De masters: overzicht en oordelen
Feiten Studentenoordelen Expert-
oordeel
Score
WO Wiskunde
Instroom
Opleidingsvorm
Voertaal
Contacturen
Inhoud
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studielast
Communicatie
Faciliteiten
Ambitie
Toetsing en eindniveau
TOTAALSCORE
OORDEEL
Wiskunde
 Groningen RUG Mathematics 20 vt En o + ++ ++ o + ++ ++ o o 80 ++
Leiden UL Mathematics 59 vt En o + + + + o + o o + 72 +
Utrecht UU Mathematische Wetenschappen 40 vt En o + + + o o + + o o 70 +
Nijmegen RU Mathematics 39 vt En, Ne o + + o - o + ++ o o 68 +
Amsterdam UvA Mathematics 19 vt En o o o o - + o ++ o o 64 o
Amsterdam VU Mathematics vt,dt En
Stochastiek
Amsterdam UvA Stochastics and Financial Mathematics 12 vt En o + o o o + o + o o 66 +
Amsterdam VU Stochastics and Financial Mathematics vt En o o
Toegepaste Wiskunde
Eindhoven TU/e Industrial and Applied Mathematics 42 vt En + + + o + + + - + o 72 +
Delft TUD Applied Mathematics 46 vt En o + + o o + ++ o o o 70 +
Tilburg TiU Business analytics and operations research 37 vt En o + + + + - + o o o 68 +
Enschede UT Applied Mathematics 33 vt En o + + o o o + + o o 68 +
Amsterdam VU Business Analytics 36 vt,dt,du En + o o o + o + o o o 66 +
Groningen RUG Applied Mathematics vt En o o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

De symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++