Keuzegids Masters 2020 | keuzegids.nl

Hbo/wo Psychologie

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • wo Psychologie
  • wo Psychologie & gezondheid
  • wo Researchmaster psychologie
  • wo Neuroscience
  • wo Researchmaster neuroscience
Meer

Waarom is de ene persoon licht ontvlambaar, terwijl de ander rustig blijft in conflictsituaties? En op grond van welke criteria kiest iemand een partner? Psychologie is een breed vakgebied, waarbij er vaak raakvlakken zijn met andere disciplines, zoals biologie, rechten of techniek. 

De opleidingen

Psychologie

Bij psychologiemasters is er genoeg keuze, maar soms worden specialisaties ook als aparte master aangeboden. In Utrecht en Maastricht is er zowel een track neurowetenschap, als een gespecialiseerde (research)master neuroscience. Gezondheidszorgpsychologie is bij de UvA een aparte opleiding, maar bij veel andere universiteiten een track. Dit geldt ook voor sociale psychologie. Wil je uiteindelijke deze naam op je diploma hebben staan, volg dan de aparte master in Tilburg.

Arbeids- en organisatiepsychologie is één van de meest voorkomende specialisaties. Ook voor cognitieve, klinische en neuropsychologische tracks kun je vrijwel overal terecht. Dat geldt ook voor ontwikkelingspsychologie, waarbij je de levensloop van geboorte tot oude dag bestudeert. Veel universiteiten slaan bruggen naar andere vakgebieden waarover ze veel kennis in huis hebben. Twente brengt bijvoorbeeld technologie en psychologie bij elkaar, terwijl de specialisatie forensische psychologie van de RUG raakvlakken heeft met rechten.

Let op: sommige tracks hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Soms moet je in de bachelorfase al bepaalde vakken gevolgd hebben om toegelaten te worden tot een specifiek masterprogramma.

De meeste researchmasters zijn vrij breed van opzet, maar in tegenstelling tot sommige eenjarige programma’s geven de titels van de opleidingen vaak aan waar de accenten liggen. Sommige universiteiten hebben de krachten gebundeld, zo is methodology & statistics een samenwerking tussen de UU en Twente. Bij alle opleidingen geldt dat methoden en technieken van onderzoek en statistiek een centrale plaats in het opleidingsprogramma innemen. Naast een stage en/of uitgebreid onderzoek werk je aan een stevige scriptie, waardoor de researchmasters vaak een goede voorbereiding op een promotieonderzoek vormen.

Psychologie & gezondheid

Veel psychologen komen terecht in de geestelijke gezondheidszorg en dat zie je terug in het opleidingsaanbod. De focus ligt hier op één van de klinische gebieden, bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, kinder- en jeugdpsychologie, neuropsychologie of forensische psychologie. Je verdiept je in de oorzaken van psychische problemen, leert een diagnose stellen en een interventie bewerkstelligen.

Neuroscience

Utrecht biedt een eenjarig programma op het gebied van neurowetenschappen, maar de meeste masters duren twee jaar. Je houdt je vooral bezig met de bouw van de hersenen en processen die zich in het brein afspelen. Je bestudeert de werking van neurotransmitters, meet hormoonniveaus en analyseert scans van gezonde én door ziekte of ongeluk beschadigde hersenen. Onder je studiegenoten vind je naast psychologen ook biologen en geneeskundestudenten.

Arbeidsmarkt

Sommige afgestudeerden halen een diagnostische aantekening of studeren verder om GZ-psycholoog te worden. Hierna mag je zelfstandig mensen behandelen en diagnoses stellen. Naast het behandelen van cliënten met psychische problemen vinden oud-studenten ook werk in de personeelswerving of marketing, bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmedewerker of adviseur. Vrij veel afgestudeerden werken op academisch niveau, maar het kost soms een tijdje voordat je een baan vindt. Afgestudeerden zijn veel parttime aan de slag, waardoor je wat minder verdient dan de gemiddelde academicus. De prognoses voor de komende jaren zijn redelijk.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Opleidingenoverzicht hbo | wo Psychologie
Feiten Studentenoordelen
Instroom
% Internationale studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studeerbaarheid
Begeleiding
Faciliteiten
Internationalisering
Uitdagend onderwijs
wo Psychologie
Maastricht UM Human Decision Science 34 56 vt En ++ ++ + + o + ++ + + +
Amsterdam VU Psychologie 212 13 vt Ne,En - o o o - o - - - -
Groningen RUG Psychologie 311 40 vt Ne,En - - o o - - o - o - -
Nijmegen RU Psychologie 151 24 vt Ne,En o - o o + - o o - o
Amsterdam UvA Psychology 178 17 vt Ne,En o o o o o - o o - o

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

- = ondergemiddeld, o = gemiddeld, + bovengemiddeld

Studenten vinden de algemene opleidingen psychologie in orde, maar zijn niet scheutig met complimenten. Minder dan de helft van de masters krijgt op één of meerdere thema’s een bovengemiddelde waardering. Human decision science in Maastricht en social psychology in Tilburg doen het goed op het thema toetsing, terwijl Nijmegen lof krijgt voor de praktijkgerichtheid. Dit thema is volgens studenten bij sommige andere opleidingen een verbeterpunt, maar ook de studeerbaarheid, internationalisering en uitdaging in het onderwijs wordt bij verschillende universiteiten als ondergemiddeld gewaardeerd.

Bij de masters onder het kopje psychologie en gezondheid is het nog langer zoeken naar onderdelen waarover studenten echt tevreden zijn. Alleen Tilburg en Maastricht mogen een plusje noteren voor de praktijkgerichtheid. Terugkerend probleem bij alle opleidingen is de studeerbaarheid, waarbij het net als voorgaande jaren moeilijk blijft om de studielast evenredig over het jaar te verdelen.

In tegenstelling tot de eenjarige programma’s gaat het bij researchmasters psychologie beter. Wetenschappelijke vorming is bij alle opleidingen het paradepaardje en dit gaat niet ten altijd ten koste van de praktijkgerichtheid. De master in Tilburg en methodology & statistics in Utrecht krijgen op beide thema’s een bovengemiddelde waardering.

Tevreden studenten vind je ook bij neuroscience. De aandacht voor academische vaardigheden is prima, het lesprogramma zit goed in elkaar en de begeleiding is meestal op orde. Studenten in Nijmegen geven aan dat de toetsing niet altijd goed aansluit op de lesstof en in Rotterdam is de aandacht voor internationalisering een aandachtspunt.

Ons advies

Psychologiestudenten zijn niet overdreven positief, want er valt nog veel te winnen op de praktijkgerichtheid en de studeerbaarheid van de opleidingen. Meer tevredenheid vind je bij de overige opleidingen in dit artikel, waarbij vooral het enthousiasme bij de researchmasters psychologie en neuroscience opvalt.

Keuzegids Masters 2020 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!