Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/wo Logistiek

Nederland is een transportland en dus is het niet vreemd dat het kabinet de logistieke sector tot een van de negen topsectoren bombardeerde. Het hoger onderwijs kon niet achterblijven. Zowel universiteiten als hogescholen bieden een groeiend aantal master opleidingen in de logistiek.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Met een master in de logistiek kun je natuurlijk aan de slag voor een groot productie- of logsitiekbedrijf. Daarnaast worden er in het kader van de topsector Logistiek veel initiatieven ontplooid voor innovatie en kennisdeling. Je kunt dus ook bij overheidsinstanties naar vacatures kijken.

Gedetailleerde arbeidsmarktcijfers over masters in de logistiek zijn er niet. Wel weten we dat er lage werkloosheid is onder hbo-afgestudeerden in de logistiek en dat de vooruitzichten goed zijn. De wo-masters vallen officieel binnen het economische domein. Afgestudeerden in die hoek mogen ook wat betreft loon niet klagen. Maar de prognoses zijn er minder positief.

De opleidingen

De universiteiten leggen de focus op supply chain management: de planning, afstemming en uitvoering van alle delen van een productieketen. Van grondstoffen naar halffabrikaat, naar product en verpakking, naar opslag en distributie. Verwacht vakken in management, maar ook in inkoop, financiën en logistieke uitvoering. ICT is een belangrijk hulpmiddel: voor voorraadbeheer en voor slimmere transporten.

Specifiek voor de EUR (de grootste van de vijf) is de link met de Rotterdamse haven. De RUG biedt een vak in kwaliteitscontrole. Venlo en Tilburg hebben extra aandacht voor ondernemerschap. In Delft vind je uiteraard een technischer insteek: deze tweejarige master wordt verzorgd vanuit management, civiele techniek en werktuigbouwkunde.

Deze wo-programma’s zijn doorgaans toegankelijk voor bachelors bedrijfskunde, economie en vaak ook voor afgestudeerden van engineering of informatica. Hbo’ers kunnen meestal na een schakelprogramma toegelaten worden.

De masters op hbo-niveau bestaan al wat langer. Ook hier is Rotterdam sterk vertegenwoordigd, met een bredere managementmaster én een NMU-opleiding specifiek gericht op transport, met vakken als transporttechniek en maritieme techniek. Die laatste lijkt in die zin op de nieuwe deeltijdmaster marine shipping innovations op Terschelling, een samenwerking van NHL en het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Logistics Management lijkt inhoudelijk juist sterker op de master van Saxion, die echter in deeltijd is en niet één, maar drie jaar duurt. Saxion werkt samen met Duitse universiteiten.

Een verwante master gericht op de voedselsector vind je aan Van Hall Larenstein, zie ook hoofdstuk H.

Voor professionals

Ook onder de twee wo-masters voor professionals vinden we een Rotterdamse optie, die economische, bedrijfskundige en logistieke inzichten combineert met havenmanagement. De andere wordt gedoceerd aan het Tilburgse Tias (alleen in deeltijd), en lijkt inhoudelijk sterk op de reguliere wo-masters. Beiden eisen werkervaring voor toelating en kosten ongeveer 20.000 euro per jaar.

De master aan TIAS is een echte topper. Uitzonderlijk tevreden zijn de studenten met de faciliteiten van de opleiding die gevestigd is in het Tiasgebouw op de campus van Tilburg University. Ook de inhoud, de wetenschappelijke vorming, de praktijkgerichtheid én de communicatie zijn dik in orde. Een echte aanrader dus. Over de studenttevredenheid aan de Rotterdamse master zijn geen openbare cijfers. Wel weten we dat de experts zeer positief zijn.

Kwaliteit

De academische masters behalen allemaal nette scores. Verschillen zijn er wel. Hoewel Maastricht, Groningen en Tilburg allemaal aandacht besteden aan onderzoeksmethoden, hebben vooral de studenten in Groningen veel waardering voor hun wetenschappelijke vorming. Ook qua inhoud heerst er aan de RUG tevredenheid, net als in Rotterdam overigens. De studenten in de Maasstad zitten op één lijn met de deskundigen, die eveneens het niveau prijzen. Daarnaast zijn de experts positief gestemd over het Delftse programma, dat volgens studenten in elk geval voor meer dan genoeg contacturen zorgt.

De deskundigen waren ook lovend over logistics management in Rotterdam. De studenten zijn echter wat kritischer, bijvoorbeeld op het niveau van de stof en op de feedback die ze van docenten krijgen.

Verwante masters

Ons advies

Logistiek is een sector in beweging. Heb je een bachelor economie of bedrijfskunde op zak, dan zou dit wel eens een slimme richting kunnen zijn om je te specialiseren en daarmee je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwaliteit van de opleidingen zou in elk geval geen belemmering moeten zijn: de academische masters waarvan voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden redelijk tot goed beoordeeld.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org