Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Niet-westerse talen en culturen

Wereld van verschil

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Talen en culturen van het Verre Oosten
  • Talen en culturen van het Midden-Oosten
  • Afrikaanse talen en culturen

Westerlingen zijn al eeuwenlang geïnteresseerd in vreemde talen en culturen, en zullen dat altijd blijven. Door ontdekkingsreizen, kolonialisme en handel werd enige kennis van andere talen en gebruiken noodzakelijk, kennis die tegenwoordig ook op Nederlandse universiteiten kan worden opgedaan. Of je nou alles te weten wil komen over Joodse gebruiken of staat te springen om Swahili te leren, het kan allemaal bijna om de hoek.

Arbeidsmarkt

Kennis van een niet-westerse taal en cultuur zul je niet zo snel als eis in een vacature zien staan. De werkloosheid onder pas afgestudeerden is dan ook behoorlijk hoog. Voor Chinees zijn de perspectieven nog het best: dat zal de komende jaren door de toenemende internationalisering waarschijnlijk niet zo snel afnemen. Het is een beetje zoeken naar een baan die goed aansluit op deze opleidingen. De journalistiek, tolk- en vertaalbureaus en ambassades bieden mogelijk werk. Een beleidsfunctie bij een ideële organisatie is ook een mogelijkheid.

Locaties en toelating

De Universiteit Leiden is met afstand de grootste aanbieder van niet-westerse talenstudies. Je kunt er terecht voor talen en culturen uit Afrika en het verre oosten: Chinees, Zuid- en Zuidoost Azië studies, Japans en Koreaans. In Leiden kun je ook talen en culturen van de Mediterrane wereld en Midden Oostenstudies volgen, die laatste wordt ook aangeboden door de RUG in Groningen. De Universiteit van Amsterdam heeft tot slot Arabisch en Hebreeuws. Overigens kun je voor Arabisch en Turks ook terecht bij de brede bachelor taal- en cultuurstudies aan de UU, zie het artikel Overige westerse talen.

Je bent met elk profiel welkom bij deze talenstudies. Voor de Engelstalige studie South and Southeast Asian studies in Leiden is een goede beheersing van het Engels vereist.

Voorheen bood de Radboud Universiteit in Nijmegen ook een bachelor islamstudies, maar inmiddels is deze opgegaan als traject binnen religiewetenschappen. In Utrecht vind je een bachelor islam & Arabisch, zie daarvoor het artikel theologie & religiestudies in hoofdstuk C.

De opleidingen

De taal- en cultuurstudies in dit hoofdstuk zijn in te delen in drie regio’s: het Verre Oosten, het Midden-Oosten en Afrika. Het Verre Oosten staat centraal bij de Leidse opleidingen Chinastudies, Japanstudies en Koreastudies. Niet alleen leer je de taal in woord en schrift, ook de cultuur, geschiedenis, politiek, recht en economie van het betreffende land spelen een grote rol. In het eerste jaar ben je vooral bezig met taalverwerving, die pas echt een vlucht krijgt als je in het tweede jaar een tijdje in Azië gaat studeren. In het tweede en derde jaar is er ook ruimte voor keuzevakken als rechten, filosofie of (kunst)geschiedenis.

Binnen de Engelstalige bachelor South and Southeast Asia Studies kies je voor taalverwerving van het Hindi, Sanskrit, Indonesisch of Tibetaans. Ook kun je je richten op een van de drie grote religies in het gebied: hindoeïsme, boeddhisme of de islam. Vanaf het tweede jaar kies je bovendien voor de moderne of klassieke tijd. Het derde jaar breng je door aan een universiteit in India of Indonesië.

Bij de Midden-Oostenstudies draait het om Arabisch en/of Hebreeuws. Je krijgt les in de taal en cultuur en bestudeert de Islam en het Jodendom. In Leiden kies je in je eerste jaar voor een van de talen Arabisch, Perzisch, Turks of Modern Hebreeuws, maar als de taalkant je niet goed ligt kun je er in het tweede semester voor kiezen niet mee verder te gaan. In Groningen ligt de nadruk sowieso minder op taalverwerving en meer op politiek, geschiedenis en sociale aspecten van de culturen in het Midden-Oosten.

Hebreeuwse taal en cultuur in Amsterdam legt de nadruk op modern Hebreeuws, en staat daarnaast uitgebreid stil bij de Joodse cultuur en geschiedenis door de eeuwen heen. Binnen de opleiding oude culturen van de Mediterrane wereld kies je een van de vier trajecten: Egyptologie, talen en culturen van Mesopotamië & Anatolië (Assyriologie), Hebreeuwse en Aramese talen en culturen of de Mediterrane wereld in breed perspectief.

Bij talen en culturen van Afrika in Leiden begin je in werkcolleges al met het leren van Swahili, naast uiteraard vakken in geschiedenis, cultuur en politiek. In het tweede jaar kies je ervoor je meer te verdiepen in taal of cultuur. Ook ga je aan het eind van je tweede jaar naar Ghana om een tweede taal te leren.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Niet-westerse talen en culturen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Talen en culturen van het Verre Oosten
Leiden UL Chinastudies nl 45 nee 93 o o + ++ o - o + + ++ 72 +
Leiden UL Zuid- en Zuidoost-AziŽstudies en 45 nee 27 nb o o o - - o o + o 58 o
Leiden UL Japanstudies nl 45 nee 84 o o o o - - - - - - + o 50 -
Leiden UL Koreastudies nl 45 nee 47 nb o - o - - - - - - - - + o 44 --
Talen en culturen van het Midden-Oosten
Leiden UL Oude culturen van de Mediterrane wereld nl 45 nee 16 nb o ++ ++ o + o - - + + 70 +

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Wil je je drie jaar lang verdiepen in het verre oosten? Dan wordt het binnen Nederland sowieso Leiden. De vier opleidingen hebben iets gemeen: sterk in vaardighedenzijn ze niet. Studenten vinden dat voor het leren van beroepsvaardigheden weinig aandacht is. Ook over zaken als wetenschappelijk onderzoek doen en analytisch en kritisch denken zijn ze niet zo enthousiast.

Maar of ze het dan van inhoud van het programma moeten hebben? Alleen de grootste opleiding van allemaal, Chinastudies, steekt hier boven het gemiddelde uit. Enthousiasme over niveau en docentkwaliteit vinden we daar onder studenten én experts. Japan- en Koreastudies kennen minder tevreden studenten. De studielast zou beter over het jaar verspreid moeten worden en info over regels en roosters mag duidelijker en sneller.

Het matige niveau van vaardighedenonderwijs vinden we ook bij de midden-oostenstudies terug. Met de wetenschappelijke vorming is het wat beter gesteld, bijvoorbeeld bij de koploper Oude culturen van de Mediterrane wereld. Ook programma en deskundigheid van docenten worden uitvoerig geprezen. Jammer dus van die ondermaatse informatievoorziening, die nogal drukt op de totaalscore. De beoordeelde studies in Groningen en Amsterdam maken overigens geen spetterende indruk: bij beide mag bijvoorbeeld het niveau van de stof wel wat omhoog.

Verwante studies

Ons advies

Midden-Oosten, verre Oosten, Afrika: voor de meeste exotische talen en culturen moet je in Leiden zijn. Chinastudies is een goede keuze, net als Oude culturen van de Mediterrane wereld. Valt je keuze op een van de andere opleidingen, weet dan dat ze niet uitblinken in het aanleren van professionele vaardigheden. Wil je je wel graag goed voorbereiden op de arbeidsmarkt, zoek dan een mooie stage of een relevant bijbaantje.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org