Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/wo Constructiewetenschappen

Zelfrijdende auto’s, operatierobots en slimme huishoudelijke apparaten, de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Voor al die innovaties zijn ingenieurs hard nodig. Kies jij voor een master in de constructiewetenschappen, dan zit het met je kansen op werk wel goed.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Waar je gaat werken na je opleiding hangt natuurlijk af van de master die je kiest en welk pad je daarbinnen volgt. Je kunt onderzoeker worden bij een universiteit of op een research & development-afdeling van een bedrijf. Maar je kunt net zo goed manager worden of een eigen bedrijf beginnen. De baankans voor afgestudeerden in de constructiewetenschappen is hoe dan ook zeer goed. Je voorgangers werkten vaak fulltime en op hun niveau. Daarbij ligt hun salaris ruim boven het wo-gemiddelde.

De opleidingen

Het masteraanbod is groot in de constructiewetenschappen. Je kunt kiezen voor onderwijs gericht op fundamenteel onderzoek zoals de opleiding nanoscience in Groningen of de track control theory van de master systems and control in Enschede. Of je gaat juist voor toegepast onderzoek binnen de master offshore and dredging in Delft of automotive technology in Eindhoven. De toepassingsgebieden lopen uiteen van nano en micro tot de scheepsbouw en van biomedisch tot duurzame energie. Verder kun je je op veel plekken al tijdens je studie voorbereiden op een baan buiten het onderzoek in het management, beleid of bedrijfsleven. Allemaal zaken waar je op kunt letten bij je keuze.

Mechanical Engineering

Masters in de werktuigbouwkunde vind je bij de drie TU’s. Het zijn relatief grote studies en ze hebben een breed assortiment aan tracks en specialisaties. Je kunt eraan beginnen met een bachelor werktuigbouwkunde of verwante opleidingen als luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie en maritieme techniek.

De grootste werktuigbouwkundemaster vind je in Delft. Je kiest er uit een van de zeven verschillende tracks die onderwerpen hebben als meet en regeltechniek, duurzame proces- en energietechniek, biomechanisch ontwerp en transport. Los daarvan kun je een extra vakkenpakket kiezen dat gaat over technische marketing, duurzame ontwikkeling of ondernemerschap en bij sommige tracks is de specialisatie automotive een optie.

In Enschede kies je een competentieprofiel gericht op een baan in ontwerp en constructie, organisatie en management of research en development. Daarnaast kies je een van de zeven specialisaties die gaan over bijvoorbeeld onderhoud, warmte of vloeistofdynamica. Eindhoven biedt vijf specialisaties die gekoppeld zijn aan de onderzoeksgroepen binnen de faculteit werktuigbouwkunde. Je kunt er onder meer terecht voor automotive, micro en nanotechnologie en experimentele mechanica.

De experts zien weinig kwaliteitsverschil tussen de studies en zijn extra te spreken over de ambitie van de opleidingen en de kwaliteit van de afgestudeerden. Studenten geven wel duidelijke verschillen aan. Eindhoven heeft de meest tevreden studenten. De opleiding scoort relatief goed op de wetenschappelijke vorming en de faciliteiten. Delftse studenten zijn echter maar middelmatig tevreden over hun opleiding en geven geen van de door ons beoordeelde punten een plus.

Systems and Control

Systems and control is een 3TU-master, wat betekent dat het een gezamenlijke opleiding is van de drie TU’s (zie kader in het artikel elektrotechniek). Centraal staan meet- en regelsystemen en de master combineert theoretische vakgebieden als systeemtheorie, dynamische systemen en signaalanalyse met toepassingsgebieden als de mechatronica, chemische industrie of logistiek.

Naast een gezamenlijk basispakket dat vooral uit wiskunde bestaat, richten de drie universiteiten zich op hun eigen toepassingen. Enschede heeft een kleinschalige opleiding en biedt als enige een theoretische specialisatie. Daarnaast kun je er terecht voor robotica en biomedische toepassingen. In Eindhoven is het onderwijs ondergebracht bij werktuigbouwkunde en elektrotechniek en je hebt er de keuze uit vier specialisaties. Meer dan bij de andere twee steden komt toepassing van meet- en regelsystemen in de auto-industrie aan bod. Aan deze universiteit kun je ook kiezen voor een apart masterprogramma dat zich geheel richt op de autotechniek.

De grootste van de drie opleidingen vind je in Delft, waar deze is ondergebracht bij het Delft Center for Systems and Control. Dit instituut heeft eigen onderzoeksfaciliteiten en werkt samen met diverse industriële partners. Je kunt er geen formele specialisaties kiezen, maar je kunt je er wel degelijk specialiseren in theoretische onderwerpen of in toepassingen als robotica, windenergie of transport en infrastructuur.

Dat groter niet altijd gelijk staat aan verminderde kwaliteit, bewijst Delft hier. Studenten zijn op de meeste onderdelen bovengemiddeld tevreden en geven de inhoud een extra plus. Enschede en Eindhoven bieden goede alternatieven. Wel zijn studenten in Enschede kritisch op hun wetenschappelijke vorming.

Onderdelen uit de masters systems and control vind je ook terug in andere studies. Ligt je interesse aan de softwarekant dan kun je ook eens kijken bij embedded systems in het hoofdstuk elektrotechniek. En binnen bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of biosystems engineering in Wageningen vind je op meet- en regeltechniek gerichte specialisaties of tracks.

Biomedical Engineering

De technologische ontwikkelingen in de geneeskunde staan bepaald niet stil. Daarmee groeit ook de vraag naar ingenieurs die verstand hebben van het menselijk lichaam. Biomedical engineering kun je aan de drie TU’s studeren en in Groningen. Eindhoven heeft daarnaast de opleiding medical engineering.

Het onderwijs van de opleidingen bestaat uit een combinatie van biologie, natuurkunde, elektrotechniek, materiaal- en werktuigbouwkunde. De opleidingen werken veelal samen met universitaire ziekenhuizen in de omgeving. De opleiding in Delft biedt zes specialisaties waaronder een aantal unieke onderwerpen als medische instrumenten, elektronica en materiaalkunde. In Enschede kun je je specialiseren in beeldtechnieken en diagnostiek en de unieke onderwerpen neurale en motorsystemen en bionanotechnologie. Groningen heeft twee specialisaties gericht op protheses en implantaten en klinische natuurkunde. De opleiding biedt een Erasmus Mundus programma aan. Dat betekent dat je tenminste een semester bij een buitenlandse universiteit doorbrengt.

In Eindhoven is de opleiding ondergebracht bij de faculteit biomedische technologie (de enige van ons land). De opleiding heeft drie specialisaties: molecular bioengineering and molecular imaging, biomechanics and tissue engineering en biomedical imaging and modeling. Daarnaast kun je er solliciteren voor twee programma’s voor excellente studenten. Complex molecular systems is een aanvullend interdisciplinair programma dat je voorbereidt op een carrière in het onderzoek en regenerative medicine and technology is een gezamenlijk masterprogramma met de UU.

Aan dezelfde faculteit van de TU/e vind je de unieke opleiding medical engineering. Als medisch ingenieur sta je dichter bij de patiënt en ben je onderdeel van het medische behandelteam. Je kunt binnen deze opleiding dezelfde specialisaties kiezen als bij biomedical engineering, maar daarnaast verdiep je je in de technische aspecten van een aantal klinische richtingen als radiologie, chirurgie of cardiologie.

Als je kijkt naar de kwaliteit, zijn er flinke verschillen tussen de opleidingen. De masters in Eindhoven kennen zeer tevreden studenten. Ook hebben de experts extra waardering voor het niveau van de programma’s. Kritischer zijn de studenten in Enschede en Groningen. Bij beide studies betreft dat de docenten en de communicatie. In Groningen treft de kritiek ook de inhoud van het programma, de wetenschappelijke vorming én de praktijkgerichtheid.

Deze opleidingen zijn interdisciplinair. Dat betekent dat je binnen studies als werktuigbouwkunde, systems and control of electrical engineering ook biomedische tracks en specialisaties vindt. Daarmee benader je biomedische toepassingen vanuit deze specifieke disciplines.

Nano

Nanoscience in Groningen en nanotechnology in Enschede richten zich allebei op de wereld onder de 100 nanometer. Binnen dat domein zijn de studies interdisciplinair met onderwerpen uit de natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde en de biologie.

De excellente studenten, maar ook de experts zijn bijzonder te spreken de Groningse opleiding, en deze krijgt dan ook een uitzonderlijk hoge beoordeling. Al is het verschil aanzienlijk en de vergelijking wellicht wat scheef, Enschede is een goed alternatief.

Ook binnen werktuigbouwkunde in Eindhoven kun je je in nanotechnologie specialiseren en in Enschede vind je het vakgebied ook terug in de masters biomedical engineering en elektrotechniek.

Overige

Delft heeft een aantal unieke masters. Marine technology heeft een track gericht op onderzoek en een op technische toepassingen met daarbinnen weer allerlei specialisaties over schepen en scheepvaart. Wil je de lucht in, dan kun je beginnen aan de master aerospace engineering binnen de gelijknamige faculteit. Dit is een enorme studie met zo’n duizend studenten. Je kiest er een van de vier tracks met onderwerpen uit de luchtvaart als aerodynamica en windenergie, materiaalkunde en voortstuwing en ruimtevaart.

Ook een typisch Delftse en unieke master is offshore and dredging engineering. Dit programma richt zich volledig op waar wij Nederlanders goed in zijn: baggeren en offshore. Je kunt je specialiseren in baggeren of in de bodem verankerde dan wel drijvende structuren. Material science and engineering biedt specialisaties in metalen, energie en milieu-impact en geavanceerde bouwmaterialen.

Voor de enige masteropleiding in de autotechniek moet je naar Eindhoven. Automotive technology is een relatief kleine, interdisciplinaire master waarin onder meer werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica en scheikunde aan bod komen. Je hebt de keuze uit acht specialisaties gericht op gebieden als software, chemie en de interactie tussen mens en auto.

Ook Wageningen is met de master biosystems engineering vertegenwoordigd in de constructiewetenschappen. In deze master staat de technologie van het landbouwbedrijf centraal. Belangrijke (typisch Wageningse) thema’s hierbij zijn innovatie en duurzaamheid. De opleiding heeft zes specialisaties die zich bijvoorbeeld richten op de biobased economy, logistiek of het milieu.

De kwaliteit van deze masters in Delft en Eindhoven ligt rond het wo-gemiddelde. Wageningen steekt hier dankzij de tevreden studenten bovenuit en krijgt een relatief goede beoordeling voor de inhoud van het programma, de docenten en de wetenschappelijke vorming.

HBO-masters

De hbo-masters constructiewetenschappen zijn gericht op hbo-ingenieurs die werken in de industrie, overheid, bouw of consultancy en die willen doorgroeien naar een hogere management- of adviesfunctie. Ze worden in deeltijd gegeven en vaak kun je er ook losse modules volgen.

Hogeschool Utrecht biedt een algemene engineering master, waarover studenten behoorlijk tevreden zijn: een goed programma, met voldoende aandacht voor onderzoek en praktijkvaardigheden. Verbeterpunt is het docententeam. De master in structural engineering van de Hogeschool van Amsterdam gaat over constructies in de bouw en pijpleidingingenieurs kunnen terecht bij de master of pipeline technology van Breda Avans. Sensoren staan centraal in de master sensor system engineering aan de Hanzehogeschool.

Bij Nijmegen HAN kun je terecht voor de master automotive systems, die de brug slaat tussen research and development en marketing in de auto-industrie. Ook in Nijmegen vind je de master control systems engineering, gericht op meet- en regeltechniek in de industrie. Dit is met recht een topopleiding: op alle aspecten zijn de studenten enthousiast en ook de experts zijn onder de indruk.   

Verwante masters

Ons advies

Afgestudeerden in de constructiestudies wacht een warm welkom op de arbeidsmarkt. Daarbij heb je keuze te over in richtingen. Echte topopleidingen blijven beperkt tot werktuigbouwkunde in Eindhoven, systems and control in Delft, biosystems engineering in Wageningen en nanoscience in Groningen. Maar ook elders vind je uitstekende alternatieven.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org