Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Verantwoording

Deze verantwoording betreft zowel de basistabellen “overzicht en oordelen” als de extra details in de online mastervergelijker – zie www.keuzegids.nl/mastervergelijker

De opleidingen

De basislijst van masteropleidingen en de studentenaantallen zijn primair ontleend aan de landelijke Studiekeuzedatabase, december 2014 - versie 14.9.2. Deze database is geleverd door de Stichting Studiekeuze123. Zie www.studiekeuzeinformatie.nl

Voor correctie en aanvulling van gegevens is een groot aantal bronnen benut. Hier de belangrijkste:

  • Croho-register: Officiële registratie van opleidingen; opleidingscode; datum accreditatie. www.duo.nl
  • Websites instellingen: Feitelijk aanbod van opleidingen; 2e instroommoment; instellingstarief collegegeld; toelatingseisen; specialisaties.

De oordelen

Nationale Studentenenquête 2012 t/m 2014. De oordelen in de eerste zeven kolommen (kopje ‘studentenoordeel’) van de tabel zijn gebaseerd op de NSE, de landelijke enquête onder studenten in het hoger onderwijs. Deze enquête valt onder verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Website: zie boven. De gepubliceerde scores zijn het resultaat van eigen selecties en bewerkingen van C.H.O.I., de producent van deze gids.

Accreditatiebesluiten NVAO. De drie kolommen onder het kopje ‘expertoordeel’ zijn ontleend aan de accreditatiebesluiten van de NVAO. Er is gebruik gemaakt van alle accreditatiebesluiten die te vinden waren op www.nvao.nl per begin januari 2014. De scores die wij in onze tabellen opnemen betreffen de 3 belangrijkste beoordelingsthema’s.

Meer toelichting

Alle informatie over de precieze selectie en bewerking van gegevens, en de door ons gehanteerde normen, is te vinden op : www.keuzegids.nl/methodiek

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org