Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Criminologie

Geboeid door misdaad

Misdaad fascineert. Misdaad is de opener in het journaal, het trending-topic op twitter en het thema van boekenplanken vol romans. Misdaad raakt mensen. Criminologen worden er net zo door geboeid, maar kijken breder en dieper: wanneer plegen mensen misdaden? In welke situaties? Wat drijft hen? En wat beschouwen we eigenlijk als een misdrijf? Criminologen verbinden recht aan sociologie, psychologie en bestuur.

Arbeidsmarkt

Als criminoloog word je géén misdaadverslaggever, géén crime scene investigator en ook géén profiler. De universiteiten waarschuwen daarvoor nadrukkelijk op hun websites om teleurstellingen te voorkomen. Waarschijnlijk kom je terecht in een onderzoeks- of beleidsfunctie bij een ministerie of grote gemeente, bij een politiecorps of maatschappelijke organisaties als slachtofferhulp. Hoewel de verwachtingen redelijke zijn is de huidige arbeidsmarkt niet erg gunstig: afgestudeerde criminologen zoeken langer naar werk dan andere academici, werken vaker onder hun niveau en verdienen minder dan gemiddeld.

Locaties en toelating

Bacheloropleidingen criminologie vind je aan de Universiteit Leiden, de Amsterdamse VU en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rechtenopleidingen elders in het land bieden soms minoren of specialisaties criminologie aan.

Je kunt met elk vwo-profiel beginnen, maar je moet niet schrikken van wat statistiek. Ook moet je goed Engels én Nederlands beheersen. Dat laatste is zo belangrijk dat je zelfs een taaltoets krijgt tijdens je bachelorstudie. De opleidingen kennen een numerus fixus: de VU heeft plek voor 140 studenten, geselecteerd via een eigen procedure terwijl je in Rotterdam moet meeloten voor één van de 134 beschikbare plaatsen. Leiden neemt maximaal 145 voltijdstudenten aan en heeft plek voor vijf deeltijders. Loting bepaalt, tenzij je het pre-University College aan de UL hebt afgerond. Met dat certificaat word je direct toegelaten.

De opleiding

Bij het opstellen van het lesprogramma werken de drie opleidingen nauw samen. De basis is overal recht, psychologie en sociologie. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden als onderzoeken opzetten, analyseren rapporteren. In het tweede en derde jaar verdiep je je kennis en heb je wat keuzeruimte. Je leert kritisch nadenken over de oorzaak, preventie en bestrijding van misdaad. Je werkt veel in kleine groepen, maar sluit je opleiding af met een individueel uitgevoerd onderzoek.

De opleidingen verschillen wel van elkaar in profiel: Rotterdam richt zich sterk op de grootstedelijke problematiek, Leiden heeft een allround-benadering en VU slaat bruggen naar de psychologie, psychiatrie en linguïstiek bij het zoeken naar oorzaken van crimineel gedrag.

Na je bachelor kun je kiezen uit diverse masters, ook bij vier universiteiten die geen criminologie-bachelor hebben. Dat zijn Groningen, Utrecht, Maastricht en de UvA. Meer daarover vind je in de Keuzegids Masters.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Criminologie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Criminologie
Leiden UL nl 45 ja 143 + - - - o o o + + + 62 o
Rotterdam EUR nl 60 ja 124 + - o o o o + - o o 60 o
Amsterdam VU nl 42 ja 124 o - - o - o o o - o 52 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Net als bij de juridische opleidingen krijgt geen van de drie universiteiten bij criminologie een juichende beoordeling. Studenten vinden het studieprogramma, met weinig contacturen, niet zo uitdagend en stimulerend. Maar grote knelpunten zijn er verder ook niet.

Leiden en Rotterdam krijgen beide een redelijke waardering. Wat ze gemeen hebben is dat het eerste jaar vlot te doorlopen valt, maar verder verschillen de sterke punten. Rotterdam maakt inhoudelijk de meest solide indruk op studenten en is volgens hen ook het beste studeerbaar. Alleen is er hier wat onvrede over onduidelijke regels en studievoortgangsinformatie.

In Leiden is die informatievoorziening beter, net als de faciliteiten. Kritisch zijn de studenten over het programma en over de begeleiding door hun docenten. Tegelijk geven de deskundigen juist een pluim voor het eindniveau van afgestudeerden.

In Amsterdam (VU) is er wat meer onvrede. Daar missen de studenten variatie in werkvormen en willen ze meer feedback van hun docenten. Ze zouden ook meer aandacht verwachten voor vaardigheden zoals problemen oplossen. Gemopperd wordt er over de voorzieningen, vooral de bibliotheek.

Verwante studies

Ons advies

Voor criminologie moet je hoe dan ook naar de Randstad. Kies je op basis van kwaliteit, dan liggen Leiden en Rotterdam het meest voor de hand, maar let ook op profiel en eventueel aansluitende masters. Hou er rekening mee dat zelfstudie een zeer essentieel onderdeel is van deze opleidingen.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org