Keuzegids masters 2024 | keuzegids.nl

Psychologie

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • wo Psychologie
  • wo Psychologie & gezondheid
  • wo Researchmaster psychologie
  • wo Neuroscience
  • wo Researchmaster neuroscience
Meer

Wil je onderzoeken waarom mensen zich in hun eentje anders gedragen dan in groepen? Of wil je weten wat hersenletsel met een brein doet? Wie voor psychologie kiest leert ook een hoop over andere vakgebieden, en met de juiste master vind je je eigen weg tussen verschillende disciplines en richtingen.

Wat ga je doen?

Wo psychologie

De master psychologie wordt op universiteiten door het hele land aangeboden. Psychologie is een ontzettend breed vakgebied. Geen van de universiteiten biedt dan ook een algemeen programma aan: altijd kies je voor aanvang van de master een track of specialisatie. Bij alle opleidingen geldt dat methoden en technieken van onderzoek en statistiek een centrale plaats in het opleidingsprogramma innemen. Door praktische vaardigheden op te doen bereiden de meeste opleidingen je ook voor op het werkveld. Bij de meeste universiteiten vind je specialisaties in cognitieve, klinische, organisatie-, ontwikkelings-, jeugd-, gezondheids- en neuropsychologie. Veel universiteiten slaan bruggen naar andere vakgebieden waarover ze veel kennis in huis hebben, zoals technologie bij de UT, kinder- en jeugdpsychologie bij de UU en EUR en culturele psychologie bij de UvA. Op een aantal plekken kun je specialisaties volgen die inspringen op heel actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld over de omgang van mensen met milieu en klimaat (RUG), de digitalisering van de samenleving (EUR) of conflict, risico en veiligheid (UT). Sommige universiteiten bieden een specialisatie als aparte master aan. Zo heeft Maastricht de master human decision science en de internationale joint degree work and organizational psychology, een samenwerking met Leuphana Universität Lüneburg (Duitsland) en de universiteit van Valencia (Spanje). In Tilburg kun je ook terecht voor de master social psychology. Binnen de master kies je voor economische of organisatiepsychologie. Daarnaast kan je de master uitbreiden met de double degree cross-cultural economic psychology bij de universiteit van Osnabrück.

Wo psychologie en gezondheid

Veel psychologen komen terecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en dat zie je terug in het opleidingsaanbod. Drie universiteiten bieden een master gericht op klinische psychologie: de UvA (gezondheidszorgpsychologie), TiU en UM (mental health). In Tilburg vind je zelfs twee masters: medische psychologie, en psychologie en geestelijke gezondheid. Bij laatstgenoemde kies je een focus op één van de klinische gebieden, bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychologie, neuropsychologie of forensische psychologie. Je verdiept je in de oorzaken van psychische problemen, leert diagnoses stellen en een interventie bewerkstelligen. Ook bij klinische psychologie is de connectie tussen theorie en beroepspraktijk belangrijk. Je krijgt vaak colleges van mensen uit het veld, waardoor je een breed scala aan ervaringen uit de praktijk krijgt voorgeschoteld.

Wo-researchmasters psychologie

De meeste researchmasters zijn vrij breed van opzet, maar in tegenstelling tot sommige eenjarige programma’s geven de titels van de opleidingen vaak aan waar de accenten liggen. Sociale en gedragspsychologie vind je bij de RU, RUG, VU en UU. Bij laatstgenoemde kijk je ook naar gezondheidspsychologie. (Klinische) ontwikkelingspsychologie staat centraal in de andere researchmasters van de VU en UU. Bij de UU kun je je ook toeleggen op onderzoeksmethoden binnen de gedragswetenschappen, met de master methodology and statistics. De TiU biedt een researchmaster gericht op individuele verschillen, denk aan karakter, persoonlijkheid en temperament. Een algemeen programma vind je bij de UvA en UL. Je kiest hier vervolgens nog uit een aantal specialisaties, die grotendeels overeenkomen met de specialisaties van de eenjarige master psychologie.

Wo(-researchmaster) neuroscience

De UU biedt een tweejarig programma op het gebied van neurowetenschappen en cognitie met specialisaties in experimentele en klinische neurowetenschap of cognitieve neurowetenschap. Andere universiteiten bieden researchmasters in cognitieve neuropsychologie (VU) en klinische en/of cognitieve neurowetenschappen (EUR, RU, RUG, UM, UvA en VU). Je houdt je vooral bezig met het bestuderen van de bouw van de hersenen en processen die zich in het brein afspelen. Je verdiept je in de werking van neurotransmitters, meet hormoonniveaus en analyseert scans van gezonde én door ziekte of ongelukken beschadigde hersenen. Onder je studiegenoten vind je naast psychologen ook biologen en geneeskundestudenten. Bij de meeste universiteiten specialiseer je je in één onderzoeksgebied, zoals cognitieve of fundamentele neurowetenschap. Bij de EUR en VU volg je een algemeen programma.

Hbo-master

De HvA  is de enige bekostigde instelling waar je een hbo-master kunt volgen: klimaatpsychologie en -gedrag. Je koppelt een duurzaamheidsthema aan een gedragsvraagstuk en onderzoekt wat ervoor nodig is om mensen tot klimaatbewust gedrag aan te zetten.

Een andere mogelijkheid is de NCOI-master toegepaste psychologie voor professionals die zich in hun werk bezighouden met het begeleiden, coachen of trainen van mensen. Deze master biedt verschillende specialisaties, zoals organisatiepsychologie, duurzame inzetbaarheid of klinische psychologie en psychopathologie.

Toelating en selectie

De eisen voor toelating verschillen per universiteit en opleiding. In enkele gevallen is een bachelor psychologie op wo-niveau een vereiste. Soms moet je in de bachelorfase bepaalde vakken gevolgd hebben om toegelaten te worden tot een specifiek masterprogramma. In enkele gevallen bestaat er een schakelprogramma om je voor te bereiden op de master. Let op: sommige tracks of masters hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

Arbeidsmarkt

In de paarse cirkels in dit artikel vind je gegevens over de startpositie op de arbeidsmarkt. Het aantal bolletjes geeft aan wat de positie is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

De arbeidsmarkt ziet er voor afgestudeerd psychologen niet slecht uit. 92 procent vindt binnen anderhalf jaar een betaalde baan, een groot deel op masterniveau. Het startsalaris ligt rond het gemiddelde. 44 procent van de alumni is tevreden over de aansluiting van de opleiding op het werkveld.

klik om de volledige tabel te bekijken
Opleidingenoverzicht Psychologie
Feiten Studentenoordelen
Instroom
% Internationale studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
wo Psychologie
Maastricht UM Human Decision Science 43 52,2 vt En + + + - +
Maastricht UM International Joint Master of Research.. 13 96,3 vt En
Amsterdam VU Psychologie 368 11,7 vt Ne,En -
Groningen RUG Psychologie 250 39 vt Ne,En - - -
Nijmegen RU Psychologie 162 22 vt Ne,En + +

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording of de methodiek

- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + = bovengemiddeld

MEER WETEN?

Check specialisaties, toelatingseisen, de hoogte van het collegegeld en nog veel meer in de online Mastervergelijker!

Keuzegids masters 2024 | keuzegids.nl