Keuzegids Universiteiten 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Nederlandse Taal & Cultuur

Het verschil tussen kennen, kannen, kunnen we niet

Bovenstaande quote komt uit het lied Origineel Amsterdams van Osdorp Posse en gaat natuurlijk over streektaal. Hou jij er wel van om over dat soort talige kwesties na te denken, dan is Nederlands wellicht jouw studie. Taal, tekst en literatuur staan daarin centraal. Hoe kun je taalfamilies met elkaar vergelijken? Is er verschil tussen de voegwoorden ‘want’ en ‘omdat’? Wat hebben Ronald Giphart en Jan Wolkers gemeen?

Arbeidsmarkt

Met je kennis van de Nederlandse taal kun je bijvoorbeeld terecht bij uitgeverijen, voor het begeleiden van schrijvers of het redigeren van publicaties. In de zakelijke wereld kun je denken aan communicatiefuncties. Maar ook advieswerk, bijvoorbeeld voor gemeenten over tweetaligheid, is een optie. En natuurlijk het onderwijs. De werkloosheid is gemiddeld in vergelijking met andere universitair afgestudeerden. Wel werkt een groot deel onder wo-niveau en valt ook het startsalaris tegen.

Locaties en toelating

Op vijf verschillende universiteiten kun je Nederlands studeren. De VU in Amsterdam heeft geen aparte opleiding Nederlands meer, maar je kunt er wel kiezen voor de studie ‘literatuur en samenleving’ en daarbinnen voor de specialisatie Nederlands. Leiden heeft tevens Dutch studies, bedoeld voor buitenlandse studenten. Om Nederlands te gaan studeren is elk vwo-diploma geschikt.

De opleiding

Letterkunde (historisch en modern), taalkunde en taalbeheersing vormen de kern van neerlandistiek. Eerst krijg je inleidingen in die deelgebieden, later in je studie kies je er eentje uit voor je specialisatie. Utrecht kent geen taalbeheersingsrichting, maar wel een specialisatie die gericht is op de link tussen taal en samenleving. Daarin is aandacht voor hoe mensen een tweede taal leren en voor meertaligheid. Leiden heeft ook boek- en tekstcultuur, over de geschiedenis van het boekbedrijf.

Voor letterkundige vakken lees je veel literatuur. Je leert er boeken analyseren, stromingen uit de Nederlandse literatuur te herkennen en de betekenis van verschillende werken te duiden. Bij taalkunde bestudeer je zinsbouw, woordvormen, klanken en de betekenis van woorden. Taalbeheersing ligt het dichtst tegen communicatie aan: je kijkt naar woordgebruik, analyseert teksten en hun opbouw, om te zien hoe de boodschap zo goed mogelijk overkomt.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Kwaliteitszegel    |   Gedetailleerde benchmarking    |    Legenda

Met behulp van prestatiecijfers, de mening van studenten en het oordeel van deskundigen zijn we tot een ranking van de opleidingen Nederlands gekomen. Daarin valt op dat studenten in Leiden, Utrecht en Amsterdam niet erg tevreden zijn over het relatief lage aantal contacturen. Ondanks dat weten de meeste studenten in Leiden het eerste jaar wel door te komen.

In Leiden, Nijmegen en Utrecht worden docenten gewaardeerd. Leidse studenten klagen verder niet. Groningen heeft een goede spreiding van de studielast, die in Nijmegen juist wat tegenvalt. Utrecht kent de sterkste min- en pluspunten. Er vallen relatief veel studenten uit in het eerste jaar, en er heerst veel onvrede over de faciliteiten. Er is daarentegen wel veel aandacht voor wetenschappelijke vorming: denk aan analytisch denken en het aanleren van een kritische houding.  

Over de UvA zijn de meningen verdeeld. De experts prijzen het programma en het docententeam, maar de studenten zijn minder enthousiast. De info over regels, roosterwijzigingen en studievoorgang kan beter, net als de faciliteiten. Maar bovenal vinden studenten dat het niveau omhoog kan en dat het onderwijs meer zou moeten inspireren.

Dat zijn ook klachten die onder de buitenlandse studenten van Dutch studies te horen zijn. Zij zijn daarnaast behoorlijk ontevreden over de toetsing van kennis en vaardigheden, dat onder het aspect ‘inhoud’ wordt meegeteld. Een ander probleem is de studielast: het aantal studiepunten klopt vaak niet met het werk dat je daarvoor moet verzetten, vinden ze.

Verwante studies

Ons advies

De kwaliteit van vier van de vijf studies Nederlands ligt dicht bij elkaar. Utrecht is het sterkst in academische vorming, maar daar moet je rekening houden met ontoereikende faciliteiten. Dutch studies, voor buitenlandse studenten in Leiden, is in de ogen van de huidige studenten geen aanrader.
Keuzegids Universiteiten 2015 Online | www.keuzegids.org