Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Econometrie

Spelen op zeker

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Econometrie en operationele research
  • ActuariŽle wetenschappen

Kun je op basis van spelersstatistieken en uitslagenlijstjes de ideale opstelling van FC Barcelona berekenen? Econometristen kunnen dat! Of in elk geval kunnen ze een wiskundig model maken dat op basis van cijfers de beste opstelling weergeeft. In de praktijk modelleren econometristen vooral economische ontwikkelingen. Zoeken naar zekerheid is dan de opdracht. 

Arbeidsmarkt

Ook wat hun eigen toekomst betreft spelen econometristen op zeker: de meesten van hen vinden een baan en komen terecht bij banken, verzekeraars of vermogensbeheerders, maar ook bij ministeries, grote gemeenten, vakbonden of werkgeversorganisaties. Weer een andere kant is het advieswerk of het beleidsonderzoek. Met je kennis van wiskundige modellen kun je ook werken voor luchtvaartmaatschappijen of vervoersbedrijven. Het gemiddelde salaris voor starters ligt erg hoog en er is veel werk op universitair niveau.

Locaties en toelating

Econometrie kun je aan zes universiteiten studeren. Omdat de opleiding veel rekenwerk bevat, is wiskunde B een harde eis aan je vakkenpakket. In Maastricht en Groningen krijg je al het onderwijs in het Engels en in Tilburg een fors deel. Aan de EUR kun je kiezen voor Nederlands of Engels als instructietaal.

De UvA heeft naast econometrie ook actuariële wetenschappen. Sinds vorig jaar kent Groningen een numerus fixus: na een selectie blijven er maximaal 100 studenten over die mogen starten.

De opleiding

De eerste twee jaar krijg je basisvakken als statistiek en wiskunde, micro- en macro-economie, operations research, actuariaat, wiskunde en statistiek. Ook leer je programmeren en werken met relevante software.

De kern van de opleiding is in grote lijnen overal hetzelfde. Wiskundige econometrie gaat over het modelleren van vooral financiële en economische aangelegenheden: een prijsverhoging leidt tot meer inkomsten per verkochte eenheid, maar ook tot een lagere verkoop. En een belastingverhoging levert extra inkomsten voor de overheid, maar drukt de koopkracht van de burgers. Operations research is meer logistiek gericht: hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de honderden vliegtuigen van een luchtvaartmaatschappij elke dag met een voltallige bemanning op de juiste tijd op het juiste vliegveld staan?

De meeste universiteiten hebben actuariaat als een afstudeerrichting, maar aan de UvA is actuariële wetenschappen een aparte studie. De insteek is financieel. Je berekent premies voor pensioenen, risico’s van verzekeringen of de opbrengsten van beleggingen.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Econometrie en Operationele Research
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Econometrie en operationele research
Groningen RUG en 45 ja 102 o o + o o + + ++ o o 70 +
Maastricht UM en 47 nee 81 + o + o + o o + o + 70 +
Rotterdam EUR nl 60 nee 303 - + ++ + o o - + - o 64 o
Tilburg TiU nl+en 42 nee 78 - o + o o o o + + o 64 o
Amsterdam UvA nl 42 nee 150 - - o + o - o o + o o 58 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Er bestaat wel enig verschil in kwaliteit tussen de opleidingen, maar overeenkomsten zijn er ook. Zo vinden de studenten (bijna) overal dat hun opleiding interessante lesstof op een stimulerende manier aanbiedt. Problemen oplossen en flink kritisch denken leer je ook overal. Aan de minzijde staat dat het eerste jaar nogal eens een struikelblok vormt.

Groningen en Maastricht onderscheiden zich. De noorderlingen leren goed onderzoek doen en vinden hun opleiding prima georganiseerd. De zuiderlingen krijgen complimenten van de experts voor de docenten en het gerealiseerde eindniveau. Bovendien is het eerste jaar goed door te komen.

Rotterdam wint op inhoud en docenten, maar studenten vinden dat ze veel te weinig studiepunten krijgen voor het vele werk dat ze doen. Ook schieten de voorzieningen tekort. Beide Amsterdamse opleidingen kampen met laag gewaardeerd vaardighedenonderwijs. Actuariële wetenschappen heeft deskundige docenten, een interessant programma en je leert er goed onderzoek uitvoeren.

Verwante studies

Ons advies

De Engelstalige programma’s uit Groningen en Maastricht gaan aan kop. Wat inhoud en docenten betreft is Rotterdam ook prima, net als actuariële wetenschappen in Amsterdam.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org