Keuzegids Masters 2019 | www.keuzegids.org

Wo Wiskunde

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • Wiskunde
  • Stochastiek
  • Toegepaste wiskunde

Statistiek gebruiken om bedrijfsprocessen te verbeteren, modellen maken om 
de effecten van milieumaatregelen te monitoren of een zoeksysteem ontwerpen om patronen te ontdekken in mega-databases: de wiskundemasters hebben een theoretische, maar vaak ook zeer toepassingsgerichte kant. 

De opleidingen

Wiskunde

Elke brede, klassieke universiteit in Nederland heeft algemene master wiskunde. Je kunt er terecht ter voorbereiding op een promotie of om je toe te leggen op een direct toepasbare specialisatie. Je kunt je dus verdiepen in theoretische wiskunde, maar ook bruggen slaan naar management, de biomedische wereld, het bankwezen, onderwijs of beleid.

Stochastiek en toegepaste wiskunde

Naast de algemene masters met hun specialisaties zijn er ook programma’s die meteen in een bepaalde richting gaan. Bij de drie technische universiteiten kun je leren wiskunde toe te passen voor het ontwerpen of optimaliseren van productieprocessen of logistiek. Ook Tilburg, Groningen en de VU bieden specialistische masters aan gericht op bedrijfsprocessen en management.

De UvA en de VU bieden samen een master op het gebied van stochastiek, gecombineerd met financiële wiskunde.

Toelating

De wiskundemasters zijn toegankelijk met een bachelor in de wiskunde. Je hoeft dan niet door een selectie heen, behalve in Utrecht, waar ze kijken naar ‘motivatie en talent’ en naar je cijfers. Bij de stochastiekmasters kan een passende bachelor bijvoorbeeld ook econometrie of actuariële wetenschappen zijn.

Arbeidsmarkt

Wiskundigen zijn breed inzetbaar: van wetenschappelijk onderzoeker tot managementconsultant en van beursanalist tot wiskundeleraar. Er is veel werk bij pensioenfondsen, verzekeraars en financiële instellingen maar ook in de telecom en logistiek. En het middelbaar onderwijs zit te springen om docenten. Wiskundigen vinden vlot werk en verdienen gemiddeld. De meeste banen zijn voltijd en op niveau. Voor de komende jaren lijkt de vraag aan te houden.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst WO Wiskunde
Feiten Studentenoordelen Experts
Instroom
% Internationale studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studeerbaarheid
Begeleiding
Faciliteiten
Ambitie
Toetsing en eindniveau
TOTAALSCORE
OORDEEL
Wiskunde
 Utrecht UU Math. Wetenschappen 24 17 vt En + ++ + o + + + ++ o o 78
 Groningen RUG Mathematics 10 vt En o + ++ + + + ++ + o o 78
Leiden UL Mathematics 29 23 vt En + + o o o o o o o + 66
Nijmegen RU Mathematics 22 10 vt En o + o - - o + + o o 62
Amsterdam UvA Mathematics 31 9 vt En o + o o o o o o o o 62

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

De symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde. - - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep. (o- en o+ = zie uitleg bij kolomtitel)
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De topopleidingen met 75 punten of meer krijgen een medaille. 

Goed nieuws voor geïnteresseerden in wiskunde-masters: er zijn geen slechte opleidingen, maar wel een paar heel goede. Verder is er geen studie waar de toetsing overal zo goed geregeld is als bij wiskunde: tentamens sluiten nauw aan op de bestudeerde stof en de toetsingscriteria zijn glashelder.

Groningen en Utrecht steken boven de rest uit bij de reguliere wiskundemasters. Inhoudelijk en organisatorisch hebben ze de zaken uitstekend voor elkaar. Utrecht krijgt applaus voor de inhoud en werkvormen, Groningen voor de docenten en de wetenschappelijke vorming. Achter dit duo volgt de Leidse opleiding, met complimenten van de experts voor het eindniveau. De UvA en Nijmegen komen uit rond het landelijk gemiddelde, hoewel studenten in Nijmegen meer aandacht willen voor vaardigheden als wetenschappelijk rapporteren.

De UvA-master stochastics heeft prima docenten die goede begeleiding bieden. Bij de toegepaste wiskunde krijgen bijna alle programma’s complimenten voor de praktijkgerichtheid, maar verder zijn de studenten ook enthousiast. Enschede krijgt het meeste applaus, maar Eindhoven en Tilburg zitten er kort op: alle drie oogs­ten lof voor inhoud en docenten. In Tilburg morren studenten wel wat over de bibliotheek en werkplekken. Eindhoven krijgt een pluim van de experts vanwege het ambitieuze programma.

Ons advies

Bij wiskunde kun je niet misgrijpen, hoewel je misschien een voorkeur hebt voor meer wetenschappelijke diepgang of meer praktijkgerichtheid. Ook het aanbod aan specialisaties kan natuurlijk de doorslag geven. Groningen en Utrecht zijn echte aanraders bij de reguliere wiskunde, Enschede bij de toegepaste variant.

Keuzegids Masters 2019 | www.keuzegids.org