Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Aardwetenschappen & Milieukunde

De wijde wereld in

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Aardwetenschappen
  • Bodem, water en natuurbeheer
  • Milieuwetenschappen

Wat kunnen we leren van de verschillende aardlagen? Hoe staat het tegenwoordig met de milieuverontreiniging? En hoe kunnen we land en water inrichten voor duurzaam gebruik? Als moderne aard- of milieuwetenschapper vlieg je door de tijd, op zoek naar oplossingen voor morgen. Veldwerk is een vast onderdeel van de studies in dit hoofdstuk. Maar net zo onmisbaar is het maken van computermodellen, waarmee je de wereld bestudeert.

Arbeidsmarkt

Als aardwetenschapper kun je bij de overheid aan de slag, of bij oliemaatschappijen of havenbedrijven. Ook voor milieuwetenschappers bieden de Rijksoverheid of provincies en gemeenten kansen op een baan. En uiteraard kun je wetenschappelijk onderzoeker worden, of leraar. Hoewel de voorspellingen over het algemeen goed zijn, lijken de aardwetenschappers in het voordeel bij het vinden van een baan: vaker een baan op wo-niveau, hoger salaris en vooral een veel betere aansluiting van studie op arbeidsmarkt dan bij milieukunde.

Locaties en toelating

Wij brengen de opleidingen aard- en milieuwetenschappen in dit artikel onder in drie categorieën: aardwetenschappen, bodem, water en natuurbeheer, en milieuwetenschappen. De algemene aardwetenschappen vind je in Amsterdam (VU) en Utrecht, Delft biedt de technische variant applied earth sciences aan. Ook de UvA-opleiding future planet sciences hoort bij deze groep.

Wageningen heeft drie natuurgerichte opleidingen en verder milieuwetenschappen. Varianten daarop zijn milieu- en natuurwetenschappen aan de OU (afstandsonderwijs) en global sustainability science in Utrecht. Deze laatste is nieuw en komt voort uit de samenvoeging van milieu-maatschappijwetenschappen en milieu-natuurwetenschappen.

Bij aardwetenschappen kun je met elk profiel terecht zolang je ook scheikunde, natuurkunde en wiskunde A of B hebt gevolgd. In Delft is scheikunde geen vereiste, maar wiskunde B wel. De studies in Wageningen vereisen allemaal natuurkunde en wiskunde A of B in je profiel, behalve bij bos- en natuurbeheer; hier volstaat een maatschappijprofiel mits je dit hebt aangevuld met wiskunde en biologie of aardrijkskunde. Voor global sustainability science in Utrecht moet je op z’n minst wiskunde hebben gevolgd en twee vakken uit het rijtje van scheikunde, natuurkunde, biologie en economie.

De opleiding

Aardwetenschappers kijken naar wat zich op, net boven en ook onder de aardkorst afspeelt. Basisvakken gaan over soorten gesteente, mineralen, fossielen en het klimaat. Je kijkt naar stromingen in de oceaan, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De Delftse opleiding is van oudsher sterk gericht op zogenaamde exploratie: het vinden van olie, gas, metalen en andere grondstoffen.

Veldwerk en practica zijn vaste prik in alle opleidingen, net als het analyseren en maken van computermodellen. Verder leer je effectief rapporteren. Specialiseren doe je gaandeweg de opleiding. Zo bestaan het tweede en derde jaar in Utrecht geheel uit keuzevakken: mineralen en magma’s, geodynamica, riviermorphodynamiek, net welke kant je op wilt. Aan de VU kun je na een eerste jaar kiezen voor de richting geologie of fysische geografie.

De UvA heeft aardwetenschappen geïntegreerd in het brede future planet studies. Je onderzoekt toekomstige problemen én oplossingen op het gebied van klimaat, milieu, watervoorziening en energie.

In Wageningen vind je drie specialistische opleidingen: bij bodem, water en atmosfeer kijk je naar de aarde als geheel en de invloed van de mens op de leefomgeving. Internationaal land- en waterbeheer bestudeert overstromingen, droogte en irrigatie, terwijl bos- en natuurbeheer zich richt op het duurzaam gebruiken en beheer van de natuur. Je kunt kiezen tussen twee richtingen: beleid en maatschappij of ecologie en beheer.

Bij milieu-natuurwetenschappen aan de OU staan chemische, biologische en maatschappelijke processen centraal. In Wageningen kun je bij milieuwetenschappen in in drie richtingen afstuderen: milieutechnologie, milieukwaliteit & -systeemanalyse en milieubeleid & economie. Bij het nieuwe global sustainability science in Utrecht bedenk je oplossingen voor actuele milieuproblemen. Je kunt je specialiseren in ecosystemen, energiebronnen, landgebruik en innovatie.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Aardwetenschappen & milieukunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Aardwetenschappen
 Amsterdam VU nl 42 nee 74 ++ + + + + + + + - - + 76 ++
Utrecht UU nl 45 nee 185 + o o o - o o o - + 60 o
Amsterdam UvA Future planet studies nl 48 nee 186 + o - - o o o o o o 58 o
Delft TUD Applied earth science en 45 nee 127 o + o - o o - o o o 58 o
Bodem, water en natuurbeheer
 Wageningen UR Internat. land- en waterbeheer nl 36 nee 68 ++ ++ + + ++ + + + ++ ++ 90 +++

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Vooral het groen georiënteerde Wageningen gooit hoge ogen met maar liefst vier topopleidingen in het vakgebied aardwetenschappen en milieukunde. De andere opleidingen scoren gemiddeld genomen ook goed.

Aardwetenschappen

Onder het kopje aardwetenschappen doet Amsterdam (VU) het prima. Op alle facetten is een bovengemiddelde score te zien, op een na: de faciliteiten. De kwaliteit van lesruimten en plekken voor zelfstudie kan volgens de studenten stukken beter. De andere drie opleidingen liggen qua totaalcijfer niet ver bij elkaar vandaan. In Delft geven studenten aan de studielast vrij hoog te vinden, waardoor onvertraagd studeren bemoeilijkt wordt. Studenten aan de UvA plaatsen een kanttekening bij de toetsing in het programma.

Bodem, water en natuur

Wageningen doet het op het gebied van bodem, water en natuur uitmuntend. Vooral de studielast en het aantal contacturen krijgen veel lof. Dat is terug te zien in het hoge aantal eerstejaars dat in een keer doorstroomt naar het tweede studiejaar. De richting bodem, water en atmosfeer zou iets meer aandacht mogen besteden aan de algemene vaardigheden van de student. Dit is bij de richting internationaal land- en waterbeheer juist weer erg goed. Ook de experts zijn enthousiast over deze opleidingen in Wageningen.

Milieuwetenschappen

In de milieuwetenschappen is het Wageningen die opleiding opnieuw van zich laat horen. Hoge kwaliteit onderwijsruimtes en vrijwel altijd haalbare deadlines dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. De experts zijn minder onder de indruk, maar zeker niet ontevreden. De OU doet het ook prima in het lijstje.

De Utrechtse global sustainability science – waarvan de beoordeling is gebaseerd op de prestaties van twee studies waaruit deze voortkomt – doet het minder goed. Het niveau van de lesstof zou, in een toch al onsamenhangend studieprogramma, tegenvallen. Vaardigheden als oplossingsgericht denken en het kunnen onderbouwen van conclusies krijgen bij de deze studie maar weinig aandacht.

Verwante studies

Ons advies

Het mag duidelijk zijn dat Wageningen in deze sector een echte aanrader is. Als je ervan houdt om veel tijd door te brengen met je studiegenoten dan gaat het studeren in de kwalitatief hoogwaardige omgeving van deze universiteit haast vanzelf. Studeer je liever wat zelfstandiger, dan biedt de OU een prima opleiding. Zoek je een studie in de Randstad, dan lijkt Amsterdam (VU) een verstandige keuze.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org