Keuzegids Masters 2017 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Wiskunde

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • Wiskunde
  • Stochastiek
  • Toegepaste Wiskunde

Als wiskundestudent word je op verjaardagen en feestjes ongetwijfeld geacht de moeilijkste sommen wel even uit je hoofd te doen. Het is dan moeilijk uit te leggen hoeveel complexer en boeiender je vak is: van getallentheorie tot het in formules vatten van atmosferische stromingen. In je master kan je straks de diepte in, of je kennis toepassen op technische, financiële of andere actuele vraagstukken. Keus genoeg.

Arbeidsmarkt

Het beroepenveld van wiskundigen is breed. Afgestudeerden werken als wetenschappelijk onderzoeker, binnen of buiten de universiteit. Daarnaast werken veel wiskundigen in het onderwijs, na het volgen van een educatieve master. Veel mensen komen in de financiële wereld terecht. In de recente crisis zijn kwantitatief analisten onmisbaar geworden. Met behulp van geavanceerde wiskundige modellen analyseren ze problemen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wenden ze nieuwe bedreigingen af.

Maar ook in andere vakgebieden staan ze straks te springen om pas afgestudeerde wiskundigen. Denk hierbij aan grote internetbedrijven of de logistieke sector. Het is momenteel voor afgestudeerden vrij eenvoudig om een baan te vinden en ook voor de aankomende jaren lijkt de groeiende vraag aan te houden.

De masters

klik om de volledige tabel te bekijken
De masters: overzicht en oordelen
Feiten Studentenoordelen Expert-
oordeel
Score
WO Wiskunde
Instroom
Opleidingsvorm
Voertaal
Contacturen
Inhoud
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studielast
Communicatie
Faciliteiten
Ambitie
Toetsing en eindniveau
TOTAALSCORE
OORDEEL
Wiskunde
 Groningen RUG Mathematics 20 vt En o + ++ ++ o + ++ ++ o o 80 ++
Leiden UL Mathematics 59 vt En o + + + + o + o o + 72 +
Utrecht UU Mathematische Wetenschappen 40 vt En o + + + o o + + o o 70 +
Nijmegen RU Mathematics 39 vt En, Ne o + + o - o + ++ o o 68 +
Amsterdam UvA Mathematics 19 vt En o o o o - + o ++ o o 64 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

De symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Wiskunde

Aan alle zes de brede klassieke universiteiten van ons land vind je een algemene master wiskunde. Met zo’n tweehonderd nieuwe studenten die zich jaarlijks bij deze universiteiten aanmelden, mag het duidelijk zijn dat wiskunde geen massastudie is.

De Leidse universiteit biedt een sterk theoretische wiskundespecialisatie, maar ook een toegepaste variant met een brug naar vakgebieden als natuurkunde en biologie. Ook is de wiskundemaster te combineren met onderwijs, communicatie of de zakenwereld. Deze laatste drie opties behoren ook tot de mogelijkheden als je kiest voor de Radboud Universiteit in Nijmegen. Je kunt hier ook terecht voor de fundamentele wiskunde in de vorm van algebra, meetkunde en stochastiek. Ook zijn er specialisaties waarbij je wiskunde combineert met natuurkunde of met informatica.

In Groningen, Utrecht en Amsterdam (samenwerking UvA en VU) kun je je naast de algemene theoretische richtingen ook toespitsen op analyse en dynamische systemen. De universiteit in Utrecht heeft in die tak van sport een ietwat biologische insteek, terwijl je in Amsterdam veel keuzevrijheid hebt dankzij het ruime aanbod aan keuzevakken van beide universiteiten. Met de kleinschalige Groningse wiskundemaster heb je de mogelijkheid om een van de specialisaties te combineren met het vakkenpakket science, business and policy.

Stochastiek en toegepaste wiskunde

Hoewel de brede wiskundemasters vaak een of meer toegepaste richtingen kennen, zijn er ook masters die zich hier specifiek op concentreren. Zo heeft de TU/e industrial and applied mathematics in haar arsenaal. Hier kun je via verschillende afstudeerrichtingen je wiskundeknobbel beproeven met bijvoorbeeld het simuleren en analyseren van technische processen, de wiskunde achter de digitale wereld of de industriële statistiek. De Delftse variant is hiermee te vergelijken, maar heeft ook nog een tak die zich richt op de financiële wereld.

Wil je helemaal de zakelijke kant op, dan biedt business analytics aan de VU je de kans om een expert te worden op het gebied van financiële risicoanalyse of decision support systems. Tilburg combineert business analytics met operations research; je leert hier om wiskundige technieken op allerlei verschillende bedrijfsprocessen toe te passen.

De VU, in samenwerking met de UvA en de Universiteit Utrecht, biedt ook een unieke master op het gebied van kansrekening, toeval en statistiek, ook wel stochastiek genoemd. In combinatie met financiële wiskunde word je hier klaargestoomd voor een ­onmisbare positie in bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen.

Kwaliteit

De wiskundestudenten zijn behoorlijk te spreken over de kwaliteit van de masters. Groningen springt eruit, en mag zich met zo’n eindscore een topopleiding noemen. Studenten krijgen hier veel begeleiding en feedback van hun docenten. De wetenschappelijke vorming scoort ook net iets hoger dan bij de andere masters, omdat behalve analytisch denkvermogen ook andere wetenschappelijke vaardigheden zoals het doen van zelfstandig onderzoek uitgebreid aan bod komen.

Leiden besteedt de meeste aandacht aan beroepsvaardigheden. Bij de andere universiteiten gebeurt dat volgens de studenten nog iets te weinig.

Bij de toegepaste wiskunde lopen de scores ook niet zo sterk uiteen. Het is misschien geen verrassing dat bij de masters in deze hoek de praktijkgerichtheid wat beter uit de verf komt. Eindhoven is koploper met de master industrial and applied mathematics. Enige minpuntje zijn de faciliteiten; de studieplekken op de universiteit zijn wat minder comfortabel en de inzet van de digitale leeromgeving kan beter. Tilburg krijgt een compliment voor de wetenschappelijke vorming omdat de studenten hier goed leren zelfstandig onderzoek te doen. Wel is het programma nogal pittig en is de studielast niet altijd goed verdeeld waardoor het soms erg lastig om deadlines te halen.

Verwante masters

Ons advies

Elke universiteit biedt een ruim aanbod aan specialisaties, en overal zijn de studenten redelijk tot zeer tevreden. De kans is dus groot dat je bij je ‘eigen’ universiteit een programma vindt dat je aanspreekt. Maar wellicht kan de uitstekende kwaliteit van de master in Groningen toch een reden zijn om te switchen. Ben je technisch aangelegd, dan is industrial and applied mathematics in Eindhoven een goede keus.

Keuzegids Masters 2017 | www.keuzegids.org