Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/Wo Geografie en Planologie

Waar doen we wat? De relatie tussen de mens en zijn omgeving is wat een sociaal geograaf wil begrijpen. Op zijn beurt gebruikt de planoloog deze kennis om onze leefwereld in te richten op een manier die goed is voor ons, de economie en, als het even kan, het milieu. En voor al dat onderzoek en die plannen zijn de kaarten van de geo-informaticus onmisbaar.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Ruimtelijke ordening is de taak van de overheid. Veel sociaal geografen en planologen werken dan ook als ambtenaar. Maar je komt ze ook tegen bij advies- en onderzoeksbureaus die op hun beurt vaak weer voor de overheid werken. De werkloosheid onder je voorgangers is wat hoger dan gemiddeld voor afgestudeerde academici. Ze verdienen aan de lage kant en werken vaak onder hun niveau. De verwachting is dat de baankans in de komende jaren matig is.

Geografie en planologie

De grootste diversiteit aan geografieopleidingen tref je in Groningen. ‘Life events’ als geboorte, huwelijk, migratie en dood staan centraal in population studies. Je leert hoe demografie wordt beïnvloed door de geschiedenis, economie en cultuur. De researchmaster regional studies draait om demografie, sociale geografie en regionale planning vanuit een sociaal en economisch perspectief. Naast deze

Engelstalige masters kun je in Groningen terecht voor culturele en economische geografie die je in het Nederlands volgt.

Ook in Utrecht kun je terecht voor geografie. De researchmaster human geography and planning draait het zowel om de analyse van verstedelijking, globalisering en milieubedreigingen als het beleid om onze omgeving leefbaarder te maken. Daarnaast biedt de universiteit de master sociale geografie. De studie is opgesplitst in de Nederlandstalige programma’s geo-communicatie en economische geografie en het Engelstalige urban geography. De universiteit presenteert deze programma’s als aparte masters, maar ze zijn niet als zodanig geaccrediteerd.

Verder kun je voor geografie naar Amsterdam en Nijmegen. Urban studies is een researchmaster van de UvA waarin geografie, planologie en sociologie worden toegepast op stedelijke verandering. Dezelfde universiteit heeft human geography met tracks gericht op economische, milieu-, politieke of stedelijke geografie. Een gelijknamige master vind je in Nijmegen met de specialiteiten globalisatie, Europa en conflicten.

Planologiemasters vind je aan de UvA (onder de naam urban and regional planning), in Nijmegen en in Utrecht. De universiteiten leggen de accenten verschillend. Zo ligt in Amsterdam de focus op mobiliteit en vastgoed in stedelijke gebieden en metropolen. Ook in Nijmegen kun je kiezen voor vastgoed en mobiliteit, maar ook voor watermanagement. Utrecht legt de nadruk op economische aspecten en heeft een internationale insteek. En Groningen biedt de master sociale planologie en geeft hierin extra aandacht aan waardering en beleving van ruimtelijke veranderingen.

De master landscape, architecture and planning in Wageningen combineert natuurwetenschap, techniek en sociale wetenschappen in de ruimtelijke, stedelijke en rurale planning. Typisch Wageningse thema’s als duurzaamheid en milieu krijgen extra aandacht. Je kiest een specialisatie gericht op landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociale en ruimtelijke analyse.

Professionals die zich verder willen ontwikkelen kunnen aan de Hogeschool van Amsterdam de deeltijdmaster urban management. Het Nederlandstalig programma leidt je op tot Master of Arts. De master of urban and area development is een joint degree van de Hogeschool Utrecht en Saxion. Het deeltijdprogramma volg je naast je werk bij gemeente, provincie of woningcorporatie.

De drie best beoordeelde geografieopleidingen vind je in Groningen. Ze scoren goed op de wetenschappelijke vorming en de studenten van population studies zijn extra te spreken over de communicatie en de faciliteiten. De best beoordeelde studies gericht op planning zijn landscape, architecture and planning in Wageningen en human geography and planning in Utrecht, al ontstijgen deze studies de middenmoot nauwelijks. Opvallend kritiekpunt voor de opleidingen onderin de tabel is de praktijkgerichtheid.

Geo-informatie

Flink wat technischer zijn de geo-informatieopleidingen. Deze masters draaien om het visualiseren van geologische processen. Dat doe je met geografisch informatiesystemen (GIS) of met remote sensing. Je leert hoe je kaarten maakt van uiteenlopende onderwerpen als biodiversiteit, infrastructuur of milieuschade. Daarnaast leer je hoe je deze informatie kunt gebruiken voor management, planning of beleid. Op het programma staan technische vakken over GIS en ICT, maar ook zaken als milieukunde, planologie of communicatie.

Ons land telt slechts twee reguliere geo-informatiemasters. In Wageningen is geo-information sciences gericht op het oplossen van problemen in de sociale en milieuwetenschappen. Geomatics in Delft heeft flink wat technische diepgang en is toegankelijk voor studenten met een technische bachelor. Het programma is ondergebracht bij de faculteit bouwkunde en richt zich voornamelijk op de gebouwde omgeving.

Aan de VU kun je terecht voor de deeltijdmaster geographical information science die je op afstand volgt. Je kiest er een specialisatie gericht op de wetenschap achter GIS of toepassing ervan in management of milieu. Geographical information management and application is een samenwerking tussen de universiteiten van Utrecht, Wageningen, Delft en Twente. Je studeert thuis en kunt het programma ook in deeltijd volgen. Onderdelen van beide masters kun je ook als losse modules volgen.

De Universiteit Twente biedt een hbo- en een wo-master van respectievelijk twaalf en achttien maanden onder dezelfde naam: geo-information science and earth observation. Binnen het MSc-programma kies je een specialisatie gericht op bijvoorbeeld risicomanagement van rampen, stedelijke planning of water- en milieumanagement. De programma’s zijn bedoeld voor professionals die al werken in de sector en je betaalt er navenant voor. Ze hebben een internationale oriëntatie en dat verklaart de on-Hollandse aantallen studiepunten van 77 en 118.

Twee van de geografische informatiemasters scoren flink boven het wo-gemiddelde en zijn daarmee topopleidingen. Studenten in Wageningen zijn bijzonder positief en geven een uitzonderlijk hoge beoordeling aan de faciliteiten van hun opleiding. Wel vinden ze het aantal contacturen aan de hoge kant. Ook het programma in Enschede krijgt een uitstekende score. Aanzienlijk minder tevreden zijn de studenten in Delft.

Verwante masters

Ons advies

Gezien je toekomstige positie op de arbeidsmarkt is het bij geografie en planologie verstandig voor kwaliteit te kiezen. Het grootste deel van de geografie- en planologiestudies scoort onder het wo-gemiddelde. Alleen drie Groningse studies ontstijgen dat niveau. Bij geo-informatiemasters in Wageningen en Enschede zit het met die kwaliteit wel goed.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org