Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Wiskunde

Of je nou googelt op een geschikte master, internetbankiert of de NS-app checkt: achter deze eenvoudige handelingen schuilen complexe processen, waarin wiskundige berekeningen en toepassingen een belangrijke rol spelen. Maar de ontwikkeling van dit alles brengt altijd weer nieuwe vragen en problemen met zich mee. In de master wiskunde leer je zulke complexe vraagstukken te analyseren en op te lossen of hiervoor nieuwe modellen te ontwikkelen.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Het werkterrein van wiskundigen is zeer breed. Afgestudeerden zijn werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek, binnen of buiten de universiteit. Daarnaast werken veel oud-studenten in het onderwijs, na het volgen van een educatieve master. Een opvallende trend is dat steeds meer mensen terechtkomen in de financiële wereld, zoals bij banken en verzekeraars.

In de recente crisis zijn kwantitatief analisten onmisbaar geworden. Met behulp van geavanceerde wiskundige modellen analyseren ze problemen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wenden ze nieuwe bedreigingen af. Vacatures zijn over het algemeen op wo-niveau. Hoewel afgestudeerden momenteel vrij makkelijk een baan vinden, zien we voor de komende jaren geen stijgende lijn.  

Wiskunde

Alle wiskundemasters zijn Engelstalig en duren twee jaar. We maken hier een driedeling in het aanbod.

Een focus op ‘zuivere wiskunde’ is er binnen de reguliere opleidingen mathematics in Amsterdam, Leiden, Utrecht, Nijmegen of Groningen. Er is flink wat keuzevrijheid, waarbij je vaak ook nog vakken bij een andere universiteit kan volgen. Daarnaast bieden de meeste instellingen één of meer grotendeels vastgelegde specialisaties.

Utrecht heeft bijvoorbeeld als enige een richting ‘wiskunde in historisch perspectief’ en Leiden heeft een biomedische specialisatie en biedt bovendien veel keuzeruimte, waarin je ook maatschappijvakken, een stage of een deel van de lerarenopleiding kan onderbrengen.

Toegepaste wiskunde

Toegepaste wiskunde is van belang voor de industrie, maar bijvoorbeeld ook voor de banken. Behalve aan de technische universiteiten kan je deze master ook volgen bij de VU en in Groningen. Vooral de TU Eindhoven gaat er prat op dat de master een directe link legt naar innovatieve technologie en industrieën op de High Tech Campus.

Een heel ander soort toepassing is cryptografie. Wiskundigen spelen daarin al sinds de tweede wereldoorlog en sleutelrol (zie de film The Imitation Game over het kraken van de Duitse Enigma-code). Moderne cryptografie komt terug in de specialisatie discrete mathematics in Eindhoven. Wie zich echt wil specialiseren in beveiliging van gegevens, kan als wiskundebachelor trouwens ook terecht bij de aparte informaticamaster information security technology.

Wil je je meer specialiseren in financiële toepassingen dan biedt de VU Amsterdam daarvoor de master business analytics.

Stochastics

Stochastiek is de wetenschap van de verandering. Het combineert kansrekening, toeval en statistiek. Ben je zowel thuis in de fundamentele wiskunde als de toepassingen ervan, met een voorliefde voor financiën? Laat je studiekeuze dan niet aan het toeval over en kies voor stochastics and financial mathematics met standplaats Amsterdam (Uva of VU).

Kwaliteit

Over het algemeen zijn de masterstudenten wiskunde tevreden, zowel over de inhoud van het onderwijs als de faciliteiten.

Bij de reguliere masters krijgen Nijmegen en Leiden de meeste waardering voor het onderwijs. Een belangrijk verschil is dat Nijmegen volgens de studenten de faciliteiten (zoals de ICT-voorzieningen) perfect op orde heeft, terwijl Leiden daar juist wat tekortschiet. De onvrede betreft vooral het digitale leersysteem.

In de toegepaste wiskunde slaat Eindhoven het beste figuur. De studenten zijn er over alle hoofdpunten positief, al is ook hier het matige digitale leersysteem wel een knelpuntje – toch opvallend voor een studie gericht op efficiënte bedrijfsprocessen. Enschede en Delft hebben dat ene puntje beter voor elkaar, maar scoren verder op de meeste punten wat lager dan de TU/e. Ook de experts van de NVAO waren in Eindhoven net wat meer onder de indruk dan bij deze twee masters.

De enige zwakker beoordeelde masters zijn die in Utrecht en bij de VU (en dan business analytics). Echt groot zijn de problemen hier niet, maar we zien hier wel vrij magere waardering voor de docenten en de wetenschappelijke vorming. In Utrecht komt daar nog onvrede bij over het geringe aantal contacturen. En bij de VU is er ook flinke kritiek op de faciliteiten; de studenten zijn vooral ontevreden over de bibliotheek. Wel vinden ze hun opleiding behoorlijk praktijkgericht.

Verwante masters

Ons advies

Bij de reguliere wiskundemasters is Nijmegen de uitblinker, met Leiden als goede tweede. Utrecht lijkt hier niet de beste keuze.

Wil je een toegepaste wiskundemaster volgen, dan is Eindhoven echt een aanrader. De andere TU’s leveren behoorlijke kwaliteit, maar bij de VU zijn er wel knelpunten. Helaas zijn over de masters stochastiek geen studentenoordelen beschikbaar.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org