Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Brede bčtastudies

Innoveren kun je leren

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Natuurwetenschappelijk
  • Techniek & management

Dat wetenschappers fantastische ontdekkingen doen, betekent niet automatisch dat de maatschappij daar beter van wordt. Want voor gebruiksvriendelijke apps is meer nodig dan hogere wiskunde en alleen scheikunde maakt auto’s niet schoner. Om innovaties te laten landen moet je een stevige basis in de bètawetenschappen hebben én verstand hebben van mensen en organisaties.

Arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden komen terecht in de zakelijke dienstverlening en consultancy. Ze adviseren bijvoorbeeld bedrijven over duurzame energie of biotechnologie. Ook werken alumni bij de overheid aan innovatiebeleid of beginnen ze een wetenschappelijke carrière aan een universiteit. De werkloosheid onder afgestudeerden is laag en ze krijgen een hoger startsalaris dan de gemiddelde academicus. De toekomstige arbeidsmarkt voor alle bètastudies lijkt gunstig en daar gaan de brede varianten in mee. 

Locaties en toelating

In dit artikel vind je studies die bètavakken combineren met alfa- en gamma-wetenschappen. Ze hebben verschillende namen: science in Nijmegen, natuurwetenschap en innovatiemanagement in Utrecht en science, business & innovation aan de VU. Maastricht heeft een science programme, dat formeel onder het University College van de UM valt. Eindhoven biedt technische innovatiewetenschappen en Delft technische bestuurskunde.

Het profiel N&T geeft toegang tot al deze opleidingen. In Maastricht kun je ook meedoen aan de selectieprocedure met andere profielen. Nijmegen en Amsterdam (VU) laten je toe mits je natuur-, scheikunde en wiskunde B hebt gevolgd. In Utrecht volstaat wiskunde A ook. Voor de technischere varianten in Eindhoven en Delft heb je altijd wiskunde B nodig en bij de laatste ook natuurkunde.

De opleiding

De studies in dit artikel zijn zeer breed. Ze combineren allerlei vakgebieden: veelal brengen ze bètavakken samen met psychologie, economie, bedrijfskunde en/of filosofie. Nijmegen en Maastricht beperken zich tot de bètawetenschappen. Het vakkenpakket bestaat uit biochemie, informatica, scheikunde, wiskunde en natuurkunde.

In Utrecht krijg je ook management, bestuurskunde en economie. Specialisaties zijn energie & transport en life sciences. Science, business & innovation aan de VU is een combinatie van bètavakken, filosofie, sociale wetenschappen en bedrijfskunde. Specialisaties van de studie zijn energie & duurzaamheid en leven & gezondheid.

Na een algemeen eerste jaar kies je tijdens de opleiding technische innovatiewetenschappen in Eindhoven een major: psychology & technology of sustainable innovation. Technische bestuurskunde in Delft gaat over innovatie door het bedrijfsleven en innovatiebeleid door de overheid.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Brede bčtastudies
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Natuurwetenschappelijk
Maastricht UM Maastricht science program en 45 nee 49 nb o + o ++ ++ + o o nb 74 +
Nijmegen RU Science nl 39 nee 38 o ++ o o - o - + ++ o 66 +
Amsterdam VU Science, business & innovation nl 42 nee 91 ++ o o - + o o o - o 62 o
Utrecht UU Natuurwetenschap en Innovatiemanagement nl 45 nee 95 o o - o o + o o - o 58 o
Techniek & management
Eindhoven TU/e Technische innovatiewetenschappen en 40 nee 170 + + o o o + o o o o 66 +

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De brede bètastudies liggen qua eindoordeel niet ver bij elkaar vandaan. Het Maastricht science programme komt als beste uit de test. Deze studie scoort hoog op vaardigheden en wetenschappelijke vorming – wellicht een gevolg van het probleemgestuurd onderwijs aan deze universiteit. Utrecht brengt het er wat minder goed vanaf . Het niveau mag van de studenten omhoog en zij wensen ook meer samenhang in het programma.

Van de technische varianten doet Eindhoven het goed. De studielast wordt er net wat beter verdeeld dan bij technische bestuurskunde in Delft, aldus de studenten. Wat je van deze laatste opleiding wel mag verwachten en wat ook waargemaakt wordt, is de goede begeleiding bij het leren oplossen van problemen en communiceren.

Verwante studies

Ons advies

Maastricht blinkt uit op een paar belangrijke punten en staat dan ook bovenaan in de ranglijst. Maar ondermaats onderwijs zul je bij deze studies überhaupt niet tegenkomen. Laat je dus vooral ook leiden door je persoonlijke interesses.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org