Keuzegids masters 2023 | keuzegids.nl

Psychologie

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • wo Psychologie
  • wo Psychologie & gezondheid
  • wo Researchmaster psychologie
  • wo Neuroscience
  • wo Researchmaster neuroscience
Meer

Wil je onderzoeken waarom mensen zich in hun eentje anders gedragen dan in groepen? Of wil je weten wat hersenletsel met een brein doet? Wie voor psychologie kiest leert ook een hoop over andere vakgebieden, en met de juiste master vind je je eigen weg tussen verschillende disciplines en richtingen.

WAT GA JE DOEN?

Wo psychologie

De master psychologie wordt op universiteiten door het hele land aangeboden. Psychologie is een ontzettend breed vakgebied. Geen van de universiteiten biedt dan ook een algemeen programma aan: altijd kies je voor aanvang van de master een track of specialisatie. Bij alle opleidingen geldt dat methoden en technieken van onderzoek en statistiek een centrale plaats in het opleidingsprogramma innemen. Door praktische vaardigheden op te doen bereiden de meeste opleidingen je ook voor op het werkveld. Bij de meeste universiteiten vind je specialisaties in arbeids- en organisatiepsychologie. Ook voor cognitieve, klinische, ontwikkelings-, gezondheids- en neuropsychologische tracks kun je vrijwel overal terecht. Veel universiteiten slaan bruggen naar andere vakgebieden waarover ze veel kennis in huis hebben, zoals technologie bij de UT, kinder- en jeugdpsychologie bij de UU en EUR en cultuurpsychologie bij de UvA. Op een aantal plekken kun je specialisaties volgen die inspringen op heel actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld over de omgang van mensen met milieu en klimaat (RUG), de digitalisering van de samenleving (EUR) of conflict, risico en veiligheid (UT). Sommige universiteiten bieden een specialisatie als aparte master aan. Zo heeft Maastricht de master human decision science en de internationale joint degree work and organizational psychology, een samenwerking met Leuphana Universität Lüneburg (Duitsland) en de universiteit van Valencia (Spanje). In Tilburg kun je ook terecht voor de master social psychology. Binnen de master kies je voor economische of organisatiepsychologie.

Wo psychologie en gezondheid

Veel psychologen komen terecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en dat zie je terug in het opleidingsaanbod. Drie universiteiten bieden een master gericht op klinische psychologie: de UvA (gezondheidszorgpsychologie), TiU en UM (mental health). In Tilburg vind je zelfs twee masters: medische psychologie, en psychologie en geestelijke gezondheid. Bij deze masters kies je een focus op één van de klinische gebieden, bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, kinder- en jeugdpsychologie, neuropsychologie of forensische psychologie. Je verdiept je in de oorzaken van psychische problemen, leert diagnoses stellen en een interventie bewerkstelligen. Ook bij klinische psychologie is de connectie tussen theorie en beroepspraktijk belangrijk. Je krijgt vaak colleges van mensen uit het veld, waardoor je een breed scala aan ervaringen uit de praktijk krijgt voorgeschoteld.

Wo-researchmasters psychologie

De meeste researchmasters zijn vrij breed van opzet, maar in tegenstelling tot sommige eenjarige programma’s geven de titels van de opleidingen vaak aan waar de accenten liggen. Sociale- en gedragspsychologie vind je bij de RU, RUG, VU en UU. Bij laatstgenoemde kijk je ook naar gezondheidspsychologie. (Klinische) ontwikkelingspsychologie staat centraal in de researchmasters van de VU en UU. Bij de UU kun je je ook toeleggen op onderzoeksmethoden, met de master methodology and statistics. De TiU biedt een researchmaster gericht op individuele verschillen, denk aan karakter, persoonlijkheid en temperament. Een algemeen programma vind je bij de UvA en UL. Je kiest hier vervolgens nog uit een aantal specialisaties, die grotendeels overeenkomen met de specialisaties van de eenjarige master psychologie.

Wo(-researchmaster) neuroscience

Utrecht biedt een tweejarig programma op het gebied van neurowetenschappen en cognitie, andere universiteiten bieden researchmasters in cognitieve neuropsychologie (VU) en klinische of cognitieve neurowetenschappen (EUR, RU, RUG, UM, UvA en VU). Je houdt je vooral bezig met de bouw van de hersenen en processen die zich in het brein afspelen. Je bestudeert de werking van neurotransmitters, meet hormoonniveaus en analyseert scans van gezonde én door ziekte of ongelukken beschadigde hersenen. Onder je studiegenoten vind je naast psychologen ook biologen en geneeskundestudenten.

Hbo-master

De NCOI is de enige instelling waar je een hbo-master kunt volgen: toegepaste psychologie voor professionals. Deze master kent een aantal verschillende specialisaties, gericht op arbeids- en gezondheidspsychologie of kind en ontwikkeling, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor coaching, leiderschap of onderwijs.

TOELATING EN SELECTIE

De eisen voor toelating verschillen per universiteit en opleiding. In enkele gevallen is een bachelor psychologie op wo-niveau een vereiste. Soms moet je in de bachelorfase bepaalde vakken gevolgd hebben om toegelaten te worden tot een specifiek masterprogramma. In enkele gevallen bestaat er een schakelprogramma om je voor te bereiden op de master. Let op: sommige tracks of masters hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

ARBEIDSMARKT

De arbeidsmarkt ziet er voor afgestudeerd psychologen niet slecht uit. 92 procent vindt binnen anderhalf jaar een betaalde baan, een groot deel op masterniveau. Daarnaast werkt ruim de helft fulltime, het startsalaris ligt rond het gemiddelde. 44 procent van de alumni is tevreden over de aansluiting van de opleiding op het werkveld.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Opleidingenoverzicht hbo | wo Psychologie
Feiten Studentenoordelen
Instroom
% Internationale studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
wo Psychologie
Maastricht UM Human Decision Science 52 61 vt En
Maastricht UM International Joint Master of Research.. 16 94 vt En
Amsterdam VU Psychologie 237 10 vt Ne,En - -
Groningen RUG Psychologie 272 41 vt Ne,En - - - - -
Nijmegen RU Psychologie 156 26 vt Ne,En + -- + -

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording of de methodiek

- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + = bovengemiddeld

MEER WETEN?

Check specialisaties, toelatingseisen, de hoogte van het collegegeld en nog veel meer in de online Mastervergelijker!

Keuzegids masters 2023 | keuzegids.nl