Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Gezondheidswetenschappen

Voor een vitaal volk

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Gezondheidswetenschappen
  • Bewegingswetenschappen

Als gezondheidswetenschapper behandel je geen patiënten, maar bestudeer je de gezondheid van groepen mensen. Hoe komt het dat we steeds dikker worden en hoe kun je kinderen verleiden tot een gezondere leefstijl? Bewegingswetenschappers onderzoeken hoe het menselijk lichaam beweegt, en alles wat daarop van invloed is. Hoe beweeg je het snelst door of over het water? Maar ook: waarom helpt bewegen tegen alzheimer?

Arbeidsmarkt

De opleidingen gezondheids- en bewegingswetenschappen leiden je, met uitzondering van fysiotherapie in Amersfoort, niet op tot een concreet beroep. Daardoor is het werkveld breed. Zo werken alumni als bijvoorbeeld beleids- of adviesmedewerker in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, bij gezondheidsorganisaties als het Rode Kruis of Oxfam Novib of als projectleider om een nieuw zorgconcept te implementeren. Afgestudeerden vinden dat hun studie goed aansluit op de arbeidsmarkt. Tweederde van hen heeft binnen anderhalf jaar een baan gevonden, maar het valt te betwijfelen of dat zo blijft; de vooruitzichten zijn minder gunstig. 

Locaties en toelating

In ons overzicht vallen er zeven opleidingen onder de noemer gezondheidswetenschappen. Je vindt er twee in Maastricht, waarbij de reguliere opleiding de breedst georiënteerde is. De variant European public health richt zich op volksgezondheid vanuit Europees oogpunt. Gezondheidswetenschappen van de VU heeft een duidelijke biologische insteek en gezondheid & leven is nog sterker bètagericht. In Rotterdam ligt de focus op beleid en management, terwijl Enschede zich onderscheidt op het gebied van management en technologie. Bij de WUR ligt de nadruk op maatschappij, economie en politiek.

Bewegingswetenschappen kun je volgen in Groningen en aan de VU. Voor topsporters hebben beide opleidingen speciale regelingen. In Amersfoort heb je sinds kort de mogelijkheid om op universitair niveau fysiotherapie te studeren op de SOMT University Campus. Omdat dit een particuliere instelling is, ligt het collegegeldtarief flink hoger.

De reguliere gezondheidswetenschappen en European public health staan open voor alle vwo-profielen. Voor de variant in Wageningen heb je hoe dan ook wiskunde A of B nodig. Gezondheid & leven aan de VU is toegankelijk als je het profiel N&G hebt of een ander profiel met biologie, schei- en wiskunde. Bewegingswetenschappen vereist het profiel N&G met natuurkunde of N&T met biologie.

De opleiding

Wat de grote variatie aan opleidingsvarianten met elkaar gemeen hebben, is dat het eerste jaar bedoeld is om de brede structuur van de gezondheidszorg bloot te leggen. Ook begin je met het ontwikkelen van wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden.

In het tweede en derde jaar komen de specialisaties van de reguliere opleidingen steeds meer tot uitdrukking. Bij gezondheidswetenschappen in Maastricht kies je uit de richtingen beleid, biologie, preventie of geestelijke gezondheidszorg. Het tweede jaar van Rotterdam richt zich op kwaliteit en doelen, beleidsvraagstukken en integrale zorg. In Enschede leer je projectmatig gebruik te maken van technologie en onderzoeksmethoden voor in de gezondheidszorg.

Wageningen gaat na het eerste jaar verder de diepte in met vakken op het gebied van communicatie, gedrag en onderzoek. Bij European public health in Maastricht ga je volgens het principe van probleemgestuurd onderwijs (PGO) aan de slag met realistische casussen. Er is een geval van de besmettelijke ziekte tuberculose ontdekt bij iemand die veel reist. Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid? Welke internationale maatregelen moeten er worden genomen?

Bewegingswetenschappen in Groningen biedt van het begin tot het einde een grote verscheidenheid aan vakken. Denk aan wiskunde en biomechanica, maar later bijvoorbeeld ook inspanningsfysiologie en toegepast onderzoek. Aan de VU richt je je voor een belangrijk deel op onderzoek. Computervaardigheden, meetmethodes, maar ook vakkundig presenteren komen hierbij aan bod.

De universitaire bachelor fysiotherapie in Amersfoort is nieuw en de enige in zijn soort. Het competentiegerichte onderwijs laat jou voor een groot deel zelfstandig werken aan klinische problemen. Je eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, communiceren en maatschappelijk handelen, staat hierbij centraal.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Gezondheidswetenschappen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Gezondheidswetenschappen
Wageningen UR Gezondheid en maatschappij nl+en 36 nee 74 ++ - o o o + ++ + ++ o 74 +
Maastricht UM European public health en 60 nee 110 ++ o o - + o o - - ++ + 66 +
Maastricht UM Gezondheidswetenschappen nl 60 nee 302 o o o - o o o - - o + 56 o
Amsterdam VU Gezondheid en leven nl 42 nee 346 - - o o - o o o - - + 52 -
Enschede UT Gezondheidswetenschappen nl 45 nee 46 ++ + - - - - - - o - - - o ++ 52 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

In de gezondheidswetenschappen zien we een paar degelijke opleidingen. Tegelijk zijn er veel studies met behoorlijk wat knelpunten. De experts van de NVAO zijn prima tevreden, maar de studenten klagen bij de meeste universiteiten over de prestaties van de docenten en de informatievoorziening. De doorstroom van eerstejaars varieert sterk per opleiding.

Over twee gespecialiseerde studies in Wageningen en Maastricht wordt positief geoordeeld. Beide kennen weinig uitval en vooral de kwaliteit van de onderwijsruimtes is er volgens de studenten dik in orde. Van studievertraging aan de WUR is nauwelijks sprake, maar het aantal contacturen zou wat opgeschroefd mogen worden. Limburgse studenten klagen over trage bekendmaking van en wijzigingen in het rooster en zijn niet erg enthousiast over hun onderwijzers.

De studenten van de reguliere Maastrichtse gezondheidswetenschappen zijn het over deze laatste twee punten helemaal met hun universiteitsgenoten eens. Verder scoort deze opleiding gemiddeld. Rotterdam en Enschede hebben net iets meer werk aan de winkel, willen zij hun studenten tevreden stellen. In de Maasstad is behoefte aan meer onderwijs in communicatieve vaardigheden, terwijl ze in Twente naar eigen zeggen niet veel beroepservaring opdoen. Verder zou het de UT-opleiding ontbreken aan een degelijke programma-inhoud en hierop afgestemde toetsing en beoordeling.

Studenten uit Amsterdam hebben kritiek op alle drie de opleidingen die de VU in dit vakgebied aanbiedt. De reguliere gezondheidswetenschappen zou een laag niveau stof hebben en een weinig samenhangend programma. Ook vinden de studenten informatie over regels en procedures onduidelijk. Gezondheid & leven kent een erg hoog uitvalspercentage van eerstejaars. Het vaardighedenonderwijs bij bewegingswetenschappen van de VU scoort laag, vooral op het gebied van communicatieve skills. De faciliteiten zijn bij iedere opleiding aan een opknapbeurt toe, aldus de studenten.

Verwante studies

Ons advies

Goed nieuws voor studiekiezers met een bijzondere interesse in de maatschappelijke en internationale aspecten van volksgezondheid. Respectievelijk Wageningen en Maastricht voorzien je op die gebieden van een zeer degelijke opleiding. Bij de Limburgse universiteit ben je ook aan het juiste adres voor de reguliere opleiding gezondheidswetenschappen. Kiezen voor een opleiding aan de VU lijkt minder vanzelfsprekend.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org