren zeer moeilijk aan een baan. En in ieder geval tot 2018 lijkt dat alleen nog maar moeilijker te worden. Ben je een van de gelukkigen die een baan op niveau weet te vinden, dan heb je waarschijnlijk wel een lekker startsalaris.

Rechtsgeleerdheid

Elke universiteit die een rechtenbachelor aanbiedt, heeft ook een algemene rechtenmaster. Bij de ene instelling heet die Nederlands Recht, bij de andere Rechtsgeleerdheid, maar het komt op hetzelfde neer. Ze hebben ook allemaal een specialisatie in de drie ‘klassieke’ rechtsgebieden: strafrecht, civiel recht en staats- en bestuursrecht. Daarnaast onderscheiden de algemene masters zich door elk nog wat specifiekere tracks aan te bieden. Bekijk voor een volledig overzicht van alle specialisaties binnen de rechtenmasters (en meer details over de opleidingen) de online mastervergelijker.

De Universiteit Leiden heeft wat dat betreft alles in huis. Naast de genoemde specialisaties kun je daar ook kiezen voor ondernemingsrecht, arbeidsrecht, internationaal en Europees recht, financieel recht en rechtsfilosofie. Ook de VU biedt veel specialisatierichtingen aan, maar heeft geen track ondernemingsrecht omdat ze daar een aparte master voor hebben ingericht. Wel kun je aan de VU nog kiezen voor specialisaties in het (internationale) migratierecht en ICT-recht.

Nijmegen heeft een wat economischer profiel. Naast de drie grote rechtsgebieden heeft de RU specialisaties in ondernemingsrecht, financieel recht en insolvency law. Dat laatste is een duaal programma in samenwerking met Nottingham Law School, waar je ook een deel van je studietijd doorbrengt.

De rechtenmasters geven studenten relatief veel ruimte voor keuzevakken. Hoe vrij je programma precies is, is soms wel afhankelijk van de gekozen track. Zo heb je bij de richting privaatrecht in Rotterdam maar 10 EC keuzeruimte, terwijl de ‘generalistische’ track je vrijwel volledig vrij laat in je keuzes.

Om toegelaten te worden is een bachelor rechtsgeleerdheid of een verwante bachelor meestal voldoende. Wel moet je die bachelor soms hebben behaald aan dezelfde instelling als waar je de master wil doen, zoals in Groningen, Tilburg en Nijmegen. Kom je van een andere rechtenfaculteit, dan kan het zijn dat je eerst wat extra vakken moet halen, of dat je een toelatingsprocedure moet doorlopen.

De kwaliteit van de algemene rechtenmasters overstijgt het wo-gemiddelde al jaren nauwelijks, en ook dit jaar weet geen van de opleidingen een bovengemiddelde score te halen. De punten waarop veel rechtenopleidingen laag scoren, zijn al geen verrassing meer: het aantal contacturen, de wetenschappelijke vorming, en de praktijkgerichtheid.

Op het punt van de wetenschappelijke vorming valt op dat de meeste studenten ontevreden zijn over de mogelijkheden om zelfstandig onderzoek te doen, en over het gebrek aan onderwijs over de methoden en technieken om dat onderzoek mogelijk te maken. In Groningen en Utrecht, waar de kritiek op de wetenschappelijke vorming nog wat zwaarder is, komt daar bij dat de studenten beter willen leren wetenschappelijke publicaties kritisch te beoordelen. De enige masters die het op dit punt wel goed doen zijn, hoe kan het ook anders, de onderzoeksmasters.

In Maastricht zijn de studenten net wat positiever dan elders over de inhoud van het programma en hun docenten. Vooral de aansluiting van de toetsing op de studiestof en de didactische kwaliteit van de docenten stemmen tevreden. Daarnaast kan de praktijkgerichtheid zich meten met het wo-gemiddelde. Dat laatste geldt overigens ook voor Leiden. Aan de Open Universiteit is de wetenschappelijke vorming in orde, en zijn de studenten blij met de digitale studieomgeving.

Thematische masters

Sommige algemene masters bieden tracks aan in bijvoorbeeld arbeidsrecht of privaatrecht, maar er bestaan ook aparte masters voor die specifieke onderwerpen. Ook vind je opleidingen over geheel andere thema’s binnen rechtsgeleerdheid, zoals gezondheidsrecht, ICT-recht of jeugdrecht. Recht en arbeid in Maastricht behandelt algemene thema’s als arbeidsrecht en ondernemingsrecht, maar heeft ook een combinatie met gezondheidsrecht.

In veel gevallen is een juridische bachelor genoeg om te worden toegelaten tot deze thematische masters. Uitzonderingen zijn recht & ICT en recht & bestuur in Groningen. Daar moet je respectievelijk de bachelor IT-recht en de bachelor juridische bestuurskunde van de RUG hebben gehaald. Wil je met een andere opleiding aan deze masters beginnen, dan moet je eerst een pre-master doorlopen.

Bij de masters jeugdrecht (UL), recht en arbeid (MU) en informatierecht (UvA) moet je eerst een toelatingsprocedure door voordat je mag beginnen.

De kwaliteit van de thematische masters ligt hoger dan die van de algemene rechtenmasters. Opvallend is dat er bij de thematische masters minder kritiek is op de wetenschappelijke vorming en de praktijkgerichtheid. Bij de Rotterdamse opleidingen zijn zelfs voorzichtige positieve geluiden te horen over de wetenschappelijke vorming: de masters stimuleren een kritische houding bij de studenten en leren ze wetenschappelijke publicaties kritisch te beoordelen.

Ook op het gebied van praktijkgerichtheid krijgen twee Rotterdamse opleidingen de meeste handen op elkaar: de masters arbeidsrecht en aansprakelijkheid en verzekering worden hoog gewaardeerd vanwege hun nauwe contact met de beroepspraktijk. De EUR heeft mede daardoor twee gunstig beoordeelde thematische masters. De studie aansprakelijkheid en verzekering scoort iets lager, vooral vanwege de ontevredenheid over de bibliotheek. Maar ook op die master hebben de studenten verder weinig aan te merken.

De UvA, die als enige geen algemene rechtenmaster aanbiedt maar aparte masters op de verschillende deelterreinen, kan op de minste waardering rekenen. Informatierecht scoort nog relatief gunstig, maar bij de andere masters zijn de studenten ronduit ontevreden. Vooral publiekrecht moet eraan geloven: daar kunnen de studenten geen enkel lichtpuntje noemen.

Ondernemingsrecht

Een ruim vertegenwoordigd thema is ondernemingsrecht. Je kunt hierin een opleiding volgen aan zes instellingen. Drie daarvan hebben nog een bijzonder accent: commercial law in Rotterdam heeft een specialisatie maritiem & transport. Utrecht combineert ondernemingsrecht met arbeidsrecht, en Tilburg houdt zich bezig met belastingen en globalisering.

Opvallend is hier dat twee masters met een extra accent de laagste beoordelingen krijgen van de studenten. Bij commercial law oordelen de studenten nog gemiddeld over de praktijkgerichtheid en de faciliteiten, maar voor de rest is er weinig positiefs te melden. Recht en onderneming in Utrecht kan de studenten al helemaal niet bekoren. Vooral de wetenschappelijke vorming is volgens hen aan verbetering toe.

Dat is wel anders bij de algemenere master ondernemingsrecht aan de VU, waar de studenten de inhoud van het studieprogramma, de docenten en de praktijkgerichtheid prijzen. Ze zijn vooral tevreden over de deskundigheid en kwaliteit van lesgeven van de docenten, en het contact met de beroepspraktijk. Overigens zijn de Tilburgse docenten volgens hun studenten ook goed voor de klas, en is daarnaast de toetsing van de stof dik in orde.

Verwante masters

Ons advies

De meeste studenten kiezen een brede rechtenmaster, maar dat is niet per se de beste keus. Alleen Maastricht en – voor deeltijdstudenten – de Open Universiteit steken iets boven de middelmaat uit. Wat betreft onderwijskwaliteit heb je bij sommige thematische masters meer geluk. Dat geldt voor arbeidsrecht en gezondheidsrecht in Rotterdam, voor technologierecht in Tilburg én voor ondernemingsrecht bij de VU en opnieuw Tilburg.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org