Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/Wo Aardwetenschappen en Milieu

Als je onze planeet wilt leren begrijpen, dan kun je dat doen vanuit nogal wat invalshoeken. Je kunt kijken naar aardlagen, oceanen, het klimaat en de natuur of zoeken naar verbanden tussen al die componenten. Voeg de mens toe en je belandt al snel in de milieuproblemen. Dit alles kun je bestuderen vanuit puur wetenschappelijke interesse, maar ook met het doel er oplossingen voor te vinden.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Na een studie aardwetenschappen kun je aan de slag bij bijvoorbeeld de overheid, oliemaatschappijen, mijnbouw- of havenbedrijven. De overheid is eveneens een plausibele werkgever voor milieuwetenschappers die ook bij adviesbureaus terecht kunnen. Je voorgangers vonden aanzienlijk meer werk dan alumni van de sociale geografie of planologie. Ze werken vaker op niveau en hun salaris ligt op het wo-gemiddelde. Wel is de baankans in de komende jaren matig. Al geldt voor aardwetenschappers een gunstiger perspectief dan voor milieukundigen.

Aardwetenschappen en bodemkunde

De meest technische studie in dit artikel is applied earth sciences in Delft. Het is een echte ingenieursopleiding gericht op technische toepassing van geologie. Hierbij draait het om het lokaliseren, winnen en verwerken van grondstoffen. Je kunt aan de opleiding beginnen met technische bachelors als civiele techniek, technische natuurkunde of werktuigbouwkunde.

Daarnaast vind je aan diverse universiteiten minder technische geologiemasters. Binnen earth sciences aan de UvA heb je de keuze uit twee tracks: geo-ecological dynamics en environmental management. De focus ligt voornamelijk op geo-ecologie en de menselijke invloed daarop. De VU heeft twee vrij fundamentele geologiespecialisaties gericht op processen in de vaste aardlagen (korts en lithosfeer) en klimaatreconstructie. Daarnaast biedt de opleiding een specialisatie gericht op economische toepassing van geologische kennis. In Utrecht is de master onderverdeeld in vijf programma’s gericht op onder meer klimaat, watermanagement en de aardkorst, -mantel en –kern.

Ligt je interesse in klimaatverandering, dan vind je in Wageningen een goede optie in de master climate studies. De studie gaat over de oorzaken van klimaatverandering, maar ook over het omgaan met de economische en sociale gevolgen daarvan. Je hebt de keuze uit elf tracks gericht op onder meer meteorologie, hydrologie en milieubeleid. Aan dezelfde universiteit vind je earth and environment. Centraal staan de fysische, chemische en biologische processen op aarde en hoe die op elkaar inwerken. Je leert hoe je met kennis van deze interacties kunt gebruiken om de menselijke impact op het milieu te voorspellen. Binnen de master kun je onder meer kiezen voor specialisatie hydrologie, meteorologie of bodemgeografie.

Verder zijn er nog twee masters die zich volledig op water richten. Hydrology van de VU heeft een specialisatie gericht op grond- en oppervlaktewaterbronnen en een die gaat over risico’s als overstromingen en droogte. De master water technology gaat over technologieën die oplossingen moeten bieden voor het wereldwaterprobleem. Het programma is een joint degree van de universiteiten van Wageningen, Twente en Grongingen en is ondergebracht bij het technological top institute for water technology in Leeuwarden.

Hydrology aan de VU steekt qua kwaliteit met kop en schouders boven de rest uit. De studie heeft studenten die bijzonder te spreken zijn over de inhoud, hun docenten, de wetenschappelijke vorming en praktijkgerichtheid. Beide Wageningse opleidingen scoren ook goed, al vinden de studenten het aantal contacturen aan de hoge kant. Als enige komt earth sciences aan de UvA onder het wo-gemiddelde uit. Studenten hebben daar weinig positiefs over te melden.

Milieukunde, landschap en natuur

De veelal problematische relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving staat centraal in de milieumasters. Deze studies combineren verschillende wetenschappelijke disciplines om milieuproblemen het hoofd te bieden. Ze leiden allemaal op tot een MSc-titel, maar zie je ze wel opgedeeld in masters van 60 of 120 ECTS.

Brede opleidingen vind je in Utrecht, Nijmegen en aan de Open Universiteit. Nijmegen heeft de Nederlandstalige master milieuwetenschappen die zich geheel richt op de sociale en politieke aspecten van milieuvraagstukken. Bij de Open Universiteit draait het daarnaast ook om de fysieke aspecten en de technische oplossingen. In Utrecht is de studie opgedeeld in twee aparte programma’s (die niet als zodanig geaccrediteerd zijn): sustainable development en water science and management.

Meer toegespitst zijn de Groningse masters environmental and infrastructure planning en energy and environmental sciences. De eerste master richt zich op de duurzame planning van infrastructuur en belicht het onderwerp vanuit een politieke invalshoek. Daarbij biedt het programma een specialisatie gericht op infrastructuur en een double degree met de Universiteit van Oldenburg gericht op water- en kustmanagement. De tweede master gaat over duurzame energie en doet dat vanuit de natuurwetenschappen. Grondstoffen en milieu staan ook centraal in environment and resource management aan de VU en environmental and energy management aan de Leeuwardense dependance van de Universiteit Twente. Deze studies hebben een interdisciplinaire invalshoek.

Industrial ecology is een gezamenlijke master van de universiteiten in Leiden en Delft. Kern van de opleiding is de analogie tussen natuurlijke en technische systemen. Als we duurzaam willen ontwikkelen, kunnen we de kunst afkijken bij de natuur, is de gedachte. Want in de natuur gaat niets verloren en bestaat afval niet. Je kunt aan het interdisciplinaire programma beginnen met natuurwetenschappelijke, technische en sociaalwetenschappelijke bachelors.

Ook in Wageningen kom je met een interesse in milieu uitgebreid aan je trekken. De universiteit biedt de brede master environmental sciences die het onderwerp vanuit technologisch, natuur- en sociaalwetenschappelijke hoek benadert. Dat doet ook de opleiding urban environmental management maar dan toegespitst op het stadsmilieu en beleid. Forest and nature conservation richt zich volledig op bos- en natuurbeheer in binnen- en buitenland. Hierbij is aandacht voor zowel ecologische als maatschappelijke functies van natuurgebieden. International land- and water management is eveneens interdisciplinair en richt zich op land- en waterbeheer.

Diverse invalshoeken, aspecten en toepassingsgebieden vind je ook terug in de masters van het in Delft gevestigde UNESCO-IHE. Dit is een onderwijsinstituut van de Verenigde Naties, gericht op water en milieu. Je kunt er terecht voor masters in watertechniek, -zuivering en –management en milieuwetenschap. Voor diverse specialisaties binnen deze masters werkt het instituut samen met internationale partners. Dat betekent dat je volop gelegenheid hebt om in het buitenland te studeren. De opleidingen zijn bedoeld voor mensen die werken in dit vakgebied en je betaalt er aanzienlijk meer voor dan voor reguliere masters.

Bij de tweejarige milieumasters komt wederom Wageningen als beste uit de bus. Met name land- en watermanagement en forest and nature conservation weten ruimschoots te overtuigen. De UU eindigt met een complimentje van de experts in de zak, maar studenten vinden dat het praktijkgerichter kan. Bij industrial ecology mag het niveau omhoog. Echte klachten zijn er echter alleen in Groningen: van een stimulerend programma is daar geen sprake, vinden studenten.

Wat betreft de eenjarige programma’s is het de OU die goed scoort, zowel op inhoud als organisatie. De infrastructurele master van de RUG doet het bovendien een stuk beter dan zijn tweejarige broertje.

Hbo-masters

Ook aan een aantal hogescholen kun je terecht voor masters in de milieuwetenschappen. Van Hal Larenstein heeft de Nederlandstalige deeltijdmaster professioneel project- en procesmanagement in de groene leefomgeving. Je werkt er aan je inhoudelijke kennis en werkt aan persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De European master in renewable energy is een Engelstalig voltijdprogramma van de Hanzehogeschool Groningen. Het programma combineert technische met socio-economische aspecten van hernieuwbare energie. Omdat de hogeschool samenwerkt met buitenlandse onderwijsinstituten, breng je minimaal een semester in het buitenland door. Deze master krijgt van haar studenten een flink positieve beoordeling. Praktische zaken als communicatie en faciliteiten zijn in orde, maar ook inhoudelijk staat de master als een huis.

Verwante masters

Ons advies

Er valt nogal wat te bestuderen aan onze planeet, zeker als de mens daar nog aan toevoegt. Het onderwijsaanbod is daarom breed, het is raadzaam je goed te oriëteren. Maar ook kwaliteit doet ertoe. Hydrology van de VU is een duidelijke aanrader. En verder is de kwaliteit in Wageningen op dit vakgebied ongeëvenaard.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org