Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Internationaal Recht

Steeds meer moeten nationale wetten aan internationale standaarden voldoen. Niet voor niets hoor je regelmatig iemand klagen over de ‘bemoeienis vanuit Brussel’. Maar gebeurtenissen in afzonderlijke landen en de mening van het volk hebben op hun beurt weer invloed op internationale regels en verdragen. Juristen internationaal en Europees recht bestuderen die wisselwerking en passen hun kennis toe op alle juridische deelterreinen.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Net als alle juristen hebben ook de masters internationaal en Europees recht het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. Voor de hand liggende werkplekken zijn natuurlijk de EU, de VN of internationale NGO’s, maar juist op die plekken is de concurrentie vaak moordend. Daar komt bij dat zulke organisaties tegenwoordig hoge eisen stellen aan wat je kunt: soms zijn twee masters en een PhD niet eens genoeg. Begin dus zo vroeg mogelijk met bouwen aan je cv.

Internationaal en Europees recht

Op het gebied van het algemene internationaal en­Europees recht zijn zestien masters te volgen, de een met wat specifiekere richtingen dan de ander. De meeste masters bestuderen allereerst internationale organisaties als de EU of de VN en hun positie binnen het internationale veld. Daarnaast richt elke studie zich op enkele deelterreinen van het internationaal recht, zoals bijvoorbeeld ondernemingsrecht of­mensenrechten.

Veel voorkomende specialisatierichtingen zijn internationaal economisch recht en marktregulering, en internationale mensenrechten. Meer specifieke richtingen zijn er ook. Zo heeft European law in Nijmegen een richting migratierecht, kun je bij public international law in Utrecht voor de track environment and law of the sea kiezen, en leer je bij international laws in Maastricht ook een taal.

De toelatingseisen voor deze masters zijn vrij streng. Vaak geeft maar één bachelor, bijvoorbeeld European law school, direct toegang tot de masters. Heb je een andere bachelor, dan moet je vaak toestemming krijgen van de examencommissie. Ook moet je meestal een toelatingsprocedure volgen en soms zelfs een gemiddeld bachelorcijfer van een 7 of hoger hebben.

Van de elf beoordeelde opleidingen scoren er enkele bovengemiddeld: dat geldt het sterkst voor European law in Nijmegen. De studenten zijn zeer te spreken over het docententeam en over de studiefaciliteiten. De studenten International and European law in Tilburg zijn iets minder uitgesproken, maar prijzen het stimulerende onderwijs en de didactische kwaliteit van de docenten. Dat zelfde geldt voor globalisation and law in Maastricht.

Opvallend is dat bijna geen enkele master volgens de studenten voldoende contacturen biedt. En ook de wetenschappelijke vorming laat bij veel opleidingen te wensen over. Het gaat dan meestal om het kritisch leren lezen van wetenschappelijke publicaties, en het aanleren van methoden en technieken van onderzoek.

Bij International and European law aan de UvA lopen de meeste ontevreden studenten rond. Zij hebben kritiek op alle punten van hun opleiding. Zo is de toetsing niet naar wens, vooral vanwege de onduidelijke criteria. Er is te weinig contact met de beroepspraktijk, en de informatie over de studievoortgang laat te wensen over.

Economisch en zakelijk recht

Sommige algemene masters internationaal en Europees recht behandelen al onderwerpen op het gebied van economisch en zakelijk recht, maar er is ook een groep masters die zich alleen daarmee bezig houdt. Deze opleidingen kijken naar regels over belasting, mededinging, ondernemingsrecht en handel. Studenten hebben meestal niet de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in een track. Uitzonderingen daarop zijn de masters van VU en UU.

De toelatingseisen voor deze masters lopen flink uiteen. Welke juridische bachelor je precies hebt gehaald, maakt meestal niet zo veel uit. Bij sommige masters houden de eisen daar op, zoals bij financieel recht in Rotterdam, of international business law in Tilburg. Maar om te mogen beginnen aan enkele andere masters moet je hard hebben gewerkt tijdens je bachelor. Zo eisen beide Groningense masters in zakelijk recht een 7 als gemiddeld bachelorcijfer. De VU vereist gemiddeld zelfs een 7,8.

Dat laatste is opvallend, want voor de gelijknamige master in Tilburg hoef je als gezegd alleen een juridische bachelor op zak te hebben. Maar kwalitatief is er tussen de twee opleidingen weinig verschil: ze komen beide op hetzelfde, bovengemiddelde eindoordeel uit. De Tilburgse studenten zijn net zo tevreden als hun Amsterdamse collega’s. De experts van de NVAO vinden de Amsterdamse master net wat ambitieuzer.

Beide masters vormen samen met Maastricht de top drie van deze groep opleidingen. De Maastrichtse studie krijgt lof voor de inhoud van het programma, de goede docenten en de praktijkgerichtheid. Ook praktisch is alles goed geregeld, alleen zijn er wat weinig contacturen.

Een wat lager gewaardeerde opleiding is international economic and business law in Groningen. Hier is het aantal contacturen niet naar wens, en vinden de studenten verder dat ze te weinig analytisch leren denken en ze onvoldoende contact hebben met de beroepspraktijk. Daar staat tegenover dat de studenten enthousiast zijn over de studiefaciliteiten. Vooral op het gebied van ICT steekt Groningen met kop en schouders boven de rest uit.

Voor de Rotterdamse master financieel recht is er het meeste werk aan de winkel. De inhoud van het studieprogramma en de kwaliteit van de wetenschappelijke vorming moeten volgens de studenten stukken beter.

Masters voor professionals

De masters voor professionals, de naam zegt het eigenlijk al, zijn meestal bedoeld voor mensen die al een master op zak hebben en een tijdje hebben gewerkt. Dat zie je ook terug in de toelatingseisen. De meeste ‘postinitiële masters’ eisen een masterdiploma en een aantal jaar werkervaring. Soms is een bachelordiploma genoeg, of hoef je niet al te hebben gewerkt, maar wel moet je altijd een toelatingsprocedure door. Ben je eenmaal toegelaten, dan zijn je medestudenten vaak ouder dan de gemiddelde wo-student.

Daarnaast zijn de masters voor professionals duurder dan de normale wo-masters. Het collegegeld varieert van 5.500 tot maar liefst 19.000 euro per jaar. Toch zijn deze opleidingen het overwegen waard, zeker als je je na een meer algemene master verder wil specialiseren in een bepaald onderwerp. Bij de internationaalrechtelijke masters heb je namelijk de keuze uit een aantal bijzondere rechtsgebieden.

Zo biedt Leiden veel interessante specialisaties aan, waaronder law and digital technologies en air and space law. Ben je geïnteresseerd in het intellectueel eigendomsrecht, dan kun je in Maastricht terecht. En wil je je juridische kennis combineren met kennis over milieu, water, energie en techniek, dan biedt Groningen wellicht uitkomst met haar North Sea Energy Law Programme: een joint degree met de universiteiten in Oslo, Aberdeen en Kopenhagen.

Over de kwaliteit van deze opleidingen valt helaas weinig te zeggen, omdat er maar weinig studenten deelnamen aan de enquête. Alleen over de Leidse master public international law kunnen uitspraken gedaan worden. Dat is wel gelijk de best beoordeelde master uit dit artikel. Het zijn vooral de experts van de NVAO die niets dan lof hebben voor dit programma. De eindscripties zijn van een zeer hoog niveau, het programma zit goed in elkaar en de eindkwalificaties van de studenten overstijgen die van studenten van reguliere masters.

Verwante masters

Ons advies

Kwaliteit is belangrijk, dus houd de studentenoordelen goed in je achterhoofd. Als je een algemene master internationaal recht wil volgen, dan kunnen we vooral Nijmegen adviseren. In de businessrichting zijn er meerdere goede keuzes, voor een post-initiële master is public international law in Leiden een aanrader. Toch kan de inhoud van de opleiding ook veel ­verschil maken. Weet je al in welke richting je later actief wil blijven, kies dan vooral de master die daar het best bij aansluit.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org