Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Griekse en Latijnse talen & culturen

Veni, vidi, vici

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Griekse en Latijnse taal en cultuur
  • Latijnse taal en cultuur
  • Nieuwgriekse taal en cultuur

“Ik kwam, ik zag, ik overwon” is wellicht niet alleen het credo van Julius Caesar, maar min of meer ook van studenten klassieke talen. Het geeft aan dat mensen die voor het eerst met de Griekse en Latijnse taal en cultuur in aanraking komen triomfantelijk hun waardevolle diploma behalen. Na het afstuderen kunnen ze hun passie aan een nieuwe lichting middelbare scholieren overdragen.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden kunnen aan het werk in het onderwijs. Daarvoor moet je wel een didactiekgraad halen, als minor/master of in een latere fase. De kans op een baan als docent is redelijk goed, omdat de studentenaantallen laag zijn. Echter, er zijn weinig andere beroepen die aansluiten op deze studie; een enkeling komt in de journalistiek of bij de overheid terecht.

Locaties en toelating

Klassieke talen kun je bij vijf universiteiten volgen. De UvA biedt niet alleen de reguliere studie aan, maar ook de twee varianten Nieuwgrieks en Latijnse taal en cultuur. De toelatingseisen verschillen per universiteit. Voor de meeste studies moet je een vwo-diploma hebben, met Grieks of Latijn in je pakket. Als je dat niet hebt, kun je toch bij de UvA terecht. Je krijgt dan een intensieve instapcursus, waarmee je op het basisniveau Grieks of Latijn komt. Omdat Nieuwgrieks gericht is op de moderne Griekse taal, hoef je geen examen in Grieks gedaan te hebben.

De opleiding

Grote, klassieke schrijvers en filosofen hebben sterke invloed op onze moderne westerse literatuur. Tijdens de studie klassieke talen leer je daarover door te lezen over het werk van auteurs uit de oude tijd. Daardoor leer je niet alleen over de taal, maar ook over de schrijfstijlen en vroege cultuur.

In het eerste jaar leer je de basisvaardigheden om stukken van bijvoorbeeld Cicero, Ovidius en Plato te analyseren. Naast de aandacht voor literaire werken leer je ook veel over de cultuur, met de focus op geschiedenis en archeologie. Ter afsluiting van een collegereeks gaan studenten op excursie of doen een bepaalde opdracht of onderzoek tijdens een studiereis.

Heb je een specifieke voorkeur voor Grieks óf Latijn, dan kun je daarvoor bij de UvA terecht. De studie Latijn legt de focus op de grote invloed van de Romeinen op onze samenleving in Europa. Je leert over klassiek-, postklassiek-, middeleeuws- en Neolatijn. Nieuwgrieks gaat over de moderne taal en cultuur van Griekenland en Cyprus. Hierover leer je in de context van de Griekse samenleving, politiek en rijke geschiedenis.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Griekse en Latijnse talen en culturen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Griekse en Latijnse taal en cultuur
 Amsterdam VU nl nb nee 3 nb o +++ +++ + + + + + ++ 86 +++
 Leiden UL nl 45 nee 21 o o ++ +++ o o o + + + 76 ++
Amsterdam UvA nl 48 nee 14 nb o + +++ o + - o o ++ 72 +
Nijmegen RU nl 40 nee 16 nb o o ++ - o - - - - o 54 -
Groningen RUG nl 45 nee 12 nb - + + - - - - - - o 50 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Bij klassieke talen zien we een paar uitmuntende studies tevoorschijn komen. De docenten doen het overal goed tot zeer goed en ook over de inhoud zijn alle studenten meer dan tevreden. De VU en Leiden voeren net als vorig jaar de lijst aan. Beide dik in orde, maar de Amsterdamse variant krijgt meer waardering voor de algemene vaardigheden en wetenschappelijke vorming, vooral op het gebied van zelfstandig onderzoek.

De richting Latijn van de UvA doet inhoudelijk en qua docenten niets onder voor de twee koplopers. De wetenschappelijk vorming is bij deze studie zelfs nog beter. Studenten zijn tevreden over de manier waarop ze kritisch leren kijken en denken. Lichte onvrede is er over het relatief lage aantal contacturen, de infor­matievoorziening en de faciliteiten. Aan de bredere UvA-studie klinkt er gemopper over de vrij zware studielast.

De opleidingen in Nijmegen en Groningen komen minder positief uit de bus. In beide gevallen moeten de studenten relatief veel werk verzetten voor het behalen van hun studiepunten en daardoor ligt studievertraging constant op de loer. Groningen scoort onder het gemiddelde. Inhoudelijk ligt deze studie op niveau, maar op de meeste andere punten zijn de studenten simpelweg niet tevreden. Toch doen de docenten het ook hier goed.

Verwante studies

Ons advies

De VU biedt in alle opzichten de beste opleiding Griekse en Latijnse taal & cultuur. Leiden heeft wat meer studenten en is ook een aanrader. Ben je van plan helemaal voor Latijn te gaan, kies dan voor de UvA. De universiteiten buiten de Randstad blijven duidelijk achter. Als je het per se landelijker wilt zoeken, is het beter om voor Nijmegen te kiezen.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org