Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Tandheelkunde

Even doorbijten

Een goed stel hersens, pietje precies en enig inlevingsvermogen in de patiënt op de stoel. Herken je je daarin? Dan is tandheelkunde wellicht een geschikt vakgebied voor jou. Je komt niet zomaar binnen bij deze studie, maar als dat eenmaal gelukt is, zit je gebeiteld.

Arbeidsmarkt

Beginnende tandartsen sluiten zich bijna altijd aan bij een bestaande tandartsenpraktijk. Hoewel er de afgelopen jaren duidelijk minder tandartsverzekeringen werden afgesloten en er onlangs een tarievenmaximum werd ingesteld, is en blijft de werkloosheid onder tandartsen laag. Veel tandartsen gaan de komende tijd met pensioen en er studeren steeds meer vrouwen tandheelkunde, waardoor deeltijdwerken in opkomst is. Maar het meest indrukwekkend is het startsalaris: gemiddeld hoger dan alle andere universitair afgestudeerden.

Locaties en toelating

Tandheelkunde kun je studeren in Groningen, Nijmegen en Amsterdam. In de hoofdstad werken de UvA en de VU samen in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Je wordt toegelaten met het profiel N&G met natuurkunde of N&T met biologie.

Alle opleidingen hebben een numerus fixus. Aan de UvA zijn 68 plaatsen, aan de VU 60, in Nijmegen 67 en in Groningen 48. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 worden alle plaatsen ingevuld door middel van decentrale selectie, dus niet langer via loting. Met gemiddeld een 8 of hoger op je eindlijst word je direct geplaatst, maar die regel geldt waarschijnlijk dit jaar voor het laatst.

De opleiding

Tandheelkunde is een opleiding met een goed gevuld rooster. Je brengt vele uurtjes in het lab door, waar je op fantoomhoofden leert boren en tanden restaureren. Verderop in de studie oefen je op echte patiënten, natuurlijk altijd onder begeleiding. Daarnaast leer je alles over gebitsontwikkeling en de ziektes in het hoofd-halsgebied. Ook word je bijgespijkerd op het gebied van communicatie, want het informeren en gerust stellen van een patiënt hoort evengoed bij dit beroep. In Groningen en Nijmegen werk je vanaf het begin veel samen in een team met mondhygiënisten.

Na de bachelor volgt nog een driejarige masterfase voordat je je tandarts mag noemen. Daarna kun je eventueel nog verder leren voor orthodontist of kaakchirurg.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Tandheelkunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Tandheelkunde
 Nijmegen RU nl 40 ja 67 ++ * ++ + ++ o o + o o 78 ++
Groningen RUG nl 45 ja 61 ++ ++ o - ++ o - - - o + o 66 +
Amsterdam VU ACTA (met UvA) nl 42 ja 127 ++ + - - o - - o o + 60 o
Amsterdam UvA ACTA (met VU) nl 40 ja 127 ++ + - -- + - - - o + 58 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Een flinke dosis theoretische voorkennis én praktijkervaring zijn onmisbaar voor een tandarts. Dat maakt tandheelkunde op zijn zachts gezegd een pittige studie. Maar de studenten die worden toegelaten gaan ervoor: er zijn er maar heel weinig die het eerste jaar niet halen.

Nijmegen biedt al jaren een zorgvuldig uitgebalanceerd programma van excellent niveau. Maar je agenda staat er vol. Zó vol dat het aantal contacturen wel iets mag worden teruggeschroefd, vinden de studenten. De Nijmeegse docenten worden geprezen, vooral vanwege de prima begeleiding en feedback.

In Groningen klagen studenten niet over het forse aantal contacturen, maar wel over de studielast. Het aantal studiepunten komt niet overeen met de geïnvesteerde uren, de deadlines volgen zich in razend tempo op en het blijkt moeilijk om onvertraagd te studeren. Daartegenover staat dat er op het aanleren van vaardigheden niets wordt bespaard. Vooral communiceren en het opdoen van beroepservaring krijgt veel aandacht, volgens de studenten.

Studenten van de gecombineerde tandheelkundestudie van de VU en UvA zijn meer dan tevreden over de vaardigheden die zij krijgen aangeleerd. Helaas voldoen de docenten in hun ogen nog steeds niet aan de verwachtingen. Van hun deskundigheid zijn ze niet erg onder de indruk en de begeleiding valt tegen. Vergeleken met Nijmegen en Groningen blijft ook de wetenschappelijke vorming van ACTA wat achter, evenals heldere informatie over studievoortgang.

Verwante studies

Ons advies

Het zijn wederom de Nijmeegse studenten die het meest enthousiast zijn over de studie tandheelkunde. Groningen doet het overall ook prima, maar weet wel dat je er een loodzwaar programma te wachten staat. Amsterdam scoort redelijk, maar studenten zijn er op inhoudelijk vlak minder tevreden dan elders.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org