Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Onderwijskunde

In ontwikkeling

We zijn het er in de hele wereld over eens: onderwijs is de basis voor later en daarom heel belangrijk. Niet voor niets is het recht op onderwijs een grondrecht. Maar hoe maak je goed onderwijs? Maar wat is goed onderwijs? Hoe komt het dat het ene kind wel vaart bij een methode, terwijl het andere kind er niets mee kan? En hoe kun je het personeel van een bedrijf stimuleren om te blijven leren? Als onderwijskundige geef je advies en ondersteuning bij dit soort vraagstukken.

Arbeidsmarkt

Onderwijskundigen hebben vaak een adviserende rol, bijvoorbeeld als coördinator van een personeelsafdeling of bij de overheid. Maar denk bij mogelijke functies ook aan het ontwikkelen van toetsen, leermiddelen of educatieve software. Een baan vinden die aansluit bij de studie is niet moeilijk en lijkt ook in de nabije toekomst geen probleem te zijn. Het salaris ligt hoger dan gemiddeld.

Locaties en toelating

Twee universiteiten hebben een studie onderwijskunde: die in Amsterdam en Utrecht. Die laatste biedt ook een deeltijdvariant aan, je volgt de studie dan naast je werk en rondt in ongeveer zes jaar het programma af. Aan de Universiteit Twente kun je kiezen voor de specialisatie onderwijskunde binnen de studie psychologie. Onderwijswetenschappen of onderwijsstudies is vaak ook een richting binnen pedagogische wetenschappen: kijk dus ook eens in dat artikel. Daar vind je ook de academische pabo’s, geschikt voor vwo’ers die een wetenschappelijke interesse hebben in het onderwijs, maar ook juf of meester willen worden. Je volgt dan tegelijkertijd de pabo aan een hogeschool en een studie pedagogische wetenschappen of onderwijskunde aan de universiteit. Je wordt toegelaten door middel van een selectie.

Alle vwo-profielen geven toegang tot de opleidingen onderwijskunde. Goede kennis van het Engels is aan te bevelen, omdat je veel artikelen en theorieën in het Engels zult lezen. Alle opleidingen kennen verplichte statistiekvakken in het eerste jaar, dus ook enige wiskundige kennis op vwo-niveau komt zeker van pas.

De opleiding

Het eerste jaar onderwijskunde volg je in Amsterdam geheel samen met studenten pedagogische wetenschappen. Je volgt inleidende vakken, zoals psychologie, filosofie, geschiedenis van de onderwijskunde, methodenleer en statistiek. Na het eerste jaar kunnen onderwijskundestudenten nog overstappen naar pedagogische wetenschappen en omgekeerd. In het vervolgcurriculum kom je vakken tegen als school­organisatie en onderwijsbeleid en onderwijssociologie.

Utrecht kent een iets andere invalshoek. Centraal staat in deze studie de link tussen ICT en leren: hoe combineer je het internet met leertechnieken? Je leert leermaterialen ontwerpen door je te verdiepen in leer­behoeften en leersituaties, maar krijgt ook vakken als bestuur- en organisatiekunde, management en ondernemen. Daarnaast train je bij beide studies natuurlijk je algemene vaardigheden, zoals schrijven, onderzoek doen, analyseren en in teamverband werken.

In je vrije ruimte kun je je specialiseren, in het buitenland studeren of stagelopen. Utrecht heeft naast een algemeen programma vier specialisaties: je kunt de focus leggen op het leren van één persoon, een organisatie of een docent, of een onderzoeksspecialisatie volgen. Je rondt je studie af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Onderwijskunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Onderwijskunde
Utrecht UU nl 45 nee 127 o o + + + + + + o o 72 +
Amsterdam UvA nl 42 nee 32 nb - o o o o o o - - o 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Veel keuze heb je niet als je onderwijskunde wilt gaan studeren. Toch valt er wat kwaliteit betreft wel een goede afweging te maken. In Utrecht is wat studenten betreft alles naar wens: zowel inhoudelijk als organisatorisch tonen ze tevredenheid. Ze hebben te maken met een stimulerend onderwijsprogramma en docenten die goede begeleiding geven. Bovendien wordt de wetenschappelijke vorming, vooral het leren van methoden en technieken van onderzoek, erg gewaardeerd. Gecombineerd met een goede spreiding van de studielast en een stevige informatievoorziening, zorgt deze studie voor enthousiasme bij de studenten.

Ondanks het grote verschil met Utrecht, zijn de studenten in Amsterdam ook niet ontevreden over hun studie. Veel dingen zijn volgens de onderwijskundigen in spe in orde: de toetsen (onderdeel van inhoud) sluiten goed aan op de stof, de wetenschappelijke vorming wordt gewaardeerd en het aantal studiepunten is in verhouding met de studielast. Deze studie heeft relatief minder contacturen, wat bij de studenten tot lichte ontevredenheid leidt. Meer kritiek is er op de faciliteiten: het schort vooral aan de werkplekken om zelfstandig te kunnen studeren. Ook over de bibliotheek, de ict en de gewone klaslokalen zijn studenten kritisch.

Ons advies

Zoek je een studie onderwijskunde, dan zit je in Utrecht zeker op je plek. Op vrijwel alle facetten krijgt deze opleiding hoge scores. Over Amsterdam zijn de studenten kritischer, maar de stevige kritiek op de faciliteiten daargelaten, vind je ook hier een degelijke opleiding.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org