Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Diergeneeskunde

Beestenbelang

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Diergeneeskunde
  • Dierwetenschappen

Werken met dieren, dat is voor veel mensen een droom die uitkomt. Wil je op universitair niveau een geschikte studie volgen, dan kom je uit bij diergeneeskunde of dierwetenschap. De een zeer gewild en lastig binnen te komen, de ander een stuk kleiner en toegankelijker. Maar in beide gevallen een opleiding van goede kwaliteit.

Arbeidsmarkt

Bij diergeneeskunde word je in de eerste plaats opgeleid tot dierenarts. Dierwetenschappers vind je vooral in het bedrijfsleven, zoals de veevoeder- en de farmaceutische (diergeneesmiddelen-) industrie. Ook overheden vragen om dierwetenschappers, bijvoorbeeld om wetgeving te ontwikkelen rond dierenwelzijn en milieubescherming. De arbeidsmarkt in deze sector is gunstig: er is weinig werkloosheid en bijna iedereen vindt een baan op wo-niveau. Het startsalaris van een dierenarts of -wetenschapper ligt op het gemiddelde salaris van beginnende academici.

Locaties en toelating

De enige opleiding diergeneeskunde vind je in Utrecht. Dierwetenschappen kun je in Wageningen studeren. Eventueel kun je voor diergeneeskunde uitwijken naar België, maar houd er rekening mee dat het Vlaamse hoger onderwijs anders georganiseerd is dan het Nederlandse.

Voor toegang tot diergeneeskunde heb je het profiel N&G met natuurkunde nodig, of N&T met biologie. Er worden jaarlijks zo’n 225 studenten toegelaten. Om je een idee te geven: vorig jaar waren er bijna 700 aanmeldingen. Zelfs met goede cijfers is er dus kans op uitloting. 70 van de 225 plekken zijn gereserveerd voor de track Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid en voor die plaatsen geldt een selectieprocedure.

Dierwetenschappen heeft geen loting. Daar mag je beginnen als je een profiel N&T of N&G hebt, E&M met scheikunde of C&M met wiskunde en scheikunde.

De opleiding

Met diergeneeskunde kun je je richten op de gezondheid en ziekte van dieren, maar ook op de veterinaire volksgezondheid, zoals de bewaking van voedselkwaliteit. Tijdens het eerste jaar richt je je vooral op het dier zelf, van stofwisseling tot groepsgedrag. Daarna ga je in op thema’s over de gezondheid van dieren en volg je keuzevakken uit jouw interessegebied.

Ook werk je aan vaardigheden als klinisch redeneren en diagnostiek. Er is veel aandacht voor praktijkoefening, je oefent op zowel dode als levende dieren. Je doet bovendien ervaring op in de universiteitskliniek en op de faculteitsboerderij. Overigens ben je pas echt dierenarts als je ook de driejarige master diergeneeskunde hebt afgerond.

De opleiding in Wageningen is een ‘toegepaste dierenopleiding’, zoals de WUR het zelf zegt. Je vergaart kennis over voeding, gezondheid en welzijn van dieren die een relatie hebben tot de mens. De studie kent zes centrale thema’s: duurzame dierhouderij, diervoeding, diergezondheid en -gedrag, ziekteverspreiding en -controle, diergenetica en fysiologie van het dier. In het tweede jaar kies je een major: gericht op dieren die leven op het land of gericht op dieren die in het water leven.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Diergeneeskunde & dierwetenschappen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Diergeneeskunde
Utrecht UU nl 45 ja 226 ++ ++ + o + o - o - + 70 +
Dierwetenschappen
 Wageningen UR en 36 nee 114 + + + + o + + o + + 76 ++

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De Utrechtse studenten zijn zeer te spreken over het aantal contacturen. Er zijn wel wat klachten over de haalbaarheid van deadlines, maar een behoorlijk groot deel van de studenten haalt het eerste jaar zonder problemen. De opleiding is praktijkgericht en heeft ook aandacht voor algemene vaardigheden, zoals communiceren. Naast enthousiasme van studenten kan Utrecht ook op goedkeuring van de experts rekenen.

Ook in Wageningen zit je goed voor een programma van hoog niveau, vinden zowel studenten als experts. De docenten van dierwetenschappen krijgen daarnaast complimenten over hun uitstekende begeleiding en feedback. Er is waardering voor het leren zelfstandig onderzoek te doen, met de juiste methoden en technieken. Bovendien zit het ook met de faciliteiten, zoals de ict-voorzieningen, wel snor.

Verwante studies

Ons advies

Zowel de studenten als de experts zijn enthousiast over deze twee unieke opleidingen. De Utrechtse opleiding is pittig, maar als je erop gebrand bent de diergeneeskunde in te gaan, zet dan alles op alles om binnen te komen. Vind je een bredere en toegepaste insteek belangrijk, dan zit je bij de topopleiding in Wageningen gegarandeerd goed.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org