Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Farmacie

Pillen en praten

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Farmacie
  • (Bio-)farmaceutische wetenschappen

Kun je met medicatie die is afgestemd op iemands DNA bijwerkingen voorkomen? En is dat als je alles meetelt goedkoper dan standaardmedicijnen? Als apotheker probeer je geneesmiddelen zo veilig en zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Als de apotheek je niets lijkt, kun je via farmaceutische wetenschappen het geneesmiddelonderzoek in.

Arbeidsmarkt

Het apothekersdiploma stond jarenlang voor garantie op werk, met een hoog salaris. Hoewel er nog altijd elk jaar meer geneesmiddelen over de toonbank gaan, staan de inkomsten onder druk, omdat verzekeraars lagere vergoedingen betalen. Vooral kleine apotheken verkeren in zwaar weer.

Behalve als apotheker kun je ook gaan werken in laboratoria van universiteiten, ziekenhuizen of farmabedrijven. Maar ook de farmaceutische industrie krijgt te maken met kleinere winstmarges en oplopende kosten.

Locaties en toelating

Farmacie kun je studeren in Groningen en Utrecht. Wie de materie boeiend vindt, maar weinig op heeft met het apothekersvak, kan farmaceutische wetenschappen overwegen in Amsterdam (VU) of biofarmaceutische wetenschappen in Leiden.

Voor farmacie en farmaceutische wetenschappen geldt als profieleis N&T of N&G met natuurkunde. Voor biofarmaceutische wetenschappen is dat N&G of N&T met biologie. Utrecht heeft een numerus fixus en selecteert voor 270 plekken.

De opleiding

De apothekersopleiding is een mix van scheikunde, biologie en geneeskunde. Je leert alles over de belangrijkste aandoeningen en hoe medicijnen daartegen werken. Natuurlijk komt ook het echte handwerk aan bod: je leert geneesmiddelen en zalfjes bereiden en analyseert de werkzaamheid. In Groningen en Utrecht kun je na een driejarige master je apothekersdiploma halen of in de masterfase alsnog switchen naar geneesmiddelonderzoek.

Biofarmaceutische wetenschappen (BFW) in Leiden leidde tot nu toe uitsluitend onderzoekers op, maar vanaf 2016 kun je ook hier een masteropleiding farmacie volgen, als die definitief goedkeuring krijgt van de keuringsinstantie NVAO. Een deel van de studenten biofarmaceutische wetenschappen stroomt dan via een speciaal traject in de bachelor gelijk door naar de beroepsopleiding voor apotheker.

Farmaceutische wetenschappen aan de VU is chemisch getint. De focus ligt er op het ontwerpen van nieuwe moleculen als mogelijke nieuwe medicijnen.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Farmacie & farmaceutische wetenschappen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Farmacie
Groningen RUG nl 45 nee 131 - ++ + o o + - + + o 68 +
Utrecht UU nl 45 ja 217 - + - - - o + - - - - o o 48 -
(Bio-)farmaceutische wetenschappen
Leiden UL Bio-farmaceutische w. nl 45 nee 220 o ++ - - o + - - - o ++ 60 o
Amsterdam VU Farmaceutische w. nl 42 nee 80 + + - o o + - - - - + 58 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De studenten noteren grote kwaliteitsverschillen tussen de twee farmaciestudies. Groningen is opnieuw favoriet, al is het verschil met Utrecht iets kleiner dan vorig jaar.

Studenten vinden de studielast zwaar en niet toevallig is de uitval in het eerste jaar op beide plekken groot. In Groningen is dat het enige minpunt, maar in Utrecht is het lijstje minpunten langer. Zo kunnen het onderwijsprogramma en de werkvormen niet tippen aan Groningen en worden de docenten laag aangeslagen op deskundigheid en het geven van feedback. De informatie is tot slot zeer onduidelijk en laat, aldus de studenten.

Bij de farmaceutische wetenschappen en dan vooral over Leiden zijn de meningen van experts en studenten opvallend verdeeld. De experts waren twee jaar terug zeer enthousiast over Leiden, wat ze een van de beste opleidingen van Europa noemden. Zij zagen er zeer gedreven docenten met een internationale onderzoeksreputatie. De studenten zijn stukken minder onder de indruk van het onderwijs. Onvrede is er bovendien over de informatievoorziening.

Bij de VU-opleiding leven weer andere klachten, over de studielast en de faciliteiten bijvoorbeeld. Ook hier waren de deskundigen weer wél dik tevreden.

Verwante studies

Ons advies

Farmaciestudenten zijn over Groningen een stuk enthousiaster dan over Utrecht. Overweeg je een studie farmaceutische wetenschappen, dan staan Amsterdam en vooral Leiden bij de experts in hoog aanzien – maar bij de studenten toch wat minder.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org