Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Culturele Antropologie

Mensenstreken

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Culturele antropologie
  • Internationale ontwikkelingsstudies

Bij antropologie denken veel mensen aan wetenschappers die een tijd lang bij een stam in een hutje gaan wonen en zo onderzoek doen. Moderne antropologen doen veel meer dan dat: ze onderzoeken op allerlei manieren groepen binnen de maatschappij, van voetbalsupporters tot bejaarden en van vluchtelingen tot beursspeculanten.

Arbeidsmarkt

Antropologen kunnen aan de slag als onderzoeker of beleidsmedewerker. Nogal wat antropologen komen terecht bij gemeentes of bij non-gouvernementele organisatie zoals Warchild of Oxfam Novib. Adviseur bij een bedrijf, vakbond of museum worden kan ook. Tot nu toe moesten afstudeerders rekening houden met een relatief lange zoektocht naar werk. Toch laten de prognoses voorzichtig een iets rooskleuriger arbeidsmarkt doorschemeren. Maar voor nu zijn de verdiensten vaak laag en werk je meestal onder je niveau.

Locaties en toelating

Voluit heet de studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Je kunt op vijf plekken terecht. In Wageningen vind je het verwante internationale ontwikkelingsstudies. Alle profielen geven toegang zonder aanvullende eisen. Alleen in Wageningen is wiskunde verplicht.

De opleiding

Antropologie en sociologie lijken op elkaar: beide bestuderen gedrag in groepen. Veel vakken komen dan ook overeen. In de eerste twee jaar bestudeer je belangrijke theorieën en leer je essentiële wetenschappelijke vaardigheden als rapporteren. Ook is er ruimte voor sociologische en antropologische thema’s als criminaliteit en geweld, globalisering, religie en politiek.

Vanaf het derde jaar kies je een specialisatie. Naast bepaalde thema’s hebben de universiteiten ook ieder hun regionale expertise. Utrecht heeft veel aandacht voor Latijns-Amerika en je kunt je onder andere bezighouden met geweld, conflicten, misdaad en verzoening. Afrika en Zuidoost-Azië staan centraal in Leiden. Aan de Amsterdamse UvA (met veel kennis over Europa) kun je je verdiepen in moslim- of jeugdcultuur, stadsantropologie en medische antropologie. De VU biedt een vrije profileringsruimte. In Nijmegen kies je voor antropologie of ontwikkelingsstudies. Een buitenlandstage is overal vaste prik. Zo leer je participerend observeren: leven en werken met de groep en cultuur die je onderzoekt.

Bij internationale ontwikkelingsstudies zijn armoede, voedselzekerheid en duurzaamheid belangrijke thema’s. Na het tweede jaar kies je een specialisatie richting sociologie, economie of communicatie, technologie & beleid.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Culturele antropologie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Culturele antropologie
Amsterdam VU nl 42 nee 62 nb - + + o + o o o o 64 o
Leiden UL nl 45 nee 86 + - o o o ++ o o - o 62 o
Amsterdam UvA nl 42 nee 123 - - o + o + o o - - + 58 o
Nijmegen RU nl 42 nee 56 + o - - - + - o + o 58 o
Utrecht UU nl 45 nee 78 - - o o - o - o o + 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De opleidingen culturele antropologie ontlopen elkaar niet veel in totaalscore en komen allemaal op of net onder het wo-gemiddelde uit. Op detailniveau zien we ook vooral overeenkomsten: het (lage) aantal contacturen is vaak een punt van kritiek. Het vaardighedenonderwijs en de spreiding van de studielast over het collegejaar geven evenmin aanleiding tot grote tevredenheid. Een positieve overeenkomst is dat bij vier van de vijf opleidingen de wetenschappelijke vorming applaus krijgt.

De experts zijn met name van de UvA en UU gecharmeerd, vanwege een goed programma en dito docenten. De Amsterdammers hebben echter de voorzieningen niet op orde en Utrecht krijgt van de studenten op verschillende punten kritiek. Elders in Amsterdam, aan de VU, vinden we het inhoudelijk meest stimulerende onderwijs. Leiden heeft de meest geprezen wetenschappelijke voorbereiding en Nijmegen wint bij de voorzieningen.

Het Wageningse internationale ontwikkelingsstudies is wellicht te praktisch om veel waardering te krijgen voor de wetenschappelijke vorming, maar verder zijn er wel complimenten van zowel studenten als experts.

Verwante studies

Ons advies

Kijk vooral naar specialisaties en contacten met bepaalde streken of culturen om je keuze te bepalen. En probeer goede stageplekken te vinden die je helpen praktijkvaardigheden op te doen en je kans op een baan vergroten. Wil je meer praktisch werken, dan is Wageningen een goede keuze.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org