Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Politicologie

Machtsdenken

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Politicologie
  • Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie

Wist je dat lootje trekken in het Athene van vóór Christus gebruikt werd om de macht te verdelen? Niks stemrecht, de oude Grieken zagen het lot als beste vorm van democratie. Iedereen was ofwel al aan de macht geweest, of zou dat ooit nog raken. Vind je het leuk om te filosoferen over het beste politieke systeem, of over verhoudingen in de wereld, of over waarom mensen op een bepaalde partij stemmen, dan zit je bij politicologie goed.

Arbeidsmarkt

Politicus worden? Dat kan, maar behalve een studie politicologie is het dan vooral aan te raden actief te worden bij een politieke partij. Afgestudeerd politicologen zijn vooral bij de overheid, in de dienstensector (bijvoorbeeld als consultant of adviseur) en in het onderwijs te vinden. Een baan vinden blijkt lastig, en best vaak blijken banen niet op universitair niveau. Desondanks zijn de baankansvoorspellingen er voorzichtig op vooruit gegaan. 

Locaties en toelating

Politicologie studeer je in Amsterdam (UvA en VU), Nijmegen of Leiden. Elk vwo-profiel voldoet. Voor politicologisch onderzoek moet je statistiek onder de knie krijgen, dus wiskunde komt wel van pas. Aan de RUG kun je terecht voor een geheel Engelstalige studie Internationale betrekkingen & internationale organisaties (IB & IO). Ook hier is elk profiel goed, maar de studie kent wel een numerus fixus van 250 studenten; je moet dus een selectieprocedure doorlopen.

De opleiding

Democratie, macht, verkiezingen, oorlog, diplomatie, staatsinrichting: het zijn allemaal onderwerpen die je in je eerste jaar politicologie ziet langskomen. Bovendien zijn er veel raakvlakken met andere vakgebieden. Om lessen te trekken uit de Koude Oorlog zul je de geschiedenis in moeten duiken, als je wilt weten hoe een wet tot stand komt heb je al snel met internationaal recht te maken en om een stroming als het communisme te doorgronden moet je ook iets van economie en sociologie weten.

Internationale politiek is bij drie van de vier opleidingen een specialisatie. In Leiden mag je vanaf het begin voor die route kiezen, maar je kunt ook zelf je studiepad vormgeven. Ook Nijmegen kent geen vaste afstudeerrichtingen, maar een half jaar keuzevrijheid. Aan de VU kies je tussen internationale politiek of politiek en beleid, dat gericht is op binnenlandse besluitvorming en burgerparticipatie. De UvA heeft diezelfde twee richtingen, plus politieke theorie en gedrag, over politieke (filosofische) stromingen en kiezersgedrag.

Bij IB&IO in Groningen bestudeer je verhoudingen tussen staten. Er is veel aandacht voor rol van internationale organisaties – denk aan de EU, de VN en de NAVO. Je kiest bovendien een moderne vreemde taal om je in te bekwamen.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Politicologie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Politicologie
 Nijmegen RU nl 42 nee 109 + o + ++ o ++ + + o o 76 ++
Leiden UL nl 45 nee 321 o - - - - o o o o o 52 -
Amsterdam VU nl+en 42 nee 91 + - - - - - - - o - - - + 44 - -
Amsterdam UvA nl 42 nee 245 o - - - - o - - - - - o 42 - -
Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie
Groningen RUG en 45 ja 253 + - - - - o o - - - 48 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Universitaire studenten zijn vaak mensen met een gezonde kritische blik, en dat geldt zeker voor studenten politicologie. Ze willen graag weten hoe de wereld werkt, en hebben daar vervolgens ook wel een mening over. Misschien zijn ze daarom – met uitzondering van de Nijmeegse studenten - zo kritisch over hun studie, die op veel punten ook gewoon beter kan.

Erg tevreden zijn de politicologen in spe bij vier van de vijf opleidingen namelijk niet. Het niveau mag omhoog en de werkvormen kunnen spannender, vinden ze. Het liefst ook met wat meer contacturen – om bijvoorbeeld aan algemene vaardigheden of beroepsvoorbereiding te besteden. Veel van die onvrede leeft ook bij IB & IO. Bovendien constateerden experts vorig jaar dat sommige scripties daar onterecht met een voldoende waren beoordeeld. De opleiding moet zich op dat punt nu verbeteren.

De uitzondering, als gezegd, is Nijmegen – al jaren. Over de hele linie zijn studenten hier juist enthousiast: van deskundigheid bij docenten tot het aanleren van wetenschappelijke methoden en informatie over roosters.

Verwante studies

Ons advies

Wil je politicologie studeren, dan is onze aanrader duidelijk: Nijmegen. Studenten politicologie aan andere universiteiten zijn een beetje tot behoorlijk ontevreden – net als studenten IB & IO. Weet je na een tijdje studeren welke kant je op wilt, zoek dan een stage of bijbaan waar je de juiste beroepsvaardigheden opdoet.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org