Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/wo Gezondheidswetenschappen

Onder de noemer gezondheidswetenschappen worden vele masters aangeboden die elk vanuit hun eigen discipline gezondheid bestuderen, van bedrijfskunde tot biologie. Het is even puzzelen, maar dan gaat er een wereld van interessante bachelor-mastercombinaties voor je open.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktpositie van de gezondheidswetenschappers is gemiddeld, net als het salaris. Maar het beeld verschilt erg per master. Onder de noemer gezondheidswetenschappen worden veel verschillende masters aangeboden en de banen waarin afgestudeerden terechtkomen, zijn al net zo divers. Van epidemiologisch onderzoek doen naar infectieziekten bij de GGD tot beleid maken bij een zorginstelling. En van kwaliteitscontrole in een ziekenhuis tot medewerker bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In vergelijking met andere universitair afgestudeerden gaan veel een PhD-onderzoek doen. Maar lang niet iedereen vindt een baan op wo-niveau.

De opleidingen

Het zijn er nogal wat, masters op het gebied van gezondheidswetenschappen. Ze lopen ook tamelijk uiteen. Dat komt doordat elke master vanuit z’n eigen discipline gezondheid bestudeert, van bedrijfskunde tot biologie. Dat maakt interessante bachelor-mastercombinaties mogelijk, vooral ook omdat overstappen zonder al te veel drempels kan. We geven hier de grote lijnen.

Aan de Amsterdamse VU staan epidemiologie en preventie centraal: je bestudeert er de wisselwerking tussen leefstijl en chronische ziektes. Rotterdam legt de link met bedrijfskunde en leidt zorgmanagers op. Innovatie is de paraplu waaronder je in Enschede naar zorginstellingen en systemen kijkt. Je analyseert de problemen in de gezondheidszorg en leert oplossingen bedenken op het vlak van technologie of management.

Maastricht, de bakermat van gezondheidswetenschappen, heeft een breed aanbod en je kunt er gezondheidszorg vanuit vele invalshoeken bestuderen, van voorlichting tot arbeid. Typisch Maastricht zijn de twee internationale masters. Dat internationale zit ‘m behalve in het onderwerp, ook in de sfeer: alle mogelijke nationaliteiten zitten er samen in de schoolbanken. Een buitenlandstage is uiteraard part of the deal.

Gezonde voeding is het onderwerp van de populaire master Nutrition and Health in Wageningen. Je bestudeert voedsel van het allerkleinste celniveau tot op de populatie. In Venlo (als dependance van Maastricht) kun je iets soortgelijks studeren, daar ligt het accent wat meer op innovaties in de voedingsindustrie.

Het Utrechtse deeltijdprogramma klinische gezondheidswetenschappen richt zich op hbo’ers: verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten die in hun eigen werkveld wetenschappelijk onderzoek willen doen. Fysiotherapeut of verpleegkundige word je er dus niet mee, je werkt hoofdzakelijk aan de theorievorming en onderbouwing van het vak.

Topstudenten die de wetenschap in willen, bereiden zich daarop voor met een researchmaster. Bij drie researchmasters staat epidemiologie voorop. Global Health aan de VU is meer sociologisch gekleurd.

Gezien de populariteit van het vakgebied is het niet gek dat in de gezondheidswetenschappen ook veel commerciële postinitiële masters verrijzen, vaak met een fors prijskaartje. Ze richten zich op professionals die al een baan hebben. De in deze gids opgenomen opleidingen zijn alle geaccrediteerd en hebben vaak specifieke aandachtsgebieden, zoals aids, ethiek of veroudering. Het Utrechtse TIAS is een bekende route voor zorgmanagers die theoretische onderbouwing zoeken. Andere masters vallen voor een deel samen met hun bekostigde naamgenoot, zoals health sciences in Rotterdam en epidemiologie aan de VU.

Toelating

Veel masters hebben een grote hbo-instroom. Bij klinische gezondheidswetenschappen in Utrecht vormen verpleegkundigen en fysiotherapeuten zelfs de hoofdmoot, maar ook de masters in Maastricht en Rotterdam vormen populaire doorstroomroutes voor hbo’ers. Die route verloopt niet zonder slag of stoot. Velen hebben zich in het verleden vergaloppeerd aan het vak statistiek. De meeste masters gezondheidswetenschappen hebben premasters opgezet, speciale schakelklassen van drie maanden tot een jaar voor studenten met een diploma van verwante hbo-opleidingen als verpleegkunde en fysiotherapie. In Maastricht bestaat zo’n premaster niet, maar gelden wel aanvullende eisen, zoals een cursus statistiek of slagen voor een examen onderzoeksmethodieken.

Kwaliteit

Niet bij alle masters is geënquêteerd. Sommige opleidingen zijn te klein, maar daar waar de studenten zijn ondervraagd, zijn ze niet vaak positief over de onderwijskwaliteit. Het niveau van de onderwijsprogramma’s vinden de studenten bij veel van deze masters niet hoog en hetzelfde geldt voor de deskundigheid en didactische kwaliteiten van de docenten.

Op wetenschappelijke vorming scoren de opleidingen beter. Maar de aandacht voor vaardigheden die je straks in het werk nodig hebt, houdt volgens de studenten niet over. Bij de twee masters aan de VU, waar de faculteit een slepende reorganisatie doormaakt, zijn er meer punten van onvrede. Van soepele communicatie met de studenten is geen sprake en ook de faciliteiten schieten tekort. Vooral bij de researchmaster zijn de studenten hier zeer ontevreden over. De beide VU-masters eindigen net als vorig jaar in de laagste regionen.

De twee internationale masters van Maastricht doen het naar verhouding nog behoorlijk. De faciliteiten zijn hier prima. Bij European Public Health zijn de studenten redelijke tevreden over het programma en de docenten. Complimenten zijn er voor de wetenschappelijke vorming. Wel zou het aantal contacturen wat hoger mogen. De master Global Health doet het wat minder bij de studenten, maar gooide hoge ogen bij de experts. Het programma kreeg als een van de weinige het predikaat ‘goed’ van de keurmeesters. Het panel vond de internationale staf toegewijd en innovatief. Verder was het deskundigenpanel onder de indruk van de internationale en interculturele insteek, die in alles doorklinkt.

Uitzonderingen zijn er ook. Mooie programma’s met samenhang én niveau, les krijgen van inspirerende docenten, je krijgt het allemaal bij twee thematische masters: nutrition and health in Wageningen en klinische gezondheidswetenschappen in Utrecht. Gunstig zijn ook de oordelen over de Maastrichtse researchmaster. Zeer positief zijn de studenten daar over de wetenschappelijke vorming. Ze worden goed getraind en onderzoek en voelen zich zo goed voorbereid op de praktijk. Alleen het zouden ze nog wel wat meer colleges en werkgroepen willen.

Bij de postinitiële wo-masters zijn er alleen studentenoordelen over die van de Universiteit Utrecht en TIAS in dezelfde stad. TIAS weet de studenten bovengemiddeld tevreden te stellen op de meeste punten en krijgt extra lof voor de faciliteiten. De docenten van de UU worden zeer goed beoordeeld en studenten zijn ook te spreken over hun wetenschappelijke vorming. De NVAO-experts laten zich over enkele van deze professionele masters zeer lovend uit. Vooral health sciences in Rotterdam krijgt in een recent rapport niets dan lof voor het ambitieuze programma en het niveau van de studenten. Twee internationale opleidingen die het onderwijs samen met buitenlandse zusteruniversiteiten doen, bio-ethics en occupational therapy vallen ook al zo in de smaak. Verder zijn twee hbo-masters van de VU en het KIT positief beoordeeld door de experts, maar dit rapport stamt al wel van ruim vijf jaar geleden. Binnenkort volgt de nieuwe keuring.

Verwante masters

Ons advies

De algemene masters gezondheidswetenschappen worden matig gewaardeerd. Alleen de twee inter­nationale masters en de researchmasters in Maastricht scoren verdienstelijk. Sterk onderwijs vind je wel bij de Wageningse master over voeding en bij de klinische gezondheidswetenschappen in Utrecht. Die laatste richt zich specifiek op hbo’ers. Ook voor academische professionals die een vervolgmaster­­ zoeken is Utrecht een goede keus.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org