Keuzegids Masters 2020 | keuzegids.nl

Taal & Communicatie

Of je nu interesse hebt in het ontleden van de bedrijfsboodschappen van Apple of het vertalen van Slavische boeken – de opleidingen in dit hoofdstuk hebben te maken met de overdracht van informatie van mens naar mens. Veel specialistische deelgebieden vind je niet in het overzicht: dit zijn vaak afstudeerrichtingen van bredere masters. Zo vallen zowel journalistiek als filmwetenschappen onder mediastudies, en zowel Duits als neurolinguïstiek onder taalwetenschappen.

De studierichtingen

 

Keuzegids Masters 2020 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!