Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Economie

Wat is deze studie waard?

Blijft de euro bestaan? Redt KLM het tegenover de prijsvechters? En hoe liggen de kansen voor een jong biotechbedrijf? Als afgestudeerd econoom weet je meer over het beantwoorden van zulke vragen. Natuurlijk moet je eerst door de nodige theorie heen bijten. Maar je merkt gauw genoeg dat dit vak alles te maken heeft met de actualiteit - of het nu over de macht van Poetin gaat of over de kamerprijzen in Amsterdam. De economische wetenschap heeft ook steeds meer aandacht voor immateriële zaken. Dus wie weet kan je straks zelf bepalen wat jouw studie waard was.

Arbeidsmarkt

Economen vind je natuurlijk bij banken, verzekeraars en investeringsfondsen. Maar ook alle grote bedrijven hebben een sterke economische staf, net als de Rijksoverheid en grote gemeenten. Je kunt als onderzoeker of consultant aan het werk. En na het behalen van je lesbevoegdheid kan je ook voor de klas gaan staan.

De kansen op werk zijn beter dan tijdens de economische crisis voorspeld werd. Want ondanks massa-ontslag bij grote banken, wisten pas afgestudeerden de laatste tijd redelijk goed werk te vinden en meestal in het eigen vakgebied. Het begint vaak met een tijdelijk contract, maar wel tegen een bovengemiddeld salaris. De vooruitzichting zijn vooral voor de economische sector verbeterd. Bedrijfeconomie blijft wat onzekerder. 

Locaties en toelating

Negen universiteiten bieden opleidingen economie. De meeste zijn breed opgezet en behoorlijk massaal. Alleen Wageningen en twee opleidingen in Tilburg zijn met nog geen honderd eerstejaars kleinschalig te noemen.

De brede opleiding heet meestal ‘economie en bedrijfseconomie’: de zeven opleidingen in de tabel waar geen naam achter staat, heten zo. Wageningen noemt haar opleiding ‘economie en beleid’ en de UvA voegt een extra snufje management toe met ‘economie en bedrijfskunde’.

Vier opleidingen zijn volledig Engelstalig: Groningen, Maastricht, Utrecht en het Tilburgse economics. In Wageningen en bij de Tilburgse economie & bedrijfseconomie begint de studie in het Nederlands wordt het programma verderop ook volledig Engels. In Nijmegen en bij de UvA heb je keus tussen een Hollandse en een Engelse variant. Alleen Rotterdam, de VU en de grote Tilburgse opleiding bedrijfseconomie blijven tot nu toe vooral Nederlandstalig.

Bij veel universiteiten kan je, uiteraard met extra inzet, de studie economie met rechten combineren. En Rotterdam biedt samen met Leiden een gecombineerd programma economie en informatica aan.

Voor toelating heb je wel wiskunde nodig. Je profiel moet dus wiskunde A of B bevatten. Verder hanteren sommige opleidingen een maximum aantal eerstejaars, een numerus fixus. Daar moet je eerst een selectie doorlopen. Op dit moment geldt dat alleen voor Maastricht (400 plekken) en voor de Tilburgse economics (100 plekken). Ook in Maastricht en Tilburg is de selectie niet heel streng: dit jaar werden uiteindelijk niet eens alle plaatsen gevuld.

De opleiding

Je maakt kennis met verschillende deelgebieden binnen de economie. Bedrijfseconomie gaat over de ‘interne’ economie van bedrijven, dus bijvoorbeeld: kostprijzen, winst en verlies en het financieren van investeringen. Bij algemene of macro-economie gaat het om hele bedrijfssectoren, landen of zelfs de geldstromen over de hele wereld. Hoe wordt de welvaart in Nederland verdeeld, of wat is de invloed van een dalende olieprijs? Om zulke problemen aan te pakken, krijg je ook flink wat wiskunde en statistiek.

Later in je studie ga je je specialiseren. De logische keuze is tussen algemene en bedrijfseconomie (VU, TiU), en soms is er als derde optie internationale economie (RUG, RU). In Maastricht zijn beide opties sowieso internationaal is er nog een derde optie: management of information.

De drie grote opleidingen bij de UvA, de EUR en TiU (bedrijfseco) bieden nog meer richtingen. In Tilburg zijn het er vier, met financiële en bedrijfskundige accenten – logisch, want de TiU heeft geen aparte opleiding bedrijfskunde. In Amsterdam lopen de keuzes van breed economisch, via finance naar bedrijfskunde. En in Rotterdam is er keus uit maar liefst tien majors, plus een minor als bijvak.

Utrecht, dat nog niet zo lang een economiestudie heeft, pakt het anders aan. Daar combineer je economie naar keuze met geografie, recht of sociologie. En Wageningen biedt richtingen die passen bij zijn ‘groene’ profiel: agribusiness, milieu, ontwikkelingsvraagstukken en regionaal beleid.

Bij de meeste opleidingen is er ruimte voor een stage of buitenlandverblijf. In de masterfase specialiseer je je verder in een van de eerder genoemde richtingen, dus het loont de moeite ook het masteraanbod van de universiteiten te bekijken, bijvoorbeeld in de Keuzegids Masters.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Economie en Bedrijfseconomie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Economie en Bedrijfseconomie
 Tilburg TiU Economie en 42 ja 59 nb + ++ ++ ++ + + +++ ++ o 86 +++
Tilburg TiU en 42 nee 90 + + + + o o + + + o 74 +
Wageningen UR Economie en beleid nl+en 36 nee 50 nb o + + o + ++ + ++ o 74 +
Maastricht UM en 47 ja 335 o - + - ++ o + + + + 70 +
Groningen RUG en 45 nee 428 + o o o o o + + + o 68 +

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

We vergelijken de opleidingen op basis van hun prestaties en de kwaliteitsoordelen van vooral studenten. Het eerste wat dan opvalt, is dat de drie kleinschalige opleidingen de hoogste waardering krijgen. De Engelstalige economics in Tilburg, met selectie aan de poort, lijkt alleen maar tevreden studenten te hebben. En ook Wageningen plus de andere kleinschalige TiU-bachelor krijgen een positieve beoordeling across the board.

Bij de andere, meer massale, economiestudies zijn er flinke verschillen in kwaliteit. De faciliteiten en de informatievoorziening zijn bijna nergens een knelpunt, maar de waardering voor het onderwijs en de docenten loopt flink uiteen. Bovendien zien we grote verschillen in doorstroming na het eerste jaar: bij de VU haakt na een jaar de helft van de studenten al af, terwijl Groningen maar één op de vijf afhakers telt. Door die gunstige doorstroming en een degelijke organisatie komt Groningen zonder veel lof voor de onderwijsinhoud toch positief uit de bus.

Alleen Maastricht steekt hier bovenuit. Deze opleiding heeft als enige een echt positief expertoordeel, vooral vanwege de variatie in werkvormen. Ook de studenten zijn erg tevreden over de aandacht voor ‘vaardigheden’. Wel ligt er veel nadruk op zelfstandigheid en dat betekent ook: minder contact met docenten. Ondanks dit minpunt komt Maastricht van alle grootschalige economiestudies als beste uit de test.

Drie andere grote economie-opleidingen vormen kwalitatief de middenmoot. Op die van Tilburg valt het minste aan te merken. Nijmegen kent meer uitval in het eerste jaar en voor Rotterdam geldt dat nog sterker. Bovendien lijkt het onderwijs daar wat schools.

Utrecht en de twee Amsterdamse opleidingen hebben duidelijk meer knelpunten. De studenten zijn er kritischer over het onderwijs en na een jaar zijn er ook (veel) meer studenten afgehaakt.

Verwante studies

Ons advies

Net als voorheen krijgen de kleinschalige opleidingen in Tilburg en Wageningen de hoogste waardering. Wie bewust voor een van deze drie kiest, zit gewoon goed. Maar als je een brede economie-opleiding zoekt, zijn ook Maastricht en Groningen aanraders. Houd bij de UM wel rekening met de selectie én met het aparte onderwijsmodel. In de Randstad is Rotterdam de meest solide opleiding, met bovendien veel keuzemogelijkheden. De uitval in het eerste jaar is hoog, maar daar is de EUR niet uniek in.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org