Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Internationaal Recht

Grensrechters

Wie heeft de MH17 neergehaald, en hoe kunnen we de daders voor het gerecht brengen? En welke nieuwe regels zal de EU aan Google opleggen om oneerlijke concurrentie te voorkomen of privacy te beschermen? Het zijn interessante tijden voor specialisten in het internationaal en Europees recht. En ze zijn nodig ook, want steeds meer regels komen vanuit Brussel, en voor een oplossing in internationale conflicten kijken we steeds vaker naar internationale instanties als de VN.

Arbeidsmarkt

Als internationaal jurist kun je natuurlijk aan de slag bij allerlei internationale organisaties, zoals de VN, de EU of de Raad van Europa. Maar: er zijn veel mensen die dat willen en weinig plekken, dus de concurrentie voor dat soort banen is enorm. Zorg, als je dat wilt, dus voor een goed cv, met mooie stages en buitenlandervaring. Toch vindt de meerderheid van afgestudeerden binnen anderhalf jaar een baan: de helft in het bedrijfsleven, een kwart bij de overheid. Banen zijn vaak netjes op universitair niveau en je verdient er een gemiddeld salaris mee.

Locaties en toelating

Er zijn nog maar vier aparte bacheloropleidingen in internationaal en Europees recht. In Maastricht en Nijmegen kun je terecht voor European law school. Tilburg behandelt met global law het volledige internationale recht en Groningen biedt een combinatie aan. Het is soms ook mogelijk om binnen je bachelor rechtsgeleerdheid een specialisatie te volgen in internationaal of Europees recht. Zie het artikel rechtsgeleerdheid.

Tilburg, Maastricht en Groningen zijn volledig Engelstalig. In Nijmegen volg je het eerste jaar inleidende vakken met studenten rechtsgeleerdheid en notarieel recht. Die vakken zijn in het Nederlands, de specifieke vakken in internationaal en Europees recht later in de studie zijn Engelstalig. Een goede beheersing van het Engels is dus in alle gevallen wel aan te bevelen. Je kunt met elk vwo-profiel beginnen.

De opleiding

De bacheloropleidingen internationaal en Europees recht lijken sterk op de ‘gewone’ bachelors rechtsgeleerdheid. Je krijgt vakken als strafrecht, privaatrecht, ondernemingsrecht en staats- en bestuursrecht. Zo heb je aan het eind van je bachelor genoeg kennis van het Nederlandse recht om ook in Nederland werk te kunnen vinden als jurist. Maar natuurlijk schenken deze internationale opleidingen wel meer aandacht aan internationale verdragen en Europese regels.

In Nijmegen heb je de mogelijkheid om een jaar extra te studeren in Nottingham en daarmee een extra bachelordiploma te halen in Legal Studies.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Internationaal en Europees recht
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Internationaal en Europees recht
Maastricht UM European law school en 40 nee 364 - - - + o ++ + o o + o 64 o
Tilburg TiU Global law en 42 nee 78 nb o o o + o o o ++ o 64 o
Nijmegen RU European law school nl+en 39 nee 130 nb o o o o - - o o o o 54 -
Groningen RUG Internationaal en Europees recht en 45 nee 80 nb - o - o - o o o o 52 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

“Een bedroevend hoog aantal uitvallers in het eerste jaar” schreven we vorig jaar over de opleidingen in dit vakgebied. Hoewel dit jaar alleen de slaagcijfers uit Maastricht bekend zijn, durven we de stelling wel aan dat daar waarschijnlijk niet veel aan veranderd is - de afgelopen vijf jaar was dit immers het beeld. Slechts iets meer dan de helft van de studenten overleeft het eerste jaar.

Maastricht en Tilburg delen de eerste plek. Zij onderscheiden zich met de aandacht voor vaardigheden: algemene competenties als communiceren en argumenteren, maar ook wetenschappelijke vaardigheden worden goed ontwikkeld. Dat laatste is nu juist een onderdeel waaraan het bij de andere twee aan schort. In Nijmegen gaat het daarbij vooral om het gebrekkig leren van onderzoeksmethoden. In mindere mate klagen ook Groningse studenten daarover. Zij noemen verder de deskundigheid en de manier waarop ze feedback krijgen van hun docenten als verbeterpunt.

Verwante studies

Ons advies

Voor de meest brede, internationale rechtenopleiding ga je naar Tilburg. Wil je focussen op Europees recht, dan is Maastricht een net zo goede optie. Laat je goed voorlichten voordat je begint en besteed in het eerste jaar veel tijd aan je studie. Op die manier voorkom je hopelijk dat je bij die grote groep uitvallers gaat behoren.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org