Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Criminologie

Of het nou om internationale criminele bedreigingen gaat, of om criminaliteit op Nederlandse bodem, de opleidingen in dit artikel richten zich allemaal op preventie, bestrijding en opsporing van misdaad. Criminologen houden zich bezig met daderprofielen, onderzoek naar misdaadpreventie of veiligheidsbeleid. De politie houdt zich bezig met de daadwerkelijke opsporing, maar vooral met de preventie van wanordelijkheden ter plaatse.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

De meeste criminologen komen terecht in een onderzoeksfunctie of een beleidsfunctie bij bijvoorbeeld ministeries, gemeenten of de politie. De arbeidsmarkt ziet er voor afgestudeerden niet heel rooskleurig uit. Er zijn weinig voltijdbanen, en het meeste werk is niet op niveau. De prognoses laten een zelfde beeld zien: in ieder geval tot 2018 treedt er weinig verbetering op.

De opleidingen

In je bachelor heb je een overzicht gehad van alle kanten van de criminologie, en nu is het zaak om een richting te kiezen die het best bij je past. Het is belangrijk om, voordat je een master kiest, te weten welke richting dat is. De criminologiemasters leggen behoorlijk verschillende accenten, en voor je het weet zit je bij de verkeerde master.

Soms kun je al veel afleiden uit de naam van de opleiding. Zo richt international crimes and criminology aan de VU zich, zoals de naam al doet vermoeden, hoofdzakelijk op internationale misdaad. Forensica, criminologie en rechtspleging in Maastricht houdt zich bezig met forensische criminologie en penologie, en de Maastrichtse master forensische psychologie richt zich naast forensica ook op daders en dadersprofielen.

Maar er zijn ook opleidingen waarbij het op het eerste gezicht niet duidelijk is welke kanten van de criminologie worden belicht. Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen internationale misdaad en Nederlandse rechtspleging en –handhaving. Rotterdam heeft daarnaast een specialisatie in jeugd en samenleving.

Ook niet heel eenduidig zijn de toelatingseisen. Bij de algemene criminologiemasters in Tilburg, Rotterdam, Leiden, Maastricht en bij de VU kom je redelijk makkelijk binnen. Een bachelor criminologie is in principe genoeg. Met verwante bachelors als rechten of psychologie kun je vaak ook beginnen, maar moet je soms extra vakken halen.

Bij de overige masters ligt dit iets gecompliceerder. De bachelors die toegang geven tot deze opleidingen zijn grotendeels dezelfde, maar hier moet je een toelatingsprocedure doorlopen voordat je definitief wordt aangenomen. Bij International Crimes and Criminology aan de VU en Criminal Law and Criminology in Groningen komt daar nog bij dat er eisen worden gesteld aan het gemiddelde eindcijfer van je bachelor: respectievelijk een 7,3 en een 7.

De Politieacademie en het Ministerie van Defensie bieden elk een aantal speciale masters aan. De Politieacademie heeft masters op het gebied van leidinggeven in het politievak, omgaan met crisissituaties en het beheersen van geweld. In principe sluiten deze masters het best aan op een politiecarrière, maar eventueel kun je ook met andere diploma’s aangenomen worden. Denk aan criminologie, bestuurskunde of veiligheidskunde. Meer informatie hierover is te ­vinden op www.politieacademie.nl. Ook het ­Ministerie van Defensie biedt de mogelijkheid een mastertitel ­te halen. Kijk voor meer informatie daarover op www.defensie.nl.

Kwaliteit

Zoals eerder gezegd lopen de specialisaties binnen de criminologiemasters enorm uiteen. Toch is het nuttig om de kwaliteit te vergelijken, want ook op dat niveau vind je verschillen. Opvallend is het aantal contacturen, dat volgens de meeste studenten best wat hoger mag liggen. Daarnaast hadden criminologen in spe bij de start van hun studie meer praktijkgerichtheid verwacht.

Maastricht en Tilburg voeren samen de ranglijst aan. Het zijn ook de enige plekken waar de praktijkgerichtheid voldoet aan de verwachtingen van studenten. Daarbij steekt forensische psychologie van de MU net boven de rest uit, omdat de experts daar onder de indruk waren van de ambitie en kwaliteit van het programma. Dat compenseert de onvrede van studenten over praktische puntjes zoals tijdige roosterinformatie.

Beide Maastrichtse masters krijgen bovengemiddelde waardering voor het programma: dat is van hoog niveau en biedt voldoende ruimte voor praktisch vaardighedenonderwijs. De forensische criminologiemaster loopt wat studenten betreft wel wat achter als het gaat om wetenschappelijke vorming.

Inhoudelijk minder sterke masters vinden we volgens studenten in Leiden, Rotterdam en Amsterdam. Bij international crimes and criminology (VU) richt de kritiek zich vooral op de toetsing, bij de twee algemene criminologiemasters in Rotterdam en Amsterdam voornamelijk op het niveau van de lesstof. Ook kan het onderwijs hier wel stimulerender.

In Rotterdam en Amsterdam krijgen de twee algemene criminologiemasters flink wat kritiek op de praktijkgerichtheid. Studenten willen meer vaardigheden opdoen, die ze kunnen gebruiken in hun latere loopbaan.

Van de Groningse opleiding zijn geen studentenoordelen beschikbaar. Wel heeft de NVAO de opleiding beoordeeld. De experts waren bezorgd over het niveau van het studieprogramma en van de afgestudeerden. Daarom zit deze opleiding op dit moment in een herstelperiode.

Verwante masters

Ons advies

In welk onderdeel van de criminologie je ook geïnteresseerd bent, voor bijna elk thema is wel een master te vinden die redelijk scoort op kwaliteit. Wil je je vooral richten op forensica en daders, dan is er in Maastricht zelfs een master die bovengemiddeld scoort. Let ook op de toelatingseisen: die zijn niet overal even soepel.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org