Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Informatiekunde

Van de hoed en de rand weten

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Informatiekunde
  • Andere informatiestudies

De grote stroom aan informatie die ons dagelijks om de oren vliegt, vraagt erom in goede banen te worden geleid. Als informatiedeskundige bewaar je het totaaloverzicht en weet je precies wanneer en waar welke informatie nodig is, zelfs binnen de grootste organisaties. Je bevindt je op het snijvlak van informatica en managementwetenschappen en bent onmisbaar in de samenleving.

Arbeidsmarkt

Met een diploma van informatiekunde kun je wetenschappelijk onderzoeker worden aan een universiteit. Daarnaast kun je bijvoorbeeld IT-adviseur, data-analist, projectmanager ICT of webdesigner worden. Bijzonder veel informatiekundigen vinden na hun studie een baan, al is dit in vergelijking tot andere bètastudies minder vaak op wo-niveau. Ze krijgen wel flink meer betaald dan de gemiddelde academicus. Alumni zijn tevreden over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.

Locaties en toelating

Informatiekunde kun je studeren in Utrecht, Groningen, aan de Open Universiteit, de UvA en de VU (waar de opleiding informatie, multimedia & management heet). In Twente kun je terecht voor business & IT en de UvA biedt medische informatiekunde. Je kunt aan informatiekunde beginnen met alle profielen, maar met een C&M profiel moet je wiskunde A of B hebben gekozen. Voor medische informatiekunde aan de UvA heb je wiskunde A of B en natuurkunde nodig. Om aan business & IT te beginnen, is wiskunde B een vereiste.

De opleiding

Als student informatiekunde werk je aan een basis in drie kennisgebieden: technologie, mens en organisatie en bedrijfskunde. Je maakt kennis met het programmeren en volgt vakken als sociale psychologie en projectmanagement. Tijdens opdrachten bij bedrijven leer je hoe je ict-problemen in de praktijk aanpakt. Al met al is informatiekunde een brede studie en pas in de master kun je je echt gaan specialiseren. Informatiekunde in Groningen is technischer van aard en gericht op webtechnologie en computertaal.

Medische informatiekunde aan de UvA is gericht op toepassing van ICT in de medische wereld – denk hierbij aan het ontwikkelen en uittesten van bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers. Ook loop je mee bij een huisarts of in een ziekenhuis om praktijkervaring op te doen. Business & IT in Enschede is vooral gericht op het bedrijfsleven.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Informatiekunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Informatiekunde
Groningen RUG nl 45 nee 43 nb o + + o - ++ + + o 70 +
Utrecht UU nl 45 nee 115 ++ o - - o - + o o o 60 o
Amsterdam VU Informatie, multimedia en management nl 42 nee 82 o o o - o - + o - + 58 o
Amsterdam UvA nl 42 nee 64 + o - - - o o + - o o 56 o
Open Universiteit (afst) nl nvt nee nb nb nb

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De kwaliteit van de informatiekundestudies is gemiddeld gezien in orde, maar toch ontbreekt het aan echte toppers. Opvallend is het oordeel over de docenten; op Groningen na zijn de studenten van alle studies informatiekunde ontevreden. Daarnaast ontbreekt het bij de meeste universiteiten aan degelijke wetenschappelijk vorming.

Van de reguliere informatiekundeopleidingen zien we Groningen de ranglijst aanvoeren. De studielast is er goed verspreid en deadlines haalbaar. Verder geven de studenten aan voldoende stimulans te vinden. Utrecht valt op dankzij de hoge doorstroom van eerstejaarsstudenten.

UvA-studenten winden er wat betreft kritiek op docenten bepaald geen doekjes om. Ze missen de deskundigheid waarmee de docenten te werk gaan. Verder zijn ze ontevreden over de informatie over regels en procedures. Studenten van de VU klagen enigszins over de kwaliteit van de onderwijsruimten en bibliotheek.

Bij de variant medische informatiekunde aan de UvA is het aantal contacturen in orde. Maar opnieuw zijn het hier de docenten die niet overtuigen: hun didactische kwaliteiten vormen een verbeterpunt, dat overigens ook geldt bij business & IT in Enschede. Verder is de verspreiding van de studielast uit balans. Toch zijn de expert heel erg tevreden over de UT.

Verwante studies

Ons advies

Groningen komt als beste uit de test. Als je het in de technische hoek van informatiekunde zoekt, raden we deze dan ook zeker aan. De andere universiteiten verschillen kwalitatief niet veel. Bedenk daarom welke richting je leuk vindt en ga er eens langs om de sfeer te proeven.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org