Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Bedrijfskunde

Orde op zaken stellen

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Bedrijfskunde
  • Technische bedrijfskunde
  • Bedrijfs- en consumentenwetenschappen

Een wat ongrijpbaar leenwoord in de Nederlandse taal is ‘management’. We gebruiken het voor van alles en nog wat: bedrijfsmanagement, relatiemanagement, vrijetijdsmanagement en risicomanagement; het kan alle kanten op. Management heeft te maken met leiding geven aan mensen of processen. De opleidingen bedrijfskunde (in het Engels: business management) zijn breed en bijna ongrijpbaar. In dit hoofdstuk portretteren we ze toch.

Arbeidsmarkt

Met de brede opleiding bedrijfskunde kun je in allerlei sectoren terecht, maar een leidinggevende positie krijg je niet zomaar. Je begint vaak uitvoerend. Er zijn ook veel banen te vinden in de consultancy: je geeft als adviseur van buitenaf advies aan bedrijven. Een eigen zaak beginnen is beslist ook een optie. De afgelopen jaren kwamen afstudeerders relatief makkelijk aan een baan. Het werk betaalt goed, maar is lang niet altijd op universitair niveau. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn wat minder gunstig.

Locaties en toelating

Rotterdam, Nijmegen, Groningen en de Amsterdamse VU bieden reguliere bedrijfskunde-opleidingen aan en de Open Universiteit heeft het als afstandsstudie waarbij je zelf je tijd indeelt. Om toegelaten te worden tot een opleiding bedrijfskunde heb je wiskunde A of B nodig. Engels is voor alle programma’s sterk aan te bevelen en is voor een groot deel van de vakken in Groningen zelfs pure noodzaak. In Nijmegen kun je kiezen voor een Engelstalige opleidingsvariant.

Groningen, Nijmegen en de VU hebben een numerus fixus. Ze laten respectievelijk maximaal 400, 320 en 400 studenten toe. Bij de RUG en de VU moet je meedoen aan een selectieprocedure. In Nijmegen moet je loten, tenzij je de track international business administration wilt volgen. Daarvoor is een selectieprocedure.

In Groningen kun je ook technische bedrijfskunde studeren, net als in Eindhoven en Enschede. Omdat de opleiding meer bètavakken bevat, moet je wiskunde B in je pakket hebben. Voor de studie bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen voldoet wiskunde A om te worden toegelaten. Het onderwijs is deels in het Nederlands, deels in het Engels.

De opleiding

Als bedrijfskundige moet je van allerlei processen binnen een bedrijf verstand hebben. In de bachelor leer je dus veel over administratie, financiën, personeelsbeleid, ondernemingsrecht, productie, inkoop, marketing en logistiek. Je krijgt wiskunde en statistiek, maar leert ook presenteren en rapporteren. De opleidingen hebben ieder een eigen profiel.

De Rotterdamse opleiding is erg grootschalig: ieder jaar beginnen een kleine duizend eerstejaars. Na je brede opleiding kun je verder studeren in maar liefst twaalf masters, uiteenlopend van verandermanagement tot finance en human resources tot logistiek. Bedrijfskunde in Groningen studeer je half in het Engels en half in het Nederlands. Na het eerste jaar kies je uit een van de drie tracks accountancy & controlling, business & management of technology management.

De Nijmeegse opleiding biedt de 400 eerstejaars een Nederlands en een Engels programma. Het Engelse traject is gericht op cultuur en organisatieprocessen. In het Nederlandse kies je voor sociale wetenschappen & interventie, dan wel voor economie & accounting. Bedrijfskunde aan de VU is weer net iets kleinschaliger, met zo’n 300 eerstejaars. Na anderhalf jaar brede basis begin je keuzes te maken. De VU profileert zich als de opleiding voor de zakelijke dienstverlening. De Open Universiteit biedt een heel andere vorm van studeren. Je werkt thuis en doet alleen tentamen in studiecentra verspreid door het land. De brede opleiding sluit aan op masters in procesmanagement en IT.

Technische bedrijfskunde is praktischer van aard. Je leert technologie in te zetten voor de productie, logistiek of ICT van bedrijven. Wiskunde staat aan de basis van veel techniek en zal daarom regelmatig terugkomen. Deze drie ingenieursopleidingen leggen de nadruk op het modelleren, analyseren, organiseren, berekenen en ontwerpen van bedrijfsprocessen. Je leert processen binnen een bedrijf verbeteren: hoe kun je technologische innovaties inzetten om producten beter te maken? Hoe kan de logistiek (van grondstof naar eindproduct) zo efficiënt mogelijk? Hoe zet je ICT in binnen een organisatie? Bij de Engelstalige variant in Groningen kies je voor de richting procestechnologie of logistiek. Eindhoven en Enschede bieden vrije ruimte om te kiezen voor verdieping of verbreding.

De Wageningse opleiding combineert bedrijfskunde met consumentenwetenschappen. Dat behelst ook aspecten van communicatie, gedragseconomie en sociologie. Wat willen mensen? Waarom gedragen ze zich zoals ze doen? En wat betekent dat voor bedrijven? In het tweede jaar kies je voor de specialisatie bedrijf of consument.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bedrijfskunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bedrijfskunde
Open Universiteit (afst) nl nvt nee 69 nb nvt + o + + + o + o 68 +
Groningen RUG nl+en 45 ja 757 o - o o o o + + o + 64 o
Nijmegen RU nl+en 42 ja 380 o o - - o o o o o + 58 o
Rotterdam EUR nl 60 nee 921 - o o - o o o + - + 58 o
Amsterdam VU nl 42 ja 305 - o - - - - - o - o 46 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Kijkend naar de kwaliteit van dit soort grootschalige en vrij praktisch ingestoken opleidingen zijn we extra alert op bepaalde karakteristieke knelpunten. Met zoveel studenten zijn de voorzieningen vaak een heikel punt, met name waar het de onderwijsruimtes en plekken voor zelfstudie betreft. Ook de begeleiding door en feedback van docenten komt bij grote studies vaker in de knel. Dat zien we in de tabel inderdaad soms terug.

Opvallend is dat het afstandsprogramma van de Open Universiteit zich positief profileert. De studenten zijn te spreken over het niveau van de stof en de werkvormen. Ook leren ze erg goed argumenteren. De docenten van deze afstandsopleiding krijgen de hoogste waardering voor didactische kwaliteiten én het geven van feedback. Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid ‘docenten uit de praktijk’ die naast hun baan lesgeven aan de OU.

Groningen, Nijmegen en Rotterdam volgen op korte afstand met gemiddelde totaalscores. De deskundigen complimenteren alle drie de programma’s met de goede docenten en het eindniveau van studenten. De studenten zien het anders. De Groningers delen wel wat complimenten uit, maar niet op inhoudelijke punten. In Rotterdam en Nijmegen is er kritiek op de gebrekkige begeleiding door de docenten.

Verder zijn met name de faciliteiten bij de EUR een verbeterpunt, hetgeen bij zulke grote studentenaantallen eigenlijk geen verbazing wekt. Aan de VU leeft onvrede over zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten. Ook is het hard werken voor je studiepunten.

De technische opleidingen scoren hoger dan de algemene opleidingen. Het eerste jaar is goed door te komen en bij allemaal zijn de voorzieningen op orde. Eindhoven en Enschede hebben het vaardighedenonderwijs wat beter voor elkaar dan Groningen. In de ogen van de studenten van deze laatste universiteit mag de deskundigheid van de docenten technische bedrijfskunde worden opgeschroefd.

Het Wageningse bedrijfs- en consumentenwetenschappen ligt goed bij de studenten. Ze prijzen de manier waarop ze leren communiceren en zelfstandige onderzoek doen. Ook organisatorisch draait de opleiding prima.

Verwante studies

Ons advies

Bij bedrijfskunde is heel veel te kiezen in breedte, diepte en opleidingscultuur. Bereid je voor op de massaliteit van de opleidingen. De Open Universiteit is het overwegen zeker waard als je al werkt of om andere reden een thuisstudie zoekt. Denk ook eens aan de Wageningse opleiding of technische bedrijfskunde.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org