Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Sociale geografie & Planologie

Bewoonbaar verklaard

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Sociale geografie en planologie
  • Landschapsarchitectuur & ruimtelijke planning

Sociaal geografen bestuderen de bewoonde wereld. Ze zoeken naar verklaringen voor verschillen tussen plaatsen. Waarom groeit de ene stad uit tot een reusachtige metropool en blijft de ander juist klein? Waarom komen arme mensen bij elkaar in een wijk terecht en rijke mensen in een andere? Als praktische ingestelde wetenschappers kijken planologen hoe je dat soort verschijnselen kunt beïnvloeden of veranderen.

Arbeidsmarkt

Sociaal geografen en planologen vinden bijvoorbeeld werk bij onderzoeks- en adviesbureaus die vaak werken in opdracht van de overheid. Ook die overheid zelf is een potentiele werkgever, zowel op rijks-, provincie- als gemeentelijk niveau. De werkloosheid is gemiddeld, maar de vooruitzichten zijn op dit moment redelijk te noemen. Het startsalaris ligt net onder het gemiddelde van universitair geschoolden. 

Locaties en toelating

Sociale geografie en planologie wordt op vijf plekken aangeboden. Groningen biedt daarnaast een technische variant en Wageningen een sterk verwante ingenieursopleiding, gericht op landschap.

Alle profielen geven toegang tot sociale geografie, maar voor technische planologie is wiskunde verplicht. Voor de Wageningse opleiding heb je een natuurprofiel of een maatschappijprofiel met wiskunde en biologie nodig.

De opleiding

Sociale geografie en planologie beginnen met dezelfde inleidende vakken, maar verderop in je studie kies je voor één van beide richtingen. Aangeboden vakken zijn onder andere cartografie en fysische geografie, maar ook economie en statistiek. Specialisaties zijn bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, steden, geo-informatie of culturele geografie.

Sociale geografen bestuderen het gebruik van het land door mensen. Je kijkt bijvoorbeeld naar economische activiteit, recreatie of vervoer, en analyseert verschillen tussen landstreken, steden of wijken. Bij planologie gaat het meer om het omvormen van gebieden en het in goede banen leiden van veranderingsprocessen. Je krijgt dan ook juridische en bestuurlijke vakken.

Technische planologie in Groningen focust op water, milieu en infrastructuur. Je leert dijken, snelwegen, sluizencomplexen en andere grote werken plannen. De opleiding in Wageningen richt zich meer op het inrichten van landschappen en verbindt ecologie met economie.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Sociale geografie & planologie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Sociale geografie en planologie
Amsterdam VU Aarde en economie nl 42 nee 87 - + + o + + + + - - + 68 +
Groningen RUG nl 45 nee 119 o o o o o o + ++ o o 66 +
Groningen RUG Technische planologie nl 45 nee 71 o o o o o o o ++ o o 64 o
Nijmegen RU Geografie, planologie en milieu nl 42 nee 105 ++ o - - - o o o - o 56 o
Utrecht UU nl 45 nee 232 ++ - - o - o o - - o 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Vorig jaar bleken de voorzieningen bij nogal wat opleidingen een probleem, en eigenlijk is dat nog steeds zo. Alleen Groningse studenten hebben hier geen klachten over.

De Amsterdamse VU krijgt een compliment van de experts vanwege het hoge eindniveau van de studie. Ook studenten zijn tevreden, vooral over het vaardighedenonderwijs, maar ze hebben tegelijkertijd kritiek op de ict-faciliteiten. Daarnaast is de eerstejaarsuitval aan de hoge kant.

In Groningen heerst enthousiasme over de informatievoorziening: de regels zijn duidelijk en de roosters en roosterwijzigingen zijn tijdig bekend. In Nijmegen, Utrecht en aan de Amsterdamse UvA lukt het goed het eerste jaar af te ronden, maar toch mopperen de studenten er: naast de faciliteiten zijn ook de opleidingsinhoud en het vaardighedenonderwijs bronnen van onvrede. In Nijmegen ligt de oorzaak bij de werkvormen, in Utrecht en Amsterdam is het niveau van de stof teleurstellend.

Bij de specialistische programma’s krijgt Wageningen royaal complimenten van zowel studenten als experts en scoort de Groningse technische opleiding gemiddeld, met opnieuw complimenten voor de informatievoorziening.

Verwante studies

Ons advies

Op inhoudelijke gronden is de VU-opleiding beslist het overwegen waard. Of de Wageningse opleiding natuurlijk! Groningen biedt ook twee degelijke programma’s aan. Denk bij je keuze ook aan specifieke afstudeertrajecten of specialisaties.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org