Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Economie

Als de vraag afneemt en het aanbod groeit, dan dalen de prijzen – dat hoeven we jou als afgestudeerd bachelor economie niet uit te leggen. Helaas dreigt dat ook de situatie te worden op de arbeidsmarkt voor economen. Tijd dus om je grondig te verdiepen in specialisatiemogelijkheden en kwaliteitsverschillen van de masters economie.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Tot voor kort was de werkloosheid onder economen relatief laag, werkten afgestudeerden in meerderheid op wo-niveau en verdienden zij ook een goede boterham. Toch noemt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) de baankans tot 2018 ‘slecht’. In deze prognoses wordt namelijk verwerkt hoeveel vacatures er nog bijkomen de komende jaren (gebaseerd op hoeveel mensen met pensioen gaan en groei van de sector). Deze vervangingsvraag is voor academisch geschoolden economen laag, terwijl het grote aantal medestudenten naast je in de collegebanken straks voor veel concurrentie zorgt.

Brede en thematische masters

Wie de grootschalige economiestudies uit de bachelorfase kent, zal verbaasd opkijken hoe anders het landschap bij de masters er uitziet. In het hele land zijn er maar vier economiemasters met meer dan 200 nieuwe studenten per jaar. Massaliteit vind je eigenlijk alleen nog in Rotterdam, maar daar worden de studenten wel onderverdeeld over liefst negen verschillende tracks binnen de brede masteropleiding. Ook de andere universiteiten hebben een brede master, met meestal zeker een stuk of vijf tracks/specialisaties. Soms hebben ze voor zo’n deelgebied een aparte master in het leven geroepen. Dan moet je thematische masters dus vergelijken met tracks binnen de algemene opleidingen. Gebruik daarvoor ook onze online mastervergelijker.

Utrecht en Groningen hebben bijvoorbeeld een specifieke insteek voor de gehele economiemaster: beide bieden international economics and business. Maar ook alle brede masters van de andere universiteiten hebben een internationale track. In Maastricht kun je kiezen tussen wereldwijd of Europees. Groningen onderscheidt zich met enkele double degree-programma’s: je kunt een jaar extra studeren in Shanghai en je specialiseren in China, of een tweede diploma halen in Boedapest en daarmee veel kennis opdoen over de Oost-Europese economie. Een derde double degree is aan de RUG mogelijk in de ontwikkelingseconomie, je studeert dan een jaar extra in Göttingen. Met uitzondering van Maastricht en Rotterdam kennen ook de andere universiteiten overigens een track in die richting, waarin soms ook vakken op milieugebied te vinden zijn.

Ook voor beleid heeft Utrecht gekozen voor een aparte masteropleiding. Wederom vind je dat deelgebied bij veel anderen binnen de brede opleiding. VU en TiU bieden daarnaast ook sociale economie, gericht op de verzorgingsstaat, sociaal beleid en werkgelegenheid. In Maastricht is de sociale specialisatie sterker verbonden met de gedragswetenschappen, verwant aan de behavioural-tracks aan de UvA en de EUR. Rotterdam kent bovendien de unieke track health economics.

Een specifieke master vastgoedkunde vind je in Groningen. Aan de UvA kun je binnen Business Economics echter ook kiezen voor de track real estate finance. Ook voor spatial economics heb je meerdere opties: de VU biedt een aparte master en een track binnen de brede economiemaster, en in Rotterdam vind je een op de haven gerichte specialisatie.

Veel universiteiten leggen in de bachelorfase al een link tussen economie en bedrijfskunde, en ook bij de masters is er in die richting veel keuze. De EUR heeft bovendien een track marketing, dat je elders terugvindt bij bedrijfskunde. Ambieer je een functie bij multinationals of in de financiële sector, dan kun je kijken naar alle opties in de financiële economie of onder het kopje finance. Accountancy is uiteraard een verwant vakgebied (zie het betreffende artikel), en aan de Radboud Universiteit kun je binnen de economiemaster voor die richting terecht.

Sterk juridisch is tot slot law and economics in Utrecht, waar studenten kiezen tussen afstuderen als MSc of LLM. Tracks op het gebied van marktregulering en competitie vind je ook aan vier andere universiteiten.

Voor bijna alle brede en niet-financiële, thematische masters is de praktijkgerichtheid een duidelijk verbeterpunt. De scores voor algemene vaardigheden (probleem oplossen, onderbouwen, argumenteren) zijn vaak al lager dan bij masters in andere vakgebieden, en voor de beroepspraktijk is helemaal weinig aandacht.

Een van de positieve uitzonderingen vormt Tilburg. Die brede master scoort ten opzichte van vorig jaar sowieso een stuk beter. De Radboud Universiteit Nijmegen is op haar beurt juist sterk in academische vorming. Groningen heeft het allebei, en voert daarmee de lijst aan.

Wil je straks in een beleidsfunctie bij de overheid aan de slag, dan is de betreffende UU-master een goede optie. Of het door de experts geprezen spatial, transport and environmental economics aan de VU, waarvan de milieu-track ook macro-, maar de andere tracks sterker micro-economisch zijn.

Masters voor professionals

Mensen die al in de financiële sector werken maar extra verdieping of een extra papiertje zoeken, kunnen daarvoor in Amsterdam terecht. De hoofdstad huisvest alle post-academische deeltijdmasters in de economische sector, in verschillende richtingen. De UvA verzorgt international finance en verzekeringskunde, de VU een master gericht op investeren. Amsterdam School of Real Estate en TIAS bieden opties voor vastgoed. Al deze masters worden niet medebekostigd door de overheid, en hanteren dus een veel hoger collegegeld (van 6.500 tot 14.000 euro per jaar voor een deeltijdprogramma).

Finance

Vijf van de in deze sector actieve universiteiten bieden een aparte master specifiek gericht op finance aan. De RUG heeft zelfs een reguliere én een internationale variant. Daarnaast kun je terecht bij de particuliere Duisenberg School of Finance. Verwacht vakken over het financieren van bedrijven, de werking van financiële markten, risicomanagement, investeren en beleggen. De meeste bieden een vast programma aan met enkele keuzevakken. Maastricht, Tilburg en Duisenberg bieden keuze uit 2 of 3 specialisaties. Zo kun je je in Tilburg toeleggen op vergrijzing en pensioenen.

In tegenstelling tot de andere eenjarige masters economie zijn de finance-masters voldoende praktijkgericht, vinden studenten. En dat hoeft niet ten koste te gaan van de aandacht voor wetenschappelijke vaardigheden, zo bewijzen zij. De Duisenberg School krijgt ook op andere punten veel complimenten. De deskundigen waren bij hun bezoek in 2012 echter zuiniger. Ze constateerden dat er van een gemeenschappelijke basis voor de drie tracks weinig sprake was en vonden zodoende de samenhang niet voldoende.

Researchmasters

Bij het opleiden van economische onderzoekers werken de twee Amsterdamse universiteiten en de Erasmus Universiteit in Rotterdam samen binnen het Tinbergen Instituut. Je specialiseert je er in economie, econometrie of finance. Maastricht en Groningen hebben ook die opties en voegen er onder meer richtingen aan toe op het gebied van innovatie, technologie en human resources. In Tilburg volg je het eerste jaar een vast programma, in het tweede jaar kun je uit een forse lijst kleine keuzevakken je eigen verdiepingsthema’s uitzoeken. Utrecht benadrukt het multidisciplinaire karakter met bijvoorbeeld een verplichte cursus onderzoeksmethoden in een ander vakgebied (sociale wetenschappen, recht, geografie of geschiedenis).

Met de kwaliteit van de economische researchmasters is het prima gesteld. Groningse studenten zijn lyrisch, bijvoorbeeld over het niveau van het programma en over de deskundigheid van hun docenten. Over inhoud zijn studenten van de andere researchmasters wat voorzichtiger; de goede scores vinden hun oorzaak met name in de tevredenheid over de academische vorming (en dat mag bij deze masters ook wel) en organisatorische zaken als communicatie en voorzieningen.

Verwante masters

Ons advies

Van de brede masters komt Groningen dit jaar het beste uit de bus. Maar Nijmegen is de afgelopen jaren een constante factor geweest in de top van de lijst, en dus zeker een alternatief. Voor een finance-master heb je meerdere goede opties, plus meer kans op een praktijkgerichte aanpak. Een degelijke voorbereiding op een PhD-traject vind je aan meerdere universiteiten, maar ook hier is Groningen een aanrader.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org