Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Pedagogiek

Kennis van kinderen

Het is vast wel eens door je hoofd geschoten als je een ouder met een dreinend kind zag: dit zou ik heel anders doen. Als je daar je werk van wilt maken, zit je bij pedagogische wetenschappen goed. Tijdens de studie verdiep je je in vraagstukken over de ontwikkeling van kinderen. Wat speelt er in het gezin van dat drukke kind, en hoe kun je het kind met leerproblemen ondersteunen? Je hebt een veelzijdig beroep, waarin je te maken hebt met ouders, scholen, kinderen en hun omgeving.

Arbeidsmarkt

Pedagogisch wetenschappers kunnen bijvoorbeeld aan de slag als orthopedagoog, adviseur of beleidsmedewerker. Denk aan een functie bij Jeugdzorg, bij een opvoedbureau, een school of in het onderzoek. Houd rekening met een flinke hoeveelheid concurrentie van afgestudeerd pedagogen uit het hbo, waardoor je baan niet altijd op universitair niveau zal zijn. Desondanks zijn de verwachte baankansen in de aankomende jaren niet ongunstig. 

Locaties en toelating

Je bent met elk profiel welkom bij de zeven instellingen die pedagogische wetenschappen aanbieden. Zoals bij veel universitaire studies komt kennis van het Engels goed van pas, omdat je studiemateriaal vaak in die taal is geschreven. Vergis je ook niet in de hoeveelheid statistiekvakken die je tegen zal komen: enige wiskundige vaardigheden kun je goed gebruiken.

De meeste studies hebben een overlap met onderwijskunde. Aan de UvA kun je daarom na het eerste jaar nog overstappen naar onderwijskunde, en aan de RU maak je in het derde jaar die keuze. Naast onderwijskunde is ook de academische pabo een sterk aan pedagogiek verwante studie. Deze universitaire pabo combineert pedagogische wetenschappen of onderwijskunde met een opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo). In vier jaar haal je dan twee diploma’s. Universiteiten en hogescholen bieden de opleidingen vaak in samenwerking met elkaar aan. In de tabel over academische pabo’s hiernaast vind je welke instellingen samenwerken en hoe er invulling wordt gegeven aan deze variant. Meestal werken universiteiten en hogescholen in dezelfde stad met elkaar samen. Hogescholen die geen universiteit in de buurt hebben, werken vaak samen met de Open Universiteit.

Je kunt met elk profiel toegelaten worden tot de academische pabo, maar omdat je in principe twee opleidingen tegelijk volgt heb je wel een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig. Er wordt per jaar een maximum aantal studenten toegelaten door middel van selectie. In een toelatingsgesprek wordt gekeken of je voldoende gemotiveerd bent en of de opleiding bij jou past.

De opleiding

De studies pedagogische wetenschappen beginnen met een oriënterend jaar, waarin je kennis maakt met alle aspecten van de pedagogiek. Daarbij horen vakken als filosofie, psychologie en geschiedenis, maar ook onderwijsmethoden, statistiek, ethiek en onderzoeksvaardigheden. Je leert kritisch kijken naar pedagogische situaties en vragen te stellen over hoe die situaties verbeterd kunnen worden.

In het tweede of derde jaar ga je je specialiseren. Soms kies je een minor of keuzepakket, vaker kies je een specialisatie. Overal is orthopedagogiek een van de richtingen. In Utrecht kun je verder kiezen voor maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en naast ortho zijn aan de Universiteit Leiden leerproblemen, onderwijsstudies en gezinspedagogiek de opties. Deze laatste twee zijn in Rotterdam specialisaties van de master, waar je in je tweede jaar alvast kennis mee maakt. Elke instelling heeft trouwens een of meer van die aansluitende masters: kijk ook eens in de Keuzegids Masters.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Pedagogische wetenschappen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Pedagogische wetenschappen
Amsterdam VU nl 48 nee 159 + - o o o + + o o + 66 +
Nijmegen RU nl 40 nee 315 + o o o o o o + o + 66 +
Rotterdam EUR nl 60 nee 138 + - o o + + + o o o 66 +
Groningen RUG nl 45 nee 247 + - - - - o o + o + 58 o
Utrecht UU nl 45 nee 181 ++ - - - - o o o o + 58 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Eén ding valt direct op in de tabel van pedagogische wetenschappen: de uitval van eerstejaars blijft bij alle universiteiten erg beperkt. Wat meer contacturen zou overigens voor de meeste studenten in dit vakgebied geen overbodige luxe zijn.

Drie instellingen stijgen boven de middenmoot uit, elk onderscheiden ze zich op een andere aspect. Aan de VU in Amsterdam is er, net als in Rotterdam, veel aandacht voor de wetenschappelijke vorming; met name in academische vaardigheden op het gebied van onderzoek doen en analytisch denken, voelen studenten zich goed getraind. Daarnaast waarderen ze de spreiding van de studielast over het jaar hier meer dan elders. Over het vaardighedenonderwijs heerst in Rotterdam het meeste enthousiasme: studenten leren hier effectief problemen op te lossen en helder te communiceren.

Op het gebied van informatie naar studenten blinken de universiteiten in Nijmegen en Groningen uit. De regels en procedures zijn duidelijk en roosters en wijzigingen worden op korte termijn bekend gemaakt. In Groningen zijn er, net als in Utrecht en Leiden, op inhoudelijk vlak wel verbeterpunten. Zo zijn studenten niet erg onder de indruk van het niveau van de stof. De docenten ontbreekt het niet zozeer aan didactische kwaliteiten, maar de begeleiding kan beter. Studenten zouden daarnaast graag beter leren communiceren en meer beroepsvaardigheden op willen doen.

UvA-studenten dragen niet alleen inhoudelijke kritiekpunten aan, maar hebben ook aanmerkingen op de studielast. Ze willen graag een betere spreiding van de toetsen over het jaar, wat ook zou zorgen voor meer haalbare deadlines. De faciliteiten zorgen voor meer onvrede: de werkplekken om zelfstandig te studeren zijn onder de maat en de ict-mogelijkheden beperkt.

Verwante studies

Ons advies

Voor een studie pedagogische wetenschappen zit je in Amsterdam (VU), Nijmegen en Rotterdam volgens huidige studenten sowieso goed. Groningen, Utrecht en Leiden kunnen verbeteren op inhoudelijk vlak en in het aantal contacturen. Wil je aan de UvA gaan studeren, houd dan rekening met de faciliteiten, die volgens je voorgangers weinig bevredigend zijn.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org