Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Politicologie en Bestuurskunde

Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor een algemene master in je eigen vakgebied? Of kies je een opleiding met een specifiek thema? Trouwens, die algemene masters zijn vaak zo algemeen nog niet. Om je een beetje op weg te helpen geven we in dit artikel een globaal overzicht.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

De concurrentie op de arbeidsmarkt is hoog voor afgestudeerde politicologen en bestuurskundigen, ondanks hun brede inzetbaarheid. Hou rekening met hoge competentie-eisen, strenge selectieprocedures en waarschijnlijk zelfs een aantal onbetaalde stages. Zorg dat je al snel een breed netwerk creëert. Voor politicologen is het gemiddelde startsalaris laag, voor bestuurskundigen ligt dat iets hoger.

Politicologie en bestuurskunde

Je kunt kiezen uit vier algemene masters politicologie en zeven algemene masters bestuurskunde. Meestal hebben ze duidelijke gezamenlijke thema’s. Zo richten de masters politicologie zich over het algemeen op politiek beleid en internationale betrekkingen, en kijken de bestuurskundemasters vaak naar bestuurlijk beleid en publiek management.

Maar als gezegd hebben al deze masters ook weer hun eigen accenten. Political science in Leiden heeft bijvoorbeeld een track gericht op samenwerking in conflictsituaties, en de VU biedt een specialisatie milieubeleid aan. Bij bestuurs- en organisatiewetenschap in Utrecht kun je je richten op sportbeleid en human resource management, en bij Public Administration in Rotterdam kun je je specialiseren in arbeid, organisatie en management.

Bijzonder is de samenwerking tussen de masteropleidingen politicologie en bestuurskunde in Nijmegen. Deze masters verzorgen samen de track comparative politics, administration and society, waarbinnen studenten kunnen kiezen of ze uiteindelijk een masterdiploma in political science of in public administration willen halen. De toelatingseisen zijn soepel: met een bachelor politicologie, bestuurskunde of een verwante bachelor mag je al beginnen. En heb je geen verwante bachelor, dan kun je altijd nog een pre-master doen.

Ook bestuurs- en organisatiewetenschap in Utrecht heeft een interessante samenwerking, maar in dit geval met twee buitenlandse universiteiten. De track European governance wordt aangeboden in samenwerking met Masaryk University (Tsjechië) en University of Konstanz (Duitsland). Dit masterprogramma duurt twee jaar, waarbij je het eerste jaar doorbrengt aan een van de twee buitenlandse universiteiten, en het tweede jaar in Utrecht studeert.

Het verschilt per opleiding hoe veel ruimte je hebt om je eigen vakken te kiezen, en soms verschilt het zelfs per track. Political science in Leiden laat je bijvoorbeeld 30 EC aan vakken zelf kiezen, terwijl bestuurskunde aan de VU geen enkele keuzeruimte biedt. Bestuurskunde in Tilburg geeft je de mogelijkheid om een stage te volgen. Kijk voor alle specialisaties en andere details naar onze online mastervergelijker.

In de meeste gevallen kom je bij deze algemene masters met een bachelor politicologie, bestuurskunde of een verwante bachelor wel binnen. Soms moet je daarnaast een toelatingsprocedure doorlopen; het opsturen van je CV en een motivatiebrief behoort dan vaak tot de eisen.

Drie masters politicologie krijgen een bescheiden waardering. Political science in Nijmegen steekt er daarentegen met kop en schouders bovenuit. Het niveau van de studiestof en de toetsing zijn er al dik in orde, maar vooral de Nijmeegse docenten worden in het zonnetje gezet door de studenten. Ze zijn deskundig, kunnen goed lesgeven, hun begeleiding is naar wens en hun feedback is bruikbaar. Waarschijnlijk ligt daar een verband met de hoge waardering voor de wetenschappelijke vorming. De studenten geven aan dat ze goed leren een kritische houding aan te nemen en analytisch te denken. Ook het onderwijs in argumentatie staat bij de studenten hoog in aanzien.

De andere drie politicologiemasters steken wat schril af tegen de Nijmeegse opleiding. Zo vinden de studenten alle drie de opleidingen te weinig praktijkgericht, en zouden ze graag meer contact hebben met de beroepspraktijk. De studenten aan de VU voegen daar nog aan toe dat de studiefaciliteiten aan verbetering toe zijn. Het gaat dan vooral om de onderwijsruimten, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.

De scores van de bestuurskundeopleidingen liggen wat dichter bij elkaar. Bovenaan staan Utrecht en Nijmegen, beide met een bovengemiddelde eindscore. De inhoud van het programma en de docenten kunnen rekenen op waardering van de studenten, en als enige van de bestuurskundeopleidingen bieden deze masters een aantal contacturen dat zich kan meten met het wo-gemiddelde.

Onderaan staat public administration van de Universiteit Leiden. Pluspunten kunnen de studenten daar niet noemen, en ze zijn vooral ontevreden over het leren toepassen van hun probleemoplossend vermogen en de informatie over hun studievoortgang. Ook is er kritiek op de studiefaciliteiten; vooral de bibliotheek moet het ontgelden.

Masters voor professionals

Soms willen mensen die al een tijdje werken zich nog verder specialiseren in een bepaald vakgebied. Voor hen zijn er vijf masters op het gebied van politicologie, bestuurskunde en internationale betrekkingen. De toelatingseisen voor deze masters zijn vaak wat strenger, al vereisen ze niet allemaal relevante werkervaring. De onderwerpen van deze opleidingen lopen uiteen van algemene bestuurskunde en internationale betrekkingen tot specifieke gebieden als non-profit management en informatiemanagement. De particuliere master van TIAS krijgt zeer hoge beoordelingenaanraders. Vooral de docenten, de communicatie en de faciliteiten verdienen lof. De Haagse studenten zijn een stuk minder enthousiast, terwijl de experts juist weer zeer goede beoordelingen geven. Het expertrapport dateert echter uit 2011; de kritiek van studenten is echt iets van de laatste jaren. De studenten in Leiden zijn juist helemaal niet tevreden, terwijl de experts van de NVAO het programma weer heel goed vinden.

Internationale betrekkingen

Hoewel veel politicologiemasters zich al bezighouden met internationale betrekkingen, is er ook een groep masters die zich specifiek daarop focust. De meeste opleidingen internationale betrekkingen hebben weinig verdere specialisaties. Uitzondering daarop is de 60 EC-variant aan de RUG: daar kun je kiezen uit zes verschillende specialisatierichtingen, waaronder East Asian Studies en international security. Groningen biedt ook een master aan van 90 EC, maar daar kun je je alleen verder specialiseren in international humanitarian action. Dit is een Erasmus Mundus-programma, in samenwerking met acht andere Europese universiteiten.

Om te mogen beginnen aan een opleiding internationale betrekkingen moet je over het algemeen een universitaire bachelor hebben, en maakt het niet veel uit in welk vakgebied. Wel moet je bepaalde vakken hebben gehaald, en moet je meestal een toelatingsprocedure doorlopen. Met alle opleidingen internationale betrekkingen word je Master of Arts, behalve met het Amsterdamse opleiding conflict resolution and governance: daarmee word je Master of Science.

De kwaliteit van deze opleidingen overstijgt het wo-gemiddelde niet. Bijna overal is het aantal contacturen wat studenten betreft aan de lage kant en ook de communicatie is een terugkerend punt van kritiek. Dat laatste geldt niet voor de Utrechtse master, die dan ook nipt bovenaan staat. Naast de communicatie is in Utrecht ook de wetenschappelijke vorming beter in orde. De studenten geven aan dat ze goed analytisch leren denken.

Internationale betrekkingen in Groningen eindigt onder het wo-gemiddelde. Naast de al genoemde kritiek valt op dat de studenten daar ook niet tevreden zijn over de inhoud van hun studieprogramma en over hun docenten. Zo mag het programma wel wat samenhangender, en willen de studenten meer begeleiding en feedback van hun docenten.

Thematische masters

Dan zijn er nog masters die zich specifiek richten op een bepaald onderdeel van politicologie of bestuurskunde. Je kunt hierbij denken aan algemene thema’s als publiek management of publiek beleid, maar ook aan bijzondere accenten als handelsrecht, milieu, migratie of communicatie.

De studieprogramma’s van deze thematische masteropleidingen staan behoorlijk vast. De meeste keuzeruimte heb je bij organizational change & consulting in Rotterdam en de twee Amsterdamse opleidingen.

Alle thematische masters hebben een toelatingsprocedure. Dat houdt meestal in dat je jouw CV en een motivatiebrief moet opsturen, en op sollicitatiegesprek moet komen. Wel zijn de eisen voor je vooropleiding meestal ruim: als je een bachelor hebt behaald in een sociale wetenschap, dan is dat vaak al genoeg.

Er is een duidelijk onderscheid tussen masters waar tevreden studenten rondlopen, en masters waar de kritiek overheerst. Bovenaan staat de opleiding public policy and human development in Maastricht. Aan alle criteria, behalve de faciliteiten, kennen de studenten een bovengemiddelde score toe. Extra tevreden zijn de studenten over het stimulerende onderwijs, het aanleren van methoden en technieken van onderzoek, het opdoen van beroepsvaardigheden en de goede informatie over regels en procedures binnen de faculteit.

Een andere Maastrichtse master, sustainability science and policy, staat op de tweede plaats. Daar zijn de rollen juist omgekeerd: overal een gemiddelde score behalve op de faciliteiten en contacturen. Vooral de onderwijsruimten en het digitale leersysteem kunnen rekenen op waardering.

Onder de streep staan vijf opleidingen die meer kritiek krijgen van de studenten. Vooral de master culture, organization and management aan de VU moet eraan geloven. De studenten hebben geen goed woord over voor het studieprogramma en de toetsing, de docenten zijn niet deskundig genoeg en de studenten vinden dat ze onvoldoende leren argumenteren en problemen oplossen.

Researchmasters

Wil je verder in de wetenschap, dan zijn er in dit vakgebied drie researchmasters om uit te kiezen. De masters in Leiden en Utrecht houden zich bezig met politicologie en bestuurskunde, en de Groningse master focust op internationale betrekkingen.

De opleidingen in Utrecht en Leiden bieden een algemeen programma aan, met weinig tot geen keuzeruimte. De Groningse master, te vinden onder de bredere programmanaam Modern History and International Relations biedt opties om je verder te specialiseren in veiligheid, politieke economie, Europese integratie en internationaal bestuur.

Zoals je mag verwachten van een onderzoeksmaster, zit het met de wetenschappelijke vorming in Leiden en Utrecht wel goed. De Utrechtse opleiding doet het in dat opzicht nog iets beter, omdat de studenten daar tevredener zijn over het kritisch leren beoordelen van wetenschappelijke publicaties. Kritiek is er ook in Utrecht: de bibliotheek en de digitale leeromgeving laten flink te wensen over. Overigens zijn de studenten aan beide universiteiten niet tevreden over het aantal contacturen.

Verwante masters

Ons advies

Bij de masters politicologie en de thematische masters is het aan te raden om op de kwaliteit af te gaan. Daar hebben de minder goed beoordeelde masters simpelweg betere alternatieven. Dat is anders bij de masters bestuurskunde, internationale betrekkingen en de researchmasters. Kwalitatief ligt het daar allemaal wat dichter bij elkaar, en kun je je keuze bijvoorbeeld laten afhangen van de toelatingseisen of het aantal vakken dat je zelf mag invullen.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org