Keuzegids Masters 2019 | www.keuzegids.org

Taal & Communicatie

Het vakgebied ‘taal en communicatie’ is heel breed. In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd overzicht te scheppen in het enorme aantal masters in de alfa-hoek. Op het eerste gezicht lijkt het misschien raar: waar is de master Frans, of de master filmwetenschap gebleven? Geen paniek, ze staan erin, maar het zijn specialisaties of ‘tracks’ die officieel onder brede masters als taalwetenschap en mediastudies vallen. In de tabel tonen we de officiële masters en geven we een brede indicatie van de specialisaties die daar onder vallen. In onze online mastervergelijker wordt elke specialisatie meer op detailniveau getoond.

Literatuur & taal

Er zijn de laatste jaren veel kleine talenstudies samengevoegd of gesloten. Toch is er nog wel ruime keus, van Nederlands tot Russisch, en van Engels tot Fries. Daarnaast heb je keuze uit thema’s als ­socio- of neurolinguïstiek, Middelnederlandse literatuur, of schrijven en redigeren.

Communicatie & media

Ook bij de communicatie- en mediamasters zijn de specialisatiemogelijkheden talrijk. Richtingen in mediasociologie en –psychologie, journalistiek, film, televisie en internet vind je bijna overal. Deze opleidingen trekken jaarlijks veel studenten, al zijn die niet allemaal uitgesproken enthousiast over hun opleiding. Een reden om echt even tijd te nemen voor je masterkeuze.

 

De studierichtingen

 

Keuzegids Masters 2019 | www.keuzegids.org