Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Engelse taal en cultuur

A global language

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Engelse taal en cultuur
  • Keltische taal en cultuur

Lees een verhaal van Shakespeare of volg eens een debat in het Britse Lagerhuis. Aan velen is dat eloquente taalgebruik niet besteed. Ongetwijfeld spreek je al een aardig woordje Engels, opgepikt uit schoolboeken en Hollywoodfilms. Maar voordat je alle grammaticale nuances en dubbelzinnige betekenissen kent, zal je toch echt nog een paar jaartjes moeten studeren. Ben je daarnaast geïnteresseerd in de historie en cultuur van Engelstalige landen, dan zit je bij de opleiding Engelse taal & cultuur gebakken.

Arbeidsmarkt

Met een diploma in de letteren heb je niet bepaald de garantie op een baan. Het onderwijs is de meest veilige gok, maar dan moet je een tweejarige educatieve master volgen. Verder kun je als vertaler, tolk of journalist aan de slag. Maar aangezien hier slechts beperkte behoefte aan is, komen veel afgestudeerden Engels terecht in algemene functies bij bedrijven of overheden. Werk is daardoor vaak onder het wo-niveau en slecht betaald.

Locaties en toelating

Een bacheloropleiding Engelse taal en cultuur kan je bij vijf universiteiten volgen. Bij de VU kun je binnen de bachelor ‘literatuur en samenleving’ voor het Engelstalige traject kiezen (zie artikel taal- en literatuurwetenschap). De RUG heeft ook een track Engels binnen de bachelor ‘Europese talen en culturen’ (zie het volgende artikel in dit hoofdstuk). In Utrecht kun je naast Engels ook Keltisch studeren, een opleiding die zich richt op het (oud) Iers en Welsh. Alle profielen binnen het vwo-diploma geven toegang tot Engels of Keltisch.

De opleiding

In je eerste jaar werk je aan je Engelse taalverwerving en word je ingeleid in Engelse literatuur en taalkunde. Dat diep je in de jaren daarna uit. Groningen geeft drie opties: taalkunde, moderne literatuur of literatuur uit vroegere tijden. Leiden ziet ook filologie als wezenlijk onderdeel van de studie: je bestudeert dan historische taalvormen en maatschappelijke gebeurtenissen die de taal hebben beïnvloed.

Utrecht heeft vier richtingen: naast taal- en letterkunde is er ook een richting interculturele communicatie en eentje op het vlak van vertalen en zelf schrijven. Amsterdam heeft geen vaste specialisaties, maar laat je zelf je pad kiezen. In Nijmegen kies je voor het algemene traject of voor Amerikanistiek, aan de UvA en de VU kun je een minor american studies kiezen. In Groningen is Amerikanistiek een aparte studie, zie het artikel geschiedenis in hoofdstuk C.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Engelse taal en cultuur
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Engelse taal en cultuur
Groningen RUG en 45 nee 127 - - + ++ + + o o - o 64 o
Leiden UL nl 45 nee 113 ++ - + + - - o o o o 62 o
Utrecht UU en 45 nee 125 - - o + o o o - - o 54 -
Amsterdam UvA en 48 nee 111 - o o + - - - - - o 50 -
Nijmegen RU en 40 nee 111 o o o o o - - - - - o 50 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Uit onze ranking voor opleidingen Engels is goed en slecht nieuws te halen. Eerst het goede: op inhoud van het programma en kwaliteit van hun docenten hebben de studenten weinig aan te merken. Het niveau is degelijk tot goed, de toetsen sluiten aan op de stof en over de deskundigheid van docenten niets dan lof.

Toch zijn de studies Engels geen toppers. Knelpunten liggen ten eerste in het beperkte aantal contacturen: van de studenten mag het wel wat intensiever. Bij drie van de vijf is bovendien de uitval in het eerste jaar hoger dan gemiddeld. En in Utrecht, Amsterdam en Nijmegen noemen studenten organisatorische verbeterpunten: denk aan roosterinformatie en onderwijsruimtes.

Groningen heeft minder last van dat soort knelpunten en de studenten zijn er bovendien opgetogen over de vaardigheden die ze krijgen aangeleerd. Leiden scoort met weinig eerstejaarsuitval. Maar de studenten zijn niet op alle vlakken tevreden en ook de experts vonden vorig jaar de scripties die zij bekeken niet allemaal van voldoende niveau. Dat heeft de opleiding inmiddels weten te verbeteren, zo oordeelde de NVAO begin 2016. 

Dat laatste probleem werd eerder ook bij Keltisch geconstateerd, maar dat heeft de opleiding inmiddels weten te herstellen. Het zeer kleine groepje studenten is verder, net als vorige jaren, erg enthousiast over deze studie.

Verwante studies

Ons advies

Groningen voert al jaren de lijst aan, maar het verschil met Leiden slinkt – met name dankzij de goede slaagcijfers daar. Inhoudelijk zit je overal goed, maar er zijn wel verschillen in eerstejaarsuitval, vaardighedenonderwijs en organisatie. Kijk dus ook naar wat jij belangrijk vindt. Keltisch is sowieso een aanrader, vinden de studenten.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org