Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

International Business

Zakenreizigers

Het doen van zaken is tegenwoordig een internationale aangelegenheid. Zakenmensen vliegen van hot naar her of vergaderen online met Abu Dhabi, Tokio en New York. Als de economie in China een procentpunt krimpt, levert dat bedreigingen én kansen op voor ondernemers in Mexico, Nederland of op de Bermuda’s. International Business bereidt je voor op die wereldwijde dynamiek.

Arbeidsmarkt

De internationale zakenmarkt is groot. Je vindt werk bij grote multinationals, middelgrote exportfirma’s of kleine, specialistische ondernemingen. Je kunt bij de Rijksoverheid terecht, of juist je eigen bedrijf starten. De meeste afgestudeerden vinden binnen anderhalf jaar werk en vaak verdienen ze behoorlijk goed. Toch is een waarschuwing ook op z’n plaats: er komt maar langzaam een einde aan de crisis, dus voor echt gunstige vooruitzichten is het nog te vroeg.

Locaties en toelating

International business vind je aan zes universiteiten: Rotterdam en Tilburg hebben een lange historie in de economische hoek, Maastricht is vanaf de oprichting Europees/internationaal georiënteerd en de VU en Groningen zijn brede universiteiten. Ook de technische universiteit in Twente biedt de opleiding. In Nijmegen kun je de Engelstalige track IBA binnen de ‘gewone’ opleiding bedrijfskunde volgen (zie artikel bedrijfskunde). De meeste universiteiten hanteren de naam international business administration (IBA), maar Maastricht en Groningen noemen het international business (IB).

Wiskunde A of B is overal noodzakelijk. Op Rotterdam en Enschede na hebben alle opleidingen bovendien een numerus fixus. Bij deze opleidingen moet je een selectieprocedure doorlopen om te worden toegelaten.

De opleiding

De basisvakken bij IB(A) verschillen niet veel van bedrijfskunde: je volgt statistiek en onderzoeksmethoden, leert boekhouden en krijgt inzicht in (internationale) financiële markten. Personeelsmanagement, marketing en logistiek staan ook op het programma, net als vaardigheden als rapporteren en presenteren. Ook is er aandacht voor internationaal recht en leer je omgaan met cultuurverschillen. Alle onderwijs is in het Engels. Amsterdam, Groningen en Maastricht verplichten een periode in het buitenland. Elders is dat optioneel.

De opleidingen presenteren zich verschillend: Tilburg is relatief kleinschalig en legt de nadruk op teamwork, groepsopdrachten en ethisch ondernemen. De VU is zelfs nog iets kleiner en benadrukt de vorming tot professional, academicus én verantwoord burger. Wellicht tonen Tilburg en de VU in deze benaderingen hun kerkelijke wortels. In Twente is de technologische omgeving van belang: je wordt zelf geen ingenieur, maar maakt wel duidelijk kennis met de zienswijze van ingenieurs.

De grote Groningse opleiding noemt sociologie, economie en recht als de basis voor het programma.

Rotterdam, nog omvangrijker, profileert zich als een brede opleiding en pronkt met studenten uit 55 verschillende landen. Maastricht is de grootste opleiding. Probleemgestuurd onderwijs, groepsopdrachten en op onderzoek gebaseerd leren zijn de uithangborden.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
International business administration
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
International business administration
Tilburg TiU IBA en 42 ja 174 ++ o + - o o + + + o 70 +
Maastricht UM IB en 47 ja 668 + - o - - ++ o o + + ++ 68 +
Rotterdam EUR IBA en 60 nee 503 ++ - o - + o o + o + 66 +
Groningen RUG IB en 45 ja 408 o o o - + o o + o nb 62 o
Amsterdam VU IBA en 42 ja 144 + o - - - - o o o o o 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De docenten blijven het zwakke punt van de opleidingen international business, zowel wat hun deskundigheid als hun lesgevende capaciteiten betreft. Hoewel bijna alle opleidingen hun band met onderzoek benoemen, prijzen studenten nergens de wetenschappelijke vorming.

Experts zijn zeer enthousiast over Maastricht en prijzen ook Rotterdam. De studenten zijn het daar wel mee eens, maar maken vooral ook Tilburg een hoop complimenten. De lesstof is daar van hoog niveau, het programma zit goed in elkaar en ook de organisatie voldoet prima. Tilburg en Rotterdam hebben beide een eerste jaar dat heel goed door te komen is.

Maastricht scoort bij de studenten hoog op beroepsvaardigheden en leren oplossen van problemen. Amsterdam en Enschede komen, vanwege respectievelijk het vaardighedenonderwijs en de zwaarte van de studie, uit onder het gemiddelde. Groningen doet het met beide studies goed.

Verwante studies

Ons advies

Maastricht en Rotterdam eindigen weer hoog maar Tilburg voegt zich daar nadrukkelijk bij. Houd bij je keuze ook rekening met de sfeer en omvang van de opleiding en wees niet teleurgesteld als de docenten tegenvallen.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org