Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Geschiedenis

Oude tijden herleven

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Geschiedenis
  • Europese studies
  • American studies
  • International studies

Van je verleden moet je leren. Vergeet de clichés van oude, uit elkaar gevallen boeken en stoffige, donkere archieven; ondanks de nadruk op het verleden zijn historici vooral bezig met grote vraagstukken van vandaag de dag. Hoe werden crises vroeger bezworen? En kunnen we daar nu iets van leren? Het is de eeuwige zoektocht naar de samenhang tussen het verleden en het heden. Niks oubollig: geschiedenis is helemaal van deze tijd.

Arbeidsmarkt

Historici komen op allerlei plekken terecht na hun studie. Denk maar aan premier Rutte: hij werkte als historicus eerst in het bedrijfsleven en nu al weer een tijd in de politiek. Maar je kunt ook denken aan een krant, een ministerie, de culturele sector of natuurlijk het onderwijs. Er zijn niet veel banen die je echt alleen met geschiedenis kunt doen. Dat lijkt fijn, maar het geeft je ook weinig houvast. Afgestudeerden hebben soms ook wat moeite een baan te vinden, zo blijkt uit onderzoek. Ook is het werk dat zij doen niet altijd op universitair niveau en tegen een bescheiden salaris.

Locaties en toelating

Voor de reguliere opleiding geschiedenis kun je terecht bij zeven universiteiten. Vijf daarvan bevinden zich in de Randstad en de andere twee vind je in Groningen en Nijmegen. Om toegelaten te worden stellen de universiteiten geen specifieke eisen aan je vwo-profiel.

Mocht je bijzonder geïnteresseerd zijn in een bepaald werelddeel, dan kun je kiezen voor een specifiekere bachelor dan geschiedenis in het algemeen. Zo bieden Maastricht en de UvA Europese studies aan. Beide zijn te volgen in het Engels, maar de UvA heeft ook een Nederlandse variant. In Groningen kun je met American studies aan de slag, en op de Haagse campus van Universiteit Leiden is international studies een optie, beide volledig in het Engels.

Geschiedenis

Historische basiskennis doe je op in je eerste jaar. De vakken op je rooster gaan over een bepaalde periode, bijvoorbeeld de oudheid, of nemen een thema, zoals globalisering, als insteek. Ook leer je hoe je fatsoenlijk historisch (bronnen)onderzoek doet. In Leiden, Rotterdam en Utrecht kies je een van de vastgestelde specialisaties, de andere universiteiten laten je met minoren of keuzevakken je eigen accent aanbrengen. Keuzeruimte kun je ook gebruiken voor een stage, studeren in het buitenland of een educatieve minor.

Het vakgebied van geschiedenis bestaat onder meer uit sociale, economische, culturele en politieke geschiedenis. Vaak vind je die terug als richting of keuzevak, maar de opleidingen hebben ook eigen specialismen. Zoals vaderlandse geschiedenis en kolonialisme in Leiden, dat ook raakvlakken heeft met de vakgroep Aziëstudies aldaar. Utrecht heeft bijvoorbeeld geschiedenis van oorlog en geweld; conflictstudies en mensenrechten is een van focusgebieden van de UU. De opleiding van de UvA zit midden in de stad en gebruikt die omgeving: er worden musea, archieven en kerken bezocht en bij de vele debatcentra kun je toepassen wat je bij het vak geschiedenis in publieke debatten hebt geleerd.

European, American, international

Het eerste jaar van Europese studies is gericht op de ontstaansgeschiedenis van Europese culturen en van de Europese Unie. Na je propedeuse verdiep je je verder in de stof uit het eerste jaar en krijg je de ruimte zelf vakken te kiezen die aansluiten op jouw interesses. Het studieprogramma bij American studies is minder vrij, maar biedt in het derde jaar de mogelijkheid een half jaar in de VS te studeren. Bij beide maak je kennis met verschillende vakgebieden, zoals geschiedenis, politicologie, recht, talen en literatuurstudies. Dat geldt ook voor de jonge opleiding international studies in Leiden. In het tweede jaar kies je een regio: Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Eurazië, Verre Oosten, Zuidoost-Azië. Je leert ook de taal van jouw voorkeursregio.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Geschiedenis
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Geschiedenis
Leiden UL nl 45 nee 296 + - o + + + o o o o 66 +
Rotterdam EUR nl/en 60 nee 71 o - + + + + o + - o 66 +
Utrecht UU nl 45 nee 168 + - o + o + o - - o 60 o
Nijmegen RU nl 40 nee 149 o o o o o + o - o o 60 o
Amsterdam VU nl 42 nee 53 nb - o + o + o - - o 58 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Geschiedenis

Geschiedenis staat bekend om het lage aantal contacturen. Dit tot spijt van de meeste studenten, die graag wat meer tijd zouden doorbrengen in de collegebanken. Daarnaast valt het op dat de informatie over studievoortgang, procedures en roosters, op een enkele universiteit na, als matig tot zwak wordt ervaren. Analytisch leren denken is juist een gezamenlijk sterk punt.

Een van de twee koplopers is Rotterdam. Inhoudelijk sterk, met complimenten voor de manier waarop toetsing en beoordeling plaatsvindt. Ook de informatievoorziening is prima: over studievoortgang bestaat onder de studenten nauwelijks onduidelijkheid. De faciliteiten vallen in Rotterdam wel wat tegen.

Leiden doet het op dat punt beter, net als op zelfstandig onderzoek leren doen. Twee jaar geleden was er bij de experts echter twijfel aan de samenhang binnen het programma en aan het eindniveau van scripties. Dat heeft de opleiding inmiddels hersteld. Ook Utrecht en Groningen kregen zo'n waarschuwing, maar verbeterden zich.  

De middenmoot bestaat uit Nijmegen, Utrecht en de VU. Sterk punt van de UU en de VU is de deskundigheid en feedback van docenten, aldus de studenten. Nijmegen heeft als enige een aantal contacturen dat vergelijkbaar is met het gemiddelde in het wo. De UvA en RUG krijgen meer kritiek te verduren. Over beide zeggen de studenten dat ze te veel werk moeten verzetten voor het aantal studiepunten dat ze krijgen; pittige programma’s dus. Dat blijkt ook uit het forse aantal eerstejaars dat vroegtijdig afhaakt, vooral in Groningen.

European, American, international

Europese studies aan zowel de UvA als in Maastricht vallen niet goed in de smaak bij hun studenten. De relatief massale Limburgse variant heeft wel één duidelijk pluspunt: de (met name communicatieve) vaardigheden die studenten er opdoen. De studielast is er echter hoog en dat lijkt uit te stralen naar de tegenvallende slaagcijfers. Volgens de Amsterdamse studenten is het UvA-programma weinig samenhangend en mag het niveau omhoog. Verbeterpunt voor docenten is de begeleiding.

American studies aan de Groningse universiteit doet het stukken beter. De docenten oogsten er lof dankzij hun deskundigheid en didactische kwaliteiten. Ook blinkt deze studie uit in de ogen van de experts. Knelpuntjes zijn de pieken en dalen in studielast en helaas haken er veel eerstejaars vroegtijdig af. Leiden scoort met international studies net als vorig jaar ruim onder de maat. De faciliteiten op de campus in Den Haag staan de studenten behoorlijk tegen. Ook blijft heldere informatie over hun opleiding en studievoortgang uit.

Verwante studies

Ons advies

Kies je voor geschiedenis, dan vind je aan de meeste universiteiten een studie van redelijke kwaliteit. Net iets beter dan gemiddeld is Rotterdam. Wil je per se naar Groningen, dan is American studies zeker te overwegen boven geschiedenis. International studies en de Europese varianten zijn in de ogen van huidige studenten geen aanraders te noemen.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org