Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Nederlandse taal en cultuur

Leeslust

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Nederlandse taal en cultuur
  • Dutch studies

Verbeter jij de hele dag mensen die ‘groter als’ zeggen, of ‘me moeder’, of ‘hun hebben’?  Staat het volledige oeuvre van De Grote Drie (Hermans, Mulisch, Reve) in jouw boekenkast? Of wil je leren hoe je tekst inzet om anderen te overtuigen? Binnen de opleiding Nederlands staan taal, tekst en literatuur centraal. De studie is vooral geschikt voor zelfstandige en gedisciplineerde studenten, want veel contacturen hoef je niet te verwachten.

Arbeidsmarkt

Kies je voor de literatuur, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij een uitgeverij, voor schrijversbegeleiding of redigeerwerk – al zijn er ook veel studenten Nederlands die zelf schrijver willen worden. In het zakenleven kun je denken aan communicatiefuncties. Maar ook advieswerk, bijvoorbeeld voor gemeenten over tweetaligheid, is een optie. En natuurlijk het onderwijs. De baankans is gemiddeld in vergelijking met andere universitaire studies, maar hoger dan bij de andere taalstudies. Met die laatste hebben neerlandici gemeen dat ze relatief vaak onder hun niveau werken, tegen een mager salaris.

Locaties en toelating

Het zijn de brede, klassieke universiteiten waar je Nederlands kunt studeren. Leiden, Groningen, Nijmegen, Utrecht en de UvA hebben een opleiding Nederlands, bij de VU kun je binnen ‘literatuur en samenleving’ (zie het artikel taal- en literatuurwetenschap) kiezen voor de specialisatie Nederlands. Leiden heeft tevens Dutch studies, bedoeld voor buitenlandse studenten. Om Nederlands te gaan studeren is elk vwo-diploma geschikt.

De opleiding

Letterkunde (historisch en modern), taalkunde en taalbeheersing vormen de kern van neerlandistiek. In elk gebied krijg je een inleiding, en later in je studie kies je er één om te specialiseren. Utrecht kent geen taalbeheersingsrichting, maar wel een specialisatie gericht op de link tussen taal en maatschappij. Leiden heeft ook boek- en tekstcultuur, over de geschiedenis van het boekbedrijf.

Voor letterkundige vakken lees je veel literatuur. Je leert te analyseren en stromingen te herkennen. Je discussieert over de betekenis van een tekst. Bij taalkunde bestudeer je zinsbouw, woordvormen, klanken en de betekenis van woorden. Zo krijg je vat op (tweede) taalverwerving. Taalbeheersing ligt het dichtst tegen communicatie aan: je kijkt naar woordgebruik, analyseert teksten en hun opbouw, om te zien hoe de boodschap zo goed mogelijk overkomt. Retorica en argumentatieleer komen hier ook aan de orde.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Nederlandse taal en cultuur
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Nederlandse taal en cultuur
Nijmegen RU nl 40 nee 44 + o + + o + - o o o 66 +
Leiden UL nl 45 nee 50 + - o + o o o - o o 60 o
Utrecht UU nl 45 nee 62 o - o + o o + o - o 60 o
Amsterdam UvA nl 48 nee 93 o - o + o o o - - + 58 o
Groningen RUG nl 45 nee 48 nb - o o o o o o - o 56 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Kwaliteit

Lezen, lezen, lezen: bij elke studie moet je natuurlijk in de studieboeken duiken, maar bij Nederlands komen daar de literaire werken bij. Zelfstudie maakt dus een wezenlijk onderdeel uit van je opleiding, en het aantal contacturen is relatief laag – meestal tot onvrede van de studenten. Een ander punt van kritiek zijn de faciliteiten. De bibliotheek is (gelukkig) meestal in orde; het zijn de ICT-voorzieningen en onderwijsruimtes die in Leiden, Groningen en Amsterdam als verbeterpunt worden genoemd. In Utrecht geldt dat voor de werkplekken voor zelfstudie.

Een algemeen positief punt is de kwaliteit van docenten. Studenten roemen de deskundigheid en zijn erg content met de begeleiding en feedback die ze krijgen. Bovendien wordt er over inhoud weinig geklaagd: niveau, samenhang en toetsing voldoen. In Nijmegen zijn ze zelfs aanleiding voor een bovengemiddelde waardering, net als de wetenschappelijke vorming.

Docenten en programma zijn ook de onderdelen waarop de experts juist Amsterdam als topper aanwijzen. De Amsterdamse studenten klagen daar niet over, maar storen zich wel aan gebrekkige informatie.

Dutch studies is geen topopleiding, maar de forse inhoudelijke klachten van vorig jaar zijn wel verdwenen. De buitenlandse studenten wensen nu vooral nog een stevige inzet op algemene en wetenschappelijke vaardigheden.

Verwante studies

  • wo taal- & literatuurwetenschap
  • wo communicatie
  • wo kunst- & cultuurstudies
  • hbo journalistiek
  • hbo lerarenopleiding talen

Ons advies

Nijmegen komt het beste uit de bus voor een opleiding Nederlandse taal en cultuur. Maar de belangrijkste conclusie blijft dat de studies elkaar weinig ontlopen in kwaliteit. Kijk dus naar sfeer, programma, keuzemogelijkheden en sterke en zwakke punten die jij belangrijk vindt.

 

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org