Keuzegids Mbo 2020 | keuzegids.nl

Voorwoord

Geen woordspelletje

In één klap komen er dit jaar 500.000 studenten bij. Dat heeft niets te maken met de hogere instroom op het hbo of de universiteit, maar met het uitkomen van een lang gekoesterde wens. Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn mbo’ers geen deelnemer of leerling meer, maar mogen zij zichzelf student noemen. Met het doorvoeren van deze naamsverandering geeft minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven gehoor aan onvrede vanuit het mbo, waar al jarenlang wordt gestreden voor meer waardering en een gelijke behandeling met de rest van het hoger onderwijs. 

Leuk zo’n naamsverandering, maar wat merk je daar als mbo-student van? Om met het beste nieuws te beginnen: het levert geld op. Nu je volgens de wet officieel student bent, krijg je op allerlei plaatsen korting. Van een lagere prijs voor Spotify of een zorgverzekering, tot studentenkorting in winkels en op je sportschoolabonnement. Ook was het volgens Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) soms lastig om een studentencafé in te komen of om lid te worden van een vereniging. Voor dit laatste probleem hebben studenten van het Alfa-college in Groningen al een oplossing gevonden. In 2019 richtten zij de eerste mbo-studentenvereniging van Nederland op: Primus.

Toch is niet iedereen enthousiast, want wordt de ongelijkheid in het onderwijs echt opgelost met een andere aanspreekvorm voor mbo’ers? Volgens de wet is het niet verboden om onderscheid te maken op basis van onderwijsniveau. De overheid kan bedrijven dus niet verplichten om een bepaalde groep korting te geven of toe te laten tot een studentenevenement. Roosmarijn Dam, oud-voorzitter van JOB, hoopte bij de bekendmaking van de naamsverandering in 2018 dat de aanspreektitel vooral iets verandert aan het beeld dat mensen van het mbo hebben. In Trouw zei ze: ‘in de maatschappelijke beeldvorming is een scholier echt wat anders dan een student. Hierdoor denken mensen vaak dat een mbo-opleiding een soort cursusje is, terwijl mbo’ers echt wel wat meer waardering verdienen.

Dat je vanaf dit schooljaar student wordt genoemd staat vast, maar de keuze voor een opleiding ligt nog steeds bij jou. Net als voorgaande jaren helpen we je een handje door in deze gids alle mbo-opleidingen in Nederland met elkaar te vergelijken.

Succes met kiezen, student!

Redactie Keuzegids

Keuzegids Mbo 2020 | keuzegids.nl