Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Scheikunde & Scheikundige Technologie

Proef op de som

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Scheikunde
  • Scheikundige technologie
  • Molecular science and technology
  • Levensmiddelentechnologie

Van boterhamzakjes tot brood en van kleding tot crème, scheikunde is overal. Als scheikundige bestudeer je de eigenschappen van stoffen en hoe ze op elkaar reageren. Je leert hoe je die kennis inzet om nieuwe productieprocessen te bedenken en ze te verbeteren, of het nu gaat om complete olieraffinaderijen of nanofabriekjes in de bloedbaan. Zo kun je auto’s zuiniger, koekjes gezonder en medicijnen beter maken.

Arbeidsmarkt

Bijna de helft van de afgestudeerde scheikundigen vindt een baan als wetenschappelijk onderzoeker aan een universiteit. Maar je kunt ook onderzoeker worden of een managementfunctie bekleden bij onderzoeksinstituten of in de chemische industrie. Daarnaast is een baan als scheikundedocent op de middelbare school een mogelijkheid. Recent afgestudeerde scheikundigen hebben weinig moeite om een baan op wo-niveau te vinden. Ze verdienen een bovengemiddeld salaris. 

Locaties en toelating

Voor scheikunde kun je terecht in Utrecht, Nijmegen, Groningen en Amsterdam (UvA en VU). Eindhoven, Enschede en Groningen bieden scheikundige technologie. Molecular science & technology is een gezamenlijke opleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden. Je volgt onderwijs in beide steden. In Wageningen kun je levensmiddelentechnologie studeren. Je kunt beginnen aan deze opleidingen met het profiel N&T, N&G met wiskunde B en natuurkunde en met E&M en C&M als je daarnaast wiskunde B, natuurkunde en scheikunde hebt gevolgd.

De opleiding

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit verplichte basisvakken van verschillende vakgebieden in de scheikunde. Zo maak je kennis met fysische, organische en anorganische chemie. Je volgt hoor- en werkcolleges, maar brengt ook veel tijd door met practica in het lab. Verder staan ook wiskunde en natuurkunde op het programma.

Vanaf het tweede jaar kun je in het vrije deel je eigen richting kiezen. Hoe dat is ingericht, verschilt per universiteit. In Utrecht kun je kiezen uit de studiepaden nanomaterialen en energie en moleculen en gezondheid. Groningen biedt de tracks smart materials, chemistry of life en sustainable chemistry and energy. Aan de VU en de UvA kun je in het tweede jaar kiezen uit de vakkenpakketten chemie van het leven of duurzame chemie & materialen. In het derde jaar kies je een minor binnen scheikunde of bij een andere opleiding.

Scheikundige technologie gaat over chemische processen en de praktische toepassing daarvan. Je leert hoe je nieuwe materialen, producten en processen ontwikkelt. Naast basisvakken in de schei-, wis- en natuurkunde volg je technische vakken uit de materiaal- en proceskunde. Ook deze opleidingen hebben een keuzeruimte die je binnen (verdieping) of buiten (verbreding) de scheikundige technologie volgt.

In Utrecht kun je via scheikunde beginnen aan molecular life sciences. Hierin volg je een combinatie van vakken uit de scheikunde, biologie en farmacie. Tijdens de eerste drie kwartalen van het eerste jaar in Nijmegen volg je onderwijs samen met studenten van de opleidingen moleculaire levenswetenschappen en science. Je kiest in het vierde kwartaal een van deze studies. Groningen heeft vanaf het eerste jaar een volledig Engelstalig programma. Het eerste halve semester volg je een basisprogramma met andere bètaopleidingen en kun je nog overstappen. De rest van het eerste jaar is het onderwijs van de studies scheikunde en scheikundige technologie hetzelfde.

Molecular science & technology is een gezamenlijke opleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden. In het eerste jaar is het onderwijs gelijk verdeeld over Leiden en Delft. Daarna kies je voor de specialisatie chemistry in Leiden of chemical engineering in Delft. Naast een gemeenschappelijk kernprogramma volg je of vakken in het fundamentele onderzoek in Leiden of toegepast onderzoek en procestechnologie in Delft. In het derde jaar kies je een minor aan een van beide universiteiten.

Levensmiddelentechnologie in Wageningen is gericht op onderzoek en ontwikkeling van levensmiddelen. Het onderwijs bestaat voornamelijk uit scheikunde, natuurkunde en microbiologie. Daarnaast krijg je vakken uit de proceskunde en de economie. Vanaf het tweede jaar is het onderwijs Engelstalig. In de keuzeruimte in het derde jaar volg je een minor of kies je vakken die jou extra interesseren.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Scheikunde en scheikundige technologie
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Scheikunde
 Nijmegen RU nl 39 nee 80 + ++ + o o + o o ++ + 76 ++
Groningen RUG en 45 nee 77 - ++ + + o + o + o o 70 +
Utrecht UU nl 45 nee 113 - ++ + o o + o - o ++ 68 +
Amsterdam UvA nl 42 nee 80 + ++ o o o + - - - + 64 o
Amsterdam VU nl 42 nee 9 nb + o o o + - o o + 64 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Een intensieve studie kun je bij elke universiteit verwachten. Reken op veel contacturen, waar de huidige studenten overigens in het geheel niet over klagen. En of het nu in het lab is, of in de collegezaal: er is ook meer dan voldoende tijd om methoden en technieken van onderzoek op te doen.

Van de brede scheikundeopleidingen is het Nijmegen dat de lijst aanvoert. Op alle facetten scoort deze opleiding goed en springt op het gebied van faciliteiten – van kwaliteit van onderwijsruimten tot de ICT-voorzieningen – ruim boven de andere universiteiten uit. Groningen en Utrecht doen het ook prima, hoewel beide een iets lagere doorstroming van eerstejaars hebben. De twee Amsterdamse studies (VU en UvA) scoren middelmatig. De deadlines liggen kort op elkaar en de hoeveelheid tijd die er in geïnvesteerd moet worden, ligt volgens de studenten erg hoog.

Enschede, Groningen en Eindhoven bieden alle een bovengemiddeld goede studie scheikundige technologie. Inhoudelijk zijn studenten overal enthousiast en de docenten krijgen complimenten. Sterk punt in Enschede is bovendien dat er weinig studenten in het eerste jaar uitvallen. Ook de experts zijn onder de indruk: van de UT, maar nog meer van de TU/e.

De twee richtingen binnen de variant molecular science & technology die in Delft en Leiden worden gegeven, gaan qua beoordeling aardig gelijk op. Het enige noemenswaardige verschil is het hoge aantal contacturen bij de Delftse richting chemical engineering. Dit mag volgens de studenten wel iets minder. Over de variant levensmiddelentechnologie in Wageningen niets dan goeds, zowel de studenten als de experts zijn zeer tevreden over deze opleiding. Met name op het gebied van studielast en programma-inhoud blinkt deze studie uit.

Verwante studies

Ons advies

Er is een breed aanbod aan scheikundige opleidingen van goede kwaliteit. Kijk bij het kiezen daarom goed naar de richting die jou het meeste aanspreekt. Wageningen blijft een echte aanrader, maar dan moet voeding je wel liggen. De beste brede scheikundestudie vind je in Nijmegen en voor een meer technische richting zijn alle drie de studies een prima keuze.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org