Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Bta en Beleid

Ontdekkingen in de natuurwetenschappen of technologische innovaties hebben de potentie om ons leven een stuk makkelijker en prettiger te maken. Maar regelmatig bereikt dit soort nieuwigheden de samenleving niet, of zitten gebruikers er eigenlijk helemaal niet op te wachten. Daarom zijn er ‘schakels’ nodig tussen de bètawetenschappen en de samenleving, en de opleidingen in dit artikel leiden je op tot zo’n schakel. Aan het eind van je studie weet jij in te schatten wat de behoeftes zijn in de samenleving en hoe bedrijven en laboratoria daarop in kunnen spelen

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Op dit moment zijn de kansen op de arbeidsmarkt prima voor afgestudeerden in bèta en beleid. Ze komen bijvoorbeeld terecht in de wetenschap, of bij onderzoeksinstituten, ministeries of bedrijven. Er zijn genoeg voltijdbanen, en het maandsalaris is riant. Daar staat wel tegenover dat het werk niet altijd op het niveau is waarvoor je bent opgeleid. De vooruitzichten tot 2018 geven aan dat de perspectieven matig zijn, maar dat hangt ook af van je opleiding. Heb je vooral een bètaspecialisatie, dan zal het allemaal wel meevallen.

De opleidingen

De masters die we in dit artikel beschrijven leiden je allemaal op tot een ‘brug’ tussen bèta en samenleving. Maar ze doen dat wel allemaal op hun eigen manier. Forensic science is bijvoorbeeld totaal iets anders dan innovation sciences. Wel zijn er twee algemene richtingen te onderscheiden: technologie en natuurwetenschappen. Beide disciplines zoeken naar aansluiting op de behoeftes in de maatschappij, en hebben wetenschappers nodig om die in kaart te brengen.

Technologie

In deze richting zijn de meeste masters te vinden. Sommige masters onderzoeken de behoeften in de samenleving voor bedrijven die willen innoveren, andere opleidingen kijken meer naar grote maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de bètawetenschappen.

Innovation sciences in Eindhoven neemt grote maatschappelijke onderwerpen als leven in een virtuele wereld, duurzaamheid en globalisering als uitgangspunt. Je onderzoekt de economische en sociale gevolgen van technische verandering, en leert hoe je die kennis weer kunt inzetten om processen van technische ontwikkeling te optimaliseren.

De Utrechtse master science and innovation biedt drie specialisatierichtingen aan. Energy science en innovation sciences kijken naar de maatschappelijke behoeftes en vertalen dat vervolgens naar innovatie. De derde specialisatie, sustainable business and innovation, bekijkt innovatie vanuit het gezichtspunt van bedrijven. Je onderzoekt welke technologische opties bedrijven hebben om milieu- en maatschappijvriendelijker te opereren.

Meer aan de beleidskant zit de Delftse master engineerings and policy analysis. In je eerste jaar krijg je algemene vakken die ingaan op het in kaart brengen van maatschappelijke en economische behoeften aan technologische ontwikkeling, en krijg je managementvaardigheden aangeleerd om die behoeften te vertalen naar actie binnen bedrijven of publieke organisaties. In je tweede jaar kies je een specialisatie; de opties variëren van ICT management in design tot bijvoorbeeld Economics and Finance.

Ook de andere Delftse masters management of technology en systems engineering, policy analysis and management (SEPAM) kijken naar manieren waarop maatschappelijke veranderingen kunnen worden omgezet in innovatiestrategieën en systeemoptimalisatie binnen (grote) bedrijven. SEPAM focust daarbij op de aanpassing van managementstrategieën aan technologische ontwikkelingen, terwijl management of technology een meer economische inslag heeft en onderzoekt hoe optimale winst en competitie op de markt bereikt kunnen worden.

Technology and operations management in Groningen lijkt op die laatste Delftse master. Dit programma duurt echter maar een jaar. Wel komen alle fases van productontwikkeling aan bod: van ontwerp, via productie en distributie tot verzekering en productvervanging.

De laatste master op technologisch vlak is science and technology of nuclear fusion in Eindhoven. Deze opleiding bekijkt innovaties op één specifiek terrein: nucleaire fusie. De doelen van nucleair onderzoek staan hierbij voorop, en tijdens je master onderzoek je hoe die doelen het best kunnen worden bereikt.

Natuurwetenschappen

Twee masters kijken naar de invloed van de natuurwetenschappen op management- en beleidsstrategieën van bedrijven en overheden: Science in Nijmegen en Natuurwetenschappen en Bedrijf in Utrecht. De Nijmeegse opleiding gaat ervan uit dat je tot nieuwe inzichten komt als je inbreng hebt vanuit zo veel mogelijk verschillende natuurwetenschappelijke disciplines. De master biedt je de mogelijkheid om een natuurwetenschappelijke specialisatie te combineren met een van de drie ‘sociaalwetenschappelijke’ tracks: science in society, science, management and innovation en science in education.

Natuurwetenschappen en Bedrijf lijkt weer veel op de technologische masters die vanuit het gezichtspunt van bedrijven kijken, alleen onderzoekt deze master de gevolgen voor bedrijven van ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk gebied. Je leert vooral hoe je interessante ideeën kunt omzetten in innovatieve producten.

Forensic Science

De Amsterdamse master Forensic Science is niet onder een van de andere categorieën te plaatsen. Toch ben je na deze opleiding ook een ‘schakel’ tussen wetenschap en samenleving: met jouw kennis van verschillende bètadisciplines draag je bij aan de oplossing van misdaden. Ook leer je bij deze opleiding als expert op te treden in het strafproces. De kwaliteit van deze master ligt onder het wo-gemiddelde. Opvallend is de lage waardering voor de inhoud van het studieprogramma. Vooral het niveau van de stof krijgt flinke kritiek van de studenten. Daarnaast is het programma weinig samenhangend. Het enige punt waarop de studenten niks hebben aan te merken is het aantal contacturen: dat is zelfs bovengemiddeld.

Kwaliteit

De meest in het oog springende master is innovation sciences in Eindhoven vanwege de hoge eindscore. Op alle inhoudelijke punten van het studieprogramma en de toetsing geven de studenten bovengemiddelde waarderingen, en ook de docenten krijgen niets dan lof. Bij de wetenschappelijke vorming zijn de studenten vooral blij dat ze een kritische houding aangeleerd krijgen.

Ook SEPAM en Science scoren bovengemiddeld. Bij SEPAM zijn de studenten vooral positief over de ontwikkeling van hun analytisch denkvermogen en algemene vaardigheden als problemen oplossen, argumenteren en onderbouwen van conclusies. In Nijmegen zijn de studenten tevreden over de manier waarop ze zelfstandig onderzoek leren doen.

Bij science and innovation in Utrecht leveren de studenten geen zware kritiek, maar zijn ze ook niet uitgesproken positief. Dat is anders bij de experts van de NVAO, die de master op alle punten een bovengemiddelde score toekennen.

Verwante masters

Ons advies

De drie masters die een bovengemiddelde score krijgen, zijn natuurlijk sowieso het overwegen waard. En toevallig bieden ze voor (bijna) ieder wat wils: natuurwetenschappen in Nijmegen, maatschappelijke behoeften en beleid in Eindhoven en het oogpunt van bedrijven in Delft. De andere masters zijn degelijke alternatieven, met weinig kritiek. Wil je de forensische kant op, dan is de Amsterdamse master je enige optie. Maar bereid je wel voor op een opleiding waar nog veel aan verbeterd moet worden.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org