Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wiskunde

Creatief met getallen

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Wiskunde
  • Technische wiskunde

Een wiskundige is continu op ontdekkingstocht in de wereld achter getallen en formules. Door je creatieve brein uit te dagen kom je met deze opleiding tot oplossingen waar de samenleving echt iets aan heeft. Zonder wiskunde geen klimaatmodellen, computerbeveiliging of zoekmachines.

Arbeidsmarkt

Doordat je als wiskundige beschikt over een systematische probleemaanpak, kun je in tal van vakgebieden aan de slag. Denk aan grote technologiebedrijven of de financiële sector. Onder recent afgestudeerden is de werkloosheid laag en naar verwachting blijft dat voorlopig zo. De verdiensten zijn heel redelijk en het werkniveau meestal op niveau met de opleiding. 

Locaties en toelating

Zes brede universiteiten bieden een algemeen wiskundeprogramma, waarbij de UvA en VU vakken gezamenlijk aanbieden. Drie technische universiteiten en de RUG hebben een technische wiskundeopleiding en aan de VU kun je terecht voor business analytics. Je wordt toegelaten tot deze studies als je eindexamen hebt gedaan in wiskunde B.

De opleiding

In het eerste deel van de opleiding werk je aan een basis in wiskundige vakgebieden zoals: algebra, meetkunde en kansrekening. In het tweede deel kun je specialiseren in bijvoorbeeld getaltheorie of de toepassing van wiskunde in de biologie. De VU heeft de unieke richting biomedische wiskunde. Naast vaste specialisaties bieden de meeste universiteiten ook de optie om zelf je pakket samen te stellen.

Ook de technische wiskundeopleidingen beginnen algemeen, maar de nadruk ligt vanaf het begin al meer op de technische toepassing ervan. Business analytics van de VU combineert wiskunde met bedrijfseconomie en informatica.

Leiden en Delft bieden een gezamenlijk eerste jaar waarna je kiest voor de technische richting in Delft of de fundamentele benadering in Leiden. In Groningen kun je tijdens het eerste jaar overstappen van wiskunde naar technische wiskunde en omgedraaid.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Wiskunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Wiskunde
 Amsterdam UvA nl 42 nee 67 o ++ ++ + + + + + + + 82 ++
 Groningen RUG en 45 nee 71 o ++ + + + o + + ++ o 78 ++
Leiden UL nl 45 nee 62 - + + + + o o + + + 72 +
Nijmegen RU nl 39 nee 69 o + + + o o o + ++ o 72 +
Utrecht UU nl 45 nee 131 - o + o o o + o o o 62 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De tevredenheid over het aantal contacturen is een algemeen kenmerk bij de wiskundestudies. Ook inhoudelijk scoren bijna alle opleidingen boven of ver boven het gemiddelde. Dat wiskunde geen eenvoudige studie is, blijkt uit het slagingspercentage na het eerste jaar: dat is niet bijster hoog. Desondanks is de studielast gemiddeld genomen goed te behappen.

De twee Amsterdamse wiskunde-opleidingen verschillen nogal in kwaliteit. Opvallend, want de studenten van beide universiteiten volgen een aantal vakken samen. Inhoudelijk gezien waarderen de UvA-studenten de samenhang van het studieprogramma, terwijl dit punt bij studenten van de VU onder de maat scoort.

Eindhoven loopt aan kop met de technische wiskundevariant, gevolg door Groningen. Beide instellingen gooien hoge ogen als het aankomt op inhoud. Delft is ook een belangrijke speler in dit rijtje: over de informatievoorziening en docenten niets dan goeds.

Verwante studies

Ons advies

Bijna alle universiteiten bieden een degelijk wiskundestudie, maar de beste vind je in Amsterdam (UvA) en Groningen. Prima alternatieven zijn Leiden en Nijmegen. Op zoek naar meer technische toepassing? Ga dan eens kijken bij wiskundevarianten in Eindhoven of (wederom) Groningen. De kleinere wiskunde-opleiding aan de VU komt minder goed uit de verf, terwijl business analytics aan deze universiteit het aardig doet.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org