Keuzegids Masters 2018 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Wiskunde

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • Wiskunde
  • Stochastiek
  • Toegepaste Wiskunde

Stort je je na je wiskundebachelor op fundamenteel wiskundig onderzoek, of vind je het leuk om het bedrijfsleven verder te helpen met jouw wiskundige kennis? Er zijn allerlei masters waarbij je wiskunde in verschillende contexten leert toepassen. Software ontwikkelen, klimaatveranderingen voorspellen of financiële risico’s doorrekenen: je kunt nog alle kanten op. De wiskundemasters bieden verschillende specialisatierichtingen. 

Arbeidsmarkt

Het beroepenveld van wiskundigen is breed. Afgestudeerden werken als wetenschappelijk onderzoeker, binnen of buiten de universiteit. Veel mensen komen in de financiële wereld terecht. Na de financiële crisis zijn kwantitatief analisten onmisbaar geworden. Met behulp van geavanceerde wiskundige modellen analyseren ze problemen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen en wenden ze nieuwe bedreigingen af.

Maar ook in andere vakgebieden staan ze straks te springen om pas afgestudeerde wiskundigen. Denk hierbij aan grote internetbedrijven of de logistieke sector. En er is een groot tekort aan wiskundeleraren op middelbare scholen. Het is momenteel voor afgestudeerden vrij eenvoudig om een baan te vinden en ook voor de aankomende jaren lijkt de groeiende vraag aan te houden.

De masters

klik om de volledige tabel te bekijken
De masters: overzicht en oordelen
Feiten Studentenoordelen Expert-
oordeel
Score
WO Wiskunde
Aantal studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studeerbaarheid
Begeleiding
Faciliteiten
Ambitie
Toetsing en eindniveau
TOTAALSCORE
OORDEEL
Wiskunde
 Groningen RUG Mathematics 36 vt En + ++ ++ ++ + ++ ++ + o o 86 +++
 Utrecht UU Mathematische Wetenschappen 116 vt En ++ ++ + + ++ + ++ + o o 84 ++
Leiden UL Mathematics 126 vt En + + + o o + o o o + 70 +
Nijmegen RU Mathematics 77 vt En o + + - - - o ++ ++ o o 66 +
Amsterdam VU Mathematics 25 vt,dt En + + o o o - + - o o 62 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

De symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep. (o- en o+ = zie uitleg bij kolomtitel)
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Wiskunde

Aan elke brede klassieke universiteit van ons land vind je een algemene master wiskunde. De Leidse universiteit biedt een sterk theoretische wiskundespecialisatie, en tevens een toegepaste variant met een brug naar vakgebieden als natuurkunde en biologie. Ook is de wiskundemaster te combineren met onderwijs, communicatie of de zakenwereld. Deze laatste drie opties behoren ook tot de mogelijkheden als je kiest voor de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast kun je hier terecht voor de fundamentele wiskunde in de vorm van algebra, meetkunde en stochastiek, en er zijn specialisaties waarbij je wiskunde combineert met natuurkunde of met informatica.

In Groningen, Utrecht en Amsterdam (samenwerking UvA en VU) kun je je naast de algemene theoretische richtingen ook toespitsen op analyse en dynamische systemen. De universiteit in Utrecht heeft in die tak van sport een ietwat biologische insteek, terwijl je in Amsterdam veel keuzevrijheid hebt dankzij het ruime aanbod aan keuzevakken van beide universiteiten. Met de kleinschalige Groningse wiskundemaster heb je de mogelijkheid om een van de specialisaties te combineren met het vakkenpakket science, business and policy.

Stochastiek en toegepaste wiskunde

Hoewel de brede wiskundemasters vaak een of meer toegepaste richtingen kennen, zijn er ook masters die zich hier specifiek op concentreren. Zo heeft de TU/e industrial and applied mathematics in haar arsenaal. Hier kun je via verschillende afstudeerrichtingen je wiskundeknobbel beproeven met bijvoorbeeld het simuleren en analyseren van technische processen, de wiskunde achter de digitale wereld of de industriële statistiek. De Delftse variant is hiermee te vergelijken, maar heeft ook nog een tak die zich richt op de financiële wereld.

Wil je helemaal de zakelijke kant op, dan biedt business analytics aan de VU je de kans om een expert te worden op het gebied van financiële risicoanalyse of decision support systems. Tilburg combineert business analytics met operations research; je leert hier om wiskundige technieken op allerlei verschillende bedrijfsprocessen toe te passen. In Enschede en Eindhoven is operations research een specialisatierichting.

De UvA en de VU, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, bieden ook een unieke master op het gebied van kansrekening, toeval en statistiek, ook wel stochastiek genoemd. In combinatie met financiële wiskunde word je hier klaargestoomd voor een onmisbare positie in bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de wiskundemasters is de afgelopen jaren sterk gestegen. Er zijn inmiddels zelfs twee top­opleidingen. Groningen blinkt onder andere uit in wetenschappelijke vorming. Er wordt veel geoefend met artikelen schrijven en zelfstandig onderzoek doen. In Utrecht vinden de studenten de praktijkgerichtheid en het goede contact met de beroepspraktijk een groot voordeel.

In Nijmegen ontwikkelen de studenten wel algemene vaardigheden zoals kritisch denken en problemen oplossen, maar de wetenschappelijke vaardigheden blijven nogal achter. Ze vinden ook dat het programma wat praktijkgerichter mag.

De VU-studenten reageren gematigder maar over­wegend positief. De UvA krijgt meerdere verbeterpunten mee: het programma kan samenhangender en mag meer aandacht besteden aan beroepsvaardigheden. Bij stochastiek zijn de studenten tevreden, en is de studeerbaarheid en de begeleiding beter geregeld.

Problemen oplossen leer je bij toegepaste wiskunde als de beste, maar andere wetenschappelijke vaardigheden komen niet overal tot bloei. Vooral met het schrijven van artikelen willen studenten meer oefenen.

Afgezien daarvan zijn ze in Enschede erg enthousiast, vooral over de intensieve begeleiding vanuit de opleiding en van docenten. Ook Delft en Eindhoven doen het goed op dat aspect, en Amsterdam krijgt een complimentje voor de praktijkgerichtheid. Tilburg laat een paar steken vallen, waardoor de eindscore van de opleiding onder het gemiddelde belandt.

Verwante masters

Ons advies

Bij de meeste wiskundemasters zijn de studenten overwegend positief, maar niet overal leer je even goed hoe je zelfstandig een onderzoek moet uitvoeren en hoe je wetenschappelijke artikelen schrijft. Als je dat echt goed wil leren, kun je het beste terecht bij de wiskundemaster in Groningen.

Keuzegids Masters 2018 | www.keuzegids.org