Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Biomedisch

Naar binnen kijken

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Biomedische wetenschappen
  • Voeding en gezondheid

Een nier op bestelling maken, zodat je niet meer afhankelijk bent van donornieren. Of met ‘big data’ dna-mutaties in kaart brengen, zodat we beter begrijpen hoe kanker ontstaat. Biomedische wetenschappers staan aan de vooravond van belangrijke ontdekkingen als het gaat om het begrijpen en bestrijden van ziektes.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde biomedici vinden redelijk snel een baan op niveau en naar verwachting zal dat zo blijven. De meesten komen terecht in onderzoeksbanen bij universiteiten, de farmaceutische industrie of in een ziekenhuislab. De verdiensten zijn gemiddeld voor iemand met een universitair diploma.

Locaties en toelating

Als ingangseis geldt: een exact profiel met natuurkunde én biologie. Alle opleidingen, behalve die in Maastricht, hebben tegenwoordig net als geneeskunde een numerus fixus met selectierondes, maar die zijn lang niet zo streng als bij geneeskunde. In Amsterdam (UvA en VU) wordt (deels) geloot, maar het aantal aanmeldingen is beperkt. Als ‘eerstekeuzer’ word je dan ook vrijwel zeker geplaatst. De Wageningse opleiding voeding & gezondheid kijkt vooral naar het voorkomen van ziektes door voeding. Met een N&T- of N&G-profiel mag je hier sowieso beginnen.

De opleiding

In het eerste jaar van de opleiding biomedische wetenschappen leer je alles over cellen, moleculen, genen en het menselijk lichaam. De opleiding staat al gelijk in het teken van onderzoek en een groot deel van je tijd voer je experimenten uit in het lab of maak je modellen achter de computer.

Tussen de opleidingen bestaan accentverschillen. De Leidse opleiding ligt dicht tegen de kliniek aan: studenten zien er zelfs patiënten, net als bij geneeskunde. In Nijmegen volg je een groot deel van het eerste jaar samen met geneeskundestudenten. De Amsterdamse opleidingen zijn wat meer biologisch gekleurd. En Wageningen is een buitenbeentje: hier staat voeding centraal en je kijkt ook op bevolkingsniveau naar gezondheid. Je krijgt er veel statistiek en epidemiologie.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Biomedische wetenschappen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Biomedische wetenschappen
Nijmegen RU nl 42 ja 129 + ++ + o o + + o + o 74 +
Leiden UL nl 45 ja 80 o + ++ + + + o + - o 72 +
Utrecht UU nl 45 ja 175 o + + + o + + o + o 72 +
Amsterdam UvA nl 42 ja 173 - ++ o o + + o - o + 66 +
Maastricht UM nl nvt nee 158 - o o - + o o - - o o 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Het aanleren van een wetenschappelijke houding en onderzoeksmethodes gaat overal goed, blijkt uit de studentenenquête, van deze researchopleidingen hadden we niet anders verwacht. Toch maakt het veel uit waar je gaat studeren, als je op het oordeel van de studenten afgaat. Een topopleiding is voeding en gezondheid in Wageningen, geprezen door studenten én experts.

Kijken we alleen naar biomedische wetenschappen dan vind je de beste docenten en de beste onderwijsprogramma’s in Nijmegen, Leiden en Utrecht. Nijmegen biedt veel lesuren plus de meeste kans om het eerste jaar te overleven. Het kleinschalige Leidse onderwijs is van het allerhoogste niveau, maar de studielast mag er wat beter gespreid en de faciliteiten schieten soms tekort. Utrecht doet het eigenlijk over de hele linie goed.

Van de overige opleidingen maakt de UvA een gedegen indruk, al is hier wel wat meer uitval in het eerste jaar. Een kritischer oordeel is er voor Maastricht en de VU. De docenten krijgen bij alle twee minder waardering: behalve lesgeven gaat ook de toetsing ze minder goed af. Bovendien komt de informatie over roosters en studievoortgang hier traag door. Maastrichts eigen kijk op onderwijs, waarbij studenten in kleine groepjes zelf actief met de stof bezig zijn, zie je wel terug in de studentenoordelen: er is lof voor de onderwijsvormen waar studenten goed leren problemen op te lossen. Keerzijde is dat het inhoudelijke niveau van de opleiding minder hoog wordt aangeslagen wordt. De VU kampt met hoge uitval in het eerste jaar en krijgt kritiek op de faciliteiten.

Verwante studies

Ons advies

Voor een goede opleiding biomedische wetenschappen moet je in Nijmegen, Leiden of Utrecht zijn. Ook de UvA biedt degelijk onderwijs. Als je de combinatie van voeding en gezondheid boeiend vindt, is Wageningen de absolute aanrader.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org